JOB 38

1Ix lajvi chi, ix lolonelta Jehová d'a vin̈aj Job d'a scal jun chacxuxum ic', ix yalan icha tic: 2¿Tas aji, yuj chi' yed' a lolonel malaj yelc'och tzala'? Scheclaji to max a chalaj tato tz'acan in jelanil. 3Tec'b'ej a b'a a pacan juntzan̈ tas ol in c'anb'ej tic: 4¿B'ajtil ayach eq'ui ayic ix vac'anem yich lum luum tic? Al d'ayin tato yel te ay tas ojtac. 5¿Ojtac ama mach ix naani jantac ix aj yem yechel yich lum chi'? ¿Mach ix naani jantac tz'aj luum? 6¿Ojtac ama b'ajtil b'achancan yich lum chi'? ¿Mach ix b'ab'laj ac'anem q'uen q'ueen ayem yichoc luum? 7Ayic vanxo sq'uin̈ib'i d'a jun c'u chi', ix b'itan q'uen c'anal. Masanil eb' ángel, ix el yav eb' yuj tzalajc'olal. 8Ayic ix elul chulnaj a' mar d'a sat lum tic, ¿mach ix macan sat a' yic scann̈ej a' b'aj aycani? 9A in ix vac'can asun sc'uoc a', an̈eja' asun chi' ix vac'canoch sb'aloc a'. 10A in ix vac'can b'aj sjavi c'aman a' mar chi', ichato ix vac'canoch sllaveal sti' a'. 11Ix valan d'a a' icha tic: An̈ej d'a tic tzach javican c'aman, maxtzac yal ec' d'a tic, an̈ej d'a tic ol ach ja pon̈najoc, xin chi d'a a'. 12¿Ayxom b'aj ix ala' to scot saquil yichchaan̈ yic sacb'i d'a junoc c'u? 13¿Ix am a puc saquilq'uinal d'a smasanil sat lum luum yuj a lolonel chi', yic b'at sc'ub'ejel sb'a eb' chuc? 14Scheclaj val sch'olquiltaquil sat lum luum ayic tz'och yoc c'u d'a luum d'a q'uin̈ib'alil, icha scheclaj schucquiltaquil junoc c'apac, ma icha tz'aj scheclajcanem otz'an junoc sello d'a lum b'aq'uech luum. 15A saquilq'uinal chi' syaman vanaj eb' chuc, yuj chi' maxtzac yal-laj sc'ulan chucal eb'. 16¿Ayxom b'aj ix ach xid'ec' il juntzan̈ xab' olan c'ub'eltac b'aj sq'ueul a' mar? 17¿Toxom ix ila' b'ajtil ay spuertail chamub'? 18¿Ojtac ama jantac yechel sat lum luum tic? Al d'ayin, tato yel ojtac smasanil. 19¿Ojtac ama b'ajtil scot saquilq'uinal yed' q'uic'alq'uinal? 20¿Tzam yal alan d'a saquilq'uinal b'aj sc'ochcani? ¿Tzam yal ic'anxi meltzaj b'aj cajan? 21Tecan ojtac val sic'lab'il, ina ayachxo ayic ix in b'oan masanil tas, te ayxo a q'uinal. 22¿Ayxom b'aj ix ach xid'ec' b'aj molan q'uen cheev yed' q'uen sacb'at vuuj? 23A juntzan̈ chi', sic'an vuuj, yic svac'lab'an d'a junoc yaelal, ma d'a junoc oval. 24¿Ojtac ama b'ajtil sjavi c'u? ¿Ojtac ama b'aj scot ic' d'a stojolal b'aj sjavi c'u chi'? 25¿Mach sjacan b'aj scot secnaj yaxn̈ab', sch'oxan b'aj sb'at oval ic' n̈ab', 26ayic syac'an n̈ab' d'a lum tz'inan luum, b'aj malaj anima cajan, 27yic sch'ayxi lum luum malaj tas sq'uib' d'ay, slajvi chi' sq'uib' an̈ an̈c'ultac? 28¿Mach mamab'il yaj d'a yaxn̈ab' yed' d'a yal ac'val? 29¿Mach nunab'il yaj d'a q'uen cheev? 30¿Mach tz'ac'an tzatzb'oc a a' icha q'uen q'ueen, stzatzb'iel sat a' mar yuj siic? 31¿Tzam yal a molb'an q'uen c'anal scuchan Mootz, ma tza saclemb'at q'uen c'anal scuchan Orión? 32¿Tom a ach tzac' q'ueul q'uen nitc'anal ayic van sq'uin̈ib'i? ¿Tom a ach tziq'uelta juntzan̈ q'uen c'anal scuch nivan Osa yed' q'uen yune' Osa? 33¿Tom ojtac juntzan̈ sleyal tastac tz'aj sb'eyec' tastac ay d'a satchaan̈? ¿Tom a ach tzac' elc'och juntzan̈ ley chi' d'a sat lum tic? 34¿Tom syal alan d'a asun to syac'cot sn̈ab'il? 35Tato tza checb'at leb'lon yic sb'at d'a junoc lugar, ¿tzam tac'vi d'ayach icha tic: Ina in tic, chec in, xchama? 36¿Tom a ach ix ac' sjelanil noc' much yed' noc' ajtzo' yic syojtacanel noc' to ol yac' n̈ab'? 37¿Ay am mach te jelan yojtac jantac asun ay d'a smasanil? ¿Tom syal a secanel a a' ayoch d'a scal asun chi' yic syac'an n̈ab', 38yic a lum pococ tz'och lum soc'omal, telquiltac tz'aj luum? 39¿Tom a ach tza say schib'ej noc' nun choj yic syic'anb'at noc' d'a noc' yunetac yic sb'ud'ji noc' yunetac chi', 40ayic syil-lan sb'a noc' b'aj ay, mato yic tz'em lachan noc' d'a caltac an̈c'ultac? 41¿Mach tz'ac'an svael noc' joj ayic tz'ec' noc' say svael noc' yune', yujto tz'el yav noc' sc'anan svael d'ayin?

will be added

X\