SALMOS 51

1Ach in Diosal yujto tzin a xajanej, oc'oc val a c'ool d'ayin. A yuj a nivan oq'uelc'olal, sucsat in mul. 2B'ic in el d'a masanil in mul, tzin a sacb'itani. 3Yel toni ix och in mul, ix in ec' d'a yib'an̈, max b'atlaj satc'olal junoc rato in mul chi' vuuj. 4Ix och val in mul chi' d'ayach. Ix in c'ulej chucal d'a yol a sat. Yuj chi' smoj val ac'an in yaelal. Max yal-laj yalchaj chucal d'ayach ayic tzin a ch'olb'itani. 5Val yel, yictax valjub'al chuc in. Toxonton chuc in atax yic cuchb'il into och yuj ix in nun. 6Val yel tza xajanej mach sgana tojolal d'a smasanil sc'ool. Yuj chi' ac' a jelanil d'ayin. 7N̈iccanel in mul yic tzin sacb'icaneli. B'ic in eli, yic vach' sacxon̈ej tzin ajcan icha q'uen sacb'acom. 8Ac'xi in tzalajc'olal in c'ana' yic tz'el in cusc'olal yuj b'aj ix ac' in yaelal sic'lab'il. 9Man̈xo a nacot in mul chi', tza sucan sat masanil in chucal. 10Ach in Diosal, tojolb'itej in pensar. A junoc ac' b'eyb'al tzac' d'ayin yic tzin c'anab'ajej yed' smasanil in c'ool. 11Man̈ in ic'canel d'a ichan̈, man̈ ic'paxel a Santo Espíritu d'ayin. 12Ac'xi in tzalajc'olal yuj in colnab'il. Ac' vip yic b'ecan in c'ool ach in c'anab'ajani, 13yic vach' tzin c'ayb'ej eb' chuc yic sb'eyb'alej a b'eyb'al eb' yic smeltzajoch eb' d'a yol a c'ab'. 14Ach in Diosal, ix ac' in colnab'il, man̈xo a cha in mil anima, colinel d'a in mul yic ol valan a tojolal d'a b'italil. 15Mamin, jac in ti' yic ol ach in b'itani. 16Tato a ofrenda, ma silab' n̈usb'il tza nib'ej, tzam vac'laj, ocxo jun, max a nib'ej paxlaj. 17A tas a gana, aton eb' scus sc'ol yuj smul. Ach in Diosal, max a patiquejel-laj anima syiq'uem sb'a yujto sna sb'a yuj smul. 18Ac' a vach'c'olal d'a Sion. Yuj svach'il a c'ool, b'oxiq'ue smuroal Jerusalén. 19Ichato val chi' d'a tzalajc'olal ol aj a chaan silab' a gana tz'ac'ji d'ayach, aton noc' noc' sn̈usji. Ichato chi' ol ac'joc noc' vacax silab'il d'ayach d'a altar.

will be added

X\