CANTARES 1

1A juntzan̈ sb'it vin̈aj Salomón, man̈xo jantacoc svach'il yalji. Syalan ix cob'es: 2Ach quelem xajanab'il vuuj, tz'ub'elta jab'oc in ti'. Te vach' svab' d'a yichan̈ yal uva. 3Te vach' yel a jab' yuj yal suc'uq'ui sjab' ayoch d'ayach. Ayic svab'an a b'inaji, lajan val icha suc'uq'ui sjab' chi'. Yuj chi' te xajan ach yuj eb' ix ix. 4Iq'uinb'at d'a a pat ach in reyal, iq'uinb'at ed'oc elan̈chamel, xchi ix. Syalan eb' anima: Te tzalajc'olal cajec' ed'oc, ol co nacot b'aj tzon̈ a xajanej yujto te vach' d'a yichan̈ yal uva. Tob'an yuj chi' te xajan ach yuj eb' ix ix tic, xchi eb'. Syalan ix cob'es: 5Ex ix aj Jerusalén, a in tic q'uic' ch'uminac vilji, palta te vach' vilji. Q'uic'ocab' vilji icha yilji smantiado eb' aj Cedar, palta te vach' vilji icha yilji c'apac cortina ayoch d'a yol spat vin̈aj Salomón. 6Man̈ ex och val q'uelan d'ayin, yujto q'uic' ch'uminac vilji, yujto tz'anac in nivanil yuj yoc c'u. A eb' vin̈ in nulej ix cot yoval eb' vin̈ d'ayin, ix in yac'anoch eb' vin̈ tan̈voj uva, axo ix aji, maj in ya'ilej in b'a. 7Ach quelem xajanab'il vuuj, al d'ayin ¿b'ajtil tza tan̈vej noc' a calnel? ¿B'ajtil tzic'b'at noc' yic' yip d'a chimc'ualil? ¿Tas yuj ol in satec' ach in say d'a scal juntzan̈xo eb' tan̈vum calnel? xchi ix. Syalan eb' anima: 8Tato man̈ ojtacoc ach ix te vach' ilji d'a scal eb' ix ix vach' yilji, ochan̈ tzac'an yuj yoclem noc' calnel chi'. Tan̈vej va noc' yunetac a chiva d'a slac'anil slechpat eb' vin̈ tan̈vum calnel chi', xchi eb'. Syalan vin̈ quelem: 9Ach cob'es xajanab'il vuuj, te vach' ilji svila', icha val yilji noc' cob'es chej stoc'an scarruaje vin̈ sreyal Egipto. 10Te vach' yilji spac'ultac a ti' d'a scal q'uen uchiquin, te vach' pax yilji a jaj b'aj ayoch q'uen a ton̈. 11Ol co b'o q'uen uchiquin nab'a oro, ol cac'och q'uen plata yelvanub'oc, xchi vin̈. Syalan ix cob'es: 12Yacb'an c'ojanem vin̈ rey d'a smexa, axo an̈ nardo sumumi yel sjab' d'ayin. 13Ach quelem xajanab'il vuuj, lajan ach val icha junoc yub'an̈ te' mirra suc'uq'ui sjab' ayec' d'a scal vim. 14Ach xajanab'il vuuj, lajan ach icha junoc yub'an̈ xumaquil te alheña sq'uib' d'a scal te' uva avab'il d'a En-gadi, xchi ix. Syalan vin̈ quelem: 15Te vach' ilji ach cob'es xajanab'il vuuj, val yel te vach' ilji. Lajan svach'il yilji yol a sat icha yilji yol sat noc' paramuch, xchi vin̈. Syalan ix cob'es: 16Te vach' ilji ach quelem xajanab'il vuuj, val yel te vach' ilji. A val an̈ yax an̈c'ultac ol och co vaynub'oc, xchi ix. Syalan vin̈ quelem: 17A spatzab'il co pat ayochi nab'a a te' c'ute', axo te' tzicap ayoch d'a yib'an̈, xchi vin̈.

will be added

X\