HECHOS 13:1

1A d'a scal eb' creyente d'a chon̈ab' Antioquía chi', ay juntzan̈ eb' vin̈ syac' Dios yalanel slolonel. Ay pax ec' juntzan̈ eb' vin̈ sc'ayb'umal eb' creyente. Ayec' vin̈aj Bernabé, vin̈aj Simón scuchanpax Niger, vin̈aj Lucio aj chon̈ab' Cirene yed' vin̈aj Saulo. Ayec' pax vin̈aj Manaén, aton vin̈ junn̈ej q'uib'nac yed' vin̈aj Herodes, vin̈ ac'jinac yajalil d'a Galilea.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More