RUT 1:2

2A jun vin̈ chi', Elimelec sb'i vin̈, axo ix yetb'eyum vin̈, Noemí sb'i ix. Axo eb' vin̈ yuninal vin̈ chi', aton vin̈aj Mahlón yed' vin̈aj Quelión. Aj Efrata eb', Belén pax sb'i. Ix b'atcan cajan eb' d'a yol yic Moab chi'. Lajun̈e' ab'il ix ec' eb' ta'. Yacb'an ayec' eb' chi' ta', ix cham vin̈aj Elimelec yetb'eyum ix Noemí chi', ix can ix yed' chavan̈ eb' vin̈ yune' chi'. Ix lajvi chi', ix och yetb'eyum eb' vin̈ schavan̈il. Ix yic'laj sb'a eb' vin̈ yed' chavan̈ eb' ix aj Moab chi', jun ix scuch Orfa, axo junxo ix scuch Rut.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More