SALMOS 139

1Mamin Jehová, ojtac in sic'lab'il, ix in a b'eyc'olej sic'lab'il. 2Ojtac ayic tzin em c'ojan yed' pax yic tzin q'ue vaan. Ayocto tzojtacanel tas tzin na'a. 3Ojtacxo b'ajtil tzin eq'ui yed' b'ajtil svic' vip. Ojtac pax masanil tas tzin c'ulej. 4Ayic mantzac in na tas ol vala' a achxo pax Mamin, ojtacxo. 5Ayachn̈ejec' d'a in patic vichan̈, b'achanb'at a c'ab' d'a vib'an̈. 6Satub'tac yoch a jelanil tic, man̈ jab'oc snachajel vuuj, te nivan yelc'ochi, ste sat in c'ool yuuj. 7¿B'ajto val ol in b'at elelal d'a Espíritu? ¿B'ajto val ol in b'at elelal d'a ichan̈? 8Tato tzin q'uec'och d'a satchaan̈, ata' ayach eq'ui. Tato tzin em d'a yol luum, ay ach pax ec'ta. 9Tato tzin b'at d'a yichan̈b'at b'aj sjavi c'u, ma tzin b'at cajan d'a sc'axepal a' mar b'aj tz'em c'u, 10palta sc'och pax a c'ab' d'ayin ta'. Tzin a quetzchaan̈ yed' a vach' c'ab', tzin ic'an b'eyoc. 11Tato tzin na in c'ub'ejel in b'a d'a scal q'uic'alq'uinal, mato a saquilq'uinal oyanoch d'a in patic tz'och q'uic'alq'uinalil, 12a d'ac'valil chi' max yal-laj in sc'ub'anel d'a ichan̈. A q'uic'alq'uinal, lajan yed' saquilq'uinal d'a ichan̈. Malaj sq'uexan̈il d'ac'valil d'a ichan̈, yujto saquilq'uinaln̈ej masanil d'ayach. 13A ach ton ix a b'o masanil tas d'a in nivanil tic. A ach ix in a b'o d'a yol sc'ool in nun. 14Sval vach' lolonel d'ayach, yujto satub'tac tas tza b'o'o. Sat in c'ol in naani, palta vojtac sic'lab'il to icha chi' yaji. 15Ayic ix q'uib' in nivanil tic d'a yol sc'ol in nun, vach'chom man̈ chequeloc, palta man̈ c'ub'eltacoc yaj d'a yol a sat. 16A ach ix il in nivanil tic ayic manto in aljilaj. Masanil sb'isul sc'ual in q'uinal, tz'ib'ab'il d'a yol a libro ayic mantalaj junoc c'ual svila'. 17Ach in Diosal, max nachajel-laj vuuj tas yaj a pensar d'ayin. Man̈xo b'ischajb'enoc a pensar chi'. 18Tato tzin och ijan in b'isani, ec'to sb'isul d'a yichan̈ q'uen arena. Ayic tz'el in vayan̈, ayinn̈ej ec' d'a ichan̈. 19Ach in Diosal, iq'uel sq'uinal eb' sc'ulan chucal. Najat tzic'canel eb' mac'umcham anima d'a in tz'ey. 20Yujto chuc tas syal eb', tzach yalub'tan̈ej eb' d'a chucal. 21Mamin Jehová, tzin chac eb' tzach chacani, max in nib'ejlaj eb' ayoch ajc'olal d'ayach. 22Juneln̈ej malaj in gana svil eb', aypaxoch eb' ajc'olal d'ayin valani. 23Ach in Diosal, b'eytzitej tas vaji, il pax in pensar. 24Ila' tato van in b'at d'a chucal b'eyb'al, tzin a cuchb'anb'at d'a sb'eal q'uinal to ayn̈ej d'a masanil tiempo.

will be added

X\