SALMOS 46

1A Dios ayoch quen̈uloc, an̈eja' pax ayoch quipumaloc. A tz'och qued'oc ayic ayon̈ d'a scal yaelal. 2Yuj chi' max on̈ xivlaj. Vach'chom stzicub'tan̈aj lum luum tic, scot juyuljoc juntzan̈ vitz d'a yol a' mar, 3vach'chom sc'an̈ a' mar chi', sq'uepax chulnaj sat a', vach'chom stzicub'tan̈aj jolomtac vitz yuj yoval a', palta max on̈ xivlaj. 4Ay jun a' nivan a' tz'ac'an tzalaj sc'ol eb' cajan d'a schon̈ab' Dios, aton b'aj cajan Dios ec'to d'a yib'an̈ smasanil. 5A Dios ayec' d'a schon̈ab' chi', yuj chi' man̈ ol satel-laj. A tz'och yed' schon̈ab' chi' ayic van sacb'i. 6Tz'el yav juntzan̈ nivac chon̈ab' yuj oval. Ol satel juntzan̈ nación chi'. Ol ulaxb'at lum luum tic ayic ol ab'chaj sjaj Dios. 7A Jehová Yajal d'a Smasanil, ayec' qued'oc. A sDiosal co mam quicham Jacob, a ayoch qued'oc, ay paxoch quen̈uloc. 8Ul ilec satub'taquil tas ix aj satjiel eb' ajc'ol d'a sat luum tic yuj Jehová. 9Slajviec' oval yuuj masanto d'a slajvub' yolyib'an̈q'uinal tic. Scan̈chajcanb'at sjul-lab' eb' yuuj. A q'uen lanza, choc' tz'aj q'uen yuuj. Syac'anoch sc'ac'al carruaje yic oval chi'. 10Syalan Dios chi' d'a juntzan̈ nación: Actejec eyac'an oval. Nachajocab'el eyuuj to a in ton Dios in. Ol alchajel in poder d'a scal masanil nación d'a sat luum tic, xchi Dios. 11A Jehová Yajal d'a Smasanil, ayec' qued'oc. A sDiosal co mam quicham Jacob, a ayoch qued'oc, ay paxoch quen̈uloc.

will be added

X\