LAMENTACIONES 3

1A in tic, nivan val ix aj vab'an syail yuj yoval sc'ol Dios. 2Ix in spechb'at d'a scal q'uic'alq'uinal b'aj juneln̈ej q'uic'olinac. Ix in yac' b'ey d'a yoltac b'e b'aj malaj saquilq'uinal. 3Masanil c'u ichan̈ej tic in smac'an yed' yoval sc'ool. 4Ix yac' ichamax in nivanil, choc'xon̈ej ix yutejcanb'at in b'aquil. 5Ix in smacchej yed' yaelal yed' cusc'olal. 6Ix in yac' aj d'a scal q'uic'alq'uinal, icha yaj eb' chamnacxo. 7Ix in smacchej b'aj man̈xa b'aj syal veli. Yed' val q'uen nivac cadena ix in stzec'a'. 8Vach'chom tz'el vav in c'anan scolval, max scha yab' tas tzin c'an d'ay. 9Ix smac in b'e yed' q'uen q'ueen, yuj chi' axon̈ej d'a q'uex b'e tzin b'ati. 10Lajan ix yutej sb'a Jehová d'ayin icha junoc noc' oso sc'ub'ejel sb'a, icha junoc noc' choj tz'elta jucnaj d'ayin. 11Ix in sn̈erel d'a yol b'e yic choc' tzin yutejcanb'ati, ix in actajcan yuuj. 12Ix sb'o'och sjul-lab', ix can ijan d'ayin yed' sjul-lab' chi'. 13A sjul-lab' ix sjulcot d'ayin, ix c'axpaj d'a yol in c'ool. 14Masanil eb' vetanimail sb'uchvaj d'ayin, a inxon̈ej tzin yal eb' d'a scal slolonel. 15D'a val syaelal ix in ajec' yuj Dios. Te c'a' tas ix yac' vuq'uej. 16Ix el vecnaj q'uen ve ayic ix in em latnaj d'a sat lum yuuj, ix in can telan d'a cal pococ. 17Man̈xalaj in junc'olal, man̈xo naanoc tzalajc'olal vuuj. 18Svalani to man̈xa in tec'anil, yujto man̈xo ayococh Jehová yipoc in c'ool. 19A tzin naancot in cuselal yed' vec' in ch'ocojil, te ya svab'i. 20A val yic tzin naancot juntzan̈ chi', man̈xo animaoc tzin aj svab'i. 21Palta ay jun tas tzin nib'ej, ayn̈ejec' d'a in pensar, aton jun chi' in gana svac'n̈ejoch yipoc in c'ool. 22Aton val yuj svach'c'olal Jehová max on̈ sateli, yujto tz'oc'n̈ej sc'ool d'ayon̈. 23Junjun q'uin̈ib'alil scheclaj svach'c'olal Jehová, syaln̈ej cac'anoch d'a co c'ool. 24Yuj chi' svala' to icha in macb'en yaj Jehová, an̈ej ayoch yipoc in c'ool. 25A eb' tz'ac'anoch Jehová d'a sc'ool, te vach' Jehová chi' d'a eb', aton eb' to sb'ec val och sb'a d'a yol sc'ab'. 26Te vach' tato numan tzon̈ aj co tan̈vani masanto scolvaj Jehová d'ayon̈. 27Yelxo vach' tato ayic unin animaon̈to scac'anoch co b'a d'a yalan̈ smandar Dios. 28Vach' tato numan tzon̈ aj co ch'ocoj yacb'an syac'och co yaelal Jehová. 29Yovalil tzon̈ och ejmelal, tzon̈ em n̈ojan d'a sat luum, talaj tz'oc' sc'ol Jehová d'ayon̈. 30Vach'chom tzon̈ mac'ji, tzon̈ b'uchji, palta co chaocab'i. 31Max on̈ yactejcan Jehová d'a juneln̈ej. 32Vach'chom syac'och co yaelal, palta tz'oc'pax sc'ool d'ayon̈, yujto te nivan svach'c'olal. 33Val yel malaj sgana syac'och co cusc'olal yed' co yaelal. 34A Jehová Dios Axon̈ej Ochi, malaj sgana tz'ixtaj eb' anima d'a preso, 35malaj pax sgana tz'ic'jiel sderecho eb' ac'b'il yuuj. 36Man̈ vach'oc d'a sat Dios tato max ch'olb'itaj eb' anima d'a stojolal. 37Max elc'ochlaj tas sco na' tato man̈oc Jehová tz'alani. 38Max javilaj vach'ilal ma yaelal, tato man̈oc Dios Axon̈ej Och tz'alani. 39¿Tas yuj chuc scab'i tato yuj co chucal syac' co yaelal Dios? 40Co b'eyc'olejec val co b'a sic'lab'il, chajtil yilji co b'eyb'al, scac'anxioch co b'a d'a yol sc'ab' Jehová. 41Caq'uecb'at co pensar d'a Dios aj satchaan̈, scalan d'a co lesal icha tic: 42Ix och co mul, ix co pitej co b'a d'ayach, maj on̈ ac' nivanc'olal. 43Ix javi yoval a c'ol d'ayon̈, ix on̈ a pechani, ix on̈ a sateli, majxo oc'laj a c'ool d'ayon̈. 44Ix a c'ub'ejel a b'a, najat ach b'atcan d'ayon̈ yic maxtzac ab' co lesal. 45Icha c'alem ix on̈ utej d'a scal masanil anima. 46Masanil eb' cajc'ool, ix on̈ sb'uchval eb'. 47Tzon̈ te xivi yujto a eb' ajc'ol d'ayon̈ tzon̈ syam eb', tzon̈ yixtan eb', tzon̈ satanel eb', xco chi. 48Tz'el val jiljon yal in sat voc' yuj cusc'olal, yujto van satel eb' vetchon̈ab'. 49Man̈ ol vactej voc' yuj vab'ann̈ej syail 50masanto ol yac'cot svach'c'olal Jehová d'ayon̈ d'a satchaan̈. 51Te yaxo pax svab' yed' in pixan yuj tas tz'ec' d'a yib'an̈ eb' ix ix d'a yol in chon̈ab'. 52A eb' ajc'ool, tzin spech eb' vach'chom malaj jab'oc in mul. Icha tz'aj spechji junoc noc' much icha chi' tzin yutej eb'. 53Pitzan in val ix in syumanem eb' d'a yol jun jul, ix smacancan sti' jun jul chi' eb' yed' jun q'uen q'ueen, man̈xa b'aj syal veli. 54Ichato ay in em d'a yol a a', ix in naani to yicxo chamel vaji. 55Mamin Jehová, ato d'a sjulal yich jun jul tic tzin avaj d'ayach. 56Ab' yoch in jaj, man̈ actej ab'an in tevi. 57Ix a nitzcot a b'a d'ayin ayic ix ach vavtani, ix alan d'ayin: Man̈ ach xivoc, xa chi. 58Mamin, ix in a colcanel d'a yol sc'ab' chamel. 59Mamin Jehová, ojtac tas tzin utaj d'a man̈ stojolaloc tic. B'o yaj d'ayin d'a stojolal. 60Ojtac tas snib'ej eb' ajc'ol d'ayin yed' tas sna eb' tzin yutej. 61Mamin Jehová, ix ab' jantac chucal syal eb' d'a in patic yed' jantac tas sna eb' tzin yutej. 62Jun c'u syac' eb' in yalub'tan̈ani, snaan eb' tas ol in yutoc. 63Ilnab' val, c'ual d'ac'val in sb'uchan eb'. 64Mamin Jehová, ac' spac d'a eb' icha val smojalil yuj tas tzin yutej. 65Ac' pitb'oquel spensar eb', tzac'anb'at catab' d'a yib'an̈ eb'. 66Mamin, pech eb' yed' yoval a c'ool. Satel eb' d'a yolyib'an̈q'uinal tic.

will be added

X\