JOB 28

1A q'uen plata ay sminasil q'uen b'aj sq'ueta, axo q'uen oro ay yed'tal q'uen b'aj sb'oi. 2A q'uen hierro tz'ic'chajq'ueta q'uen d'a yol luum, axo q'uen q'ueen, ayic stz'a q'uen d'a cal c'ac', tz'elta q'uen cobre d'a q'ueen. 3A eb' anima, maxtzac xivlaj eb' b'aj te q'uic'q'uinal. Tz'emn̈ej eb' d'a yoltac q'uen nivac xab' te jul yich. A d'a scal q'uic'alq'uinal chi', ata' say q'uen q'ueen chi' eb'. 4Sjoyq'ueta juntzan̈ minas eb' b'aj maxtzac ec' anima, najat yajb'at b'aj ay chon̈ab'. A yed' ch'an̈ lasu tz'ec' d'un̈un̈oc eb'. 5A d'a sat luum tic, sq'uib'chaan̈ tas svaji, axo d'a yalan̈ luum syac'och c'ac' eb' anima yic spoj q'uen q'ueen. 6Axo d'a scal sc'ajil q'ueen chi', tz'ilchaj q'uen zafiro yed' q'uen oro. 7A d'a yoltac minas chi', malaj junoc noc' ic'umb'at much tz'ec' ta'. Malaj pax noc' ch'acb'a tz'ilan yool chi'. 8A noc' chium noc', maxtzac ec'laj noc' ta'. Maxtzac ec'paxlaj noc' choj ta'. 9A eb' vin̈ vinac, smac' q'uen q'ueen eb' vin̈ te tzatz, syamanoch eb' vin̈ sjoyan yichtac lum nivac vitz. 10Sjoyanoch nivac olan eb' vin̈ d'a sattac q'uen tenam, yic sayan q'uen q'ueen eb' vin̈ caro stojol. 11Sjacanq'ueta a a' eb' vin̈ ta'. Syic'anq'ueta eb' vin̈ d'a saquilq'uinal tastac c'ub'eltac yaji. 12Palta a jelanil ¿b'ajtil tz'ilchaji? ¿b'ajtil ay aj pensaril? 13A jelanil chi' malaj junoc anima ojtannac tastac yed'nac, max chaxlaj d'a scal eb' anima d'a yolyib'an̈q'uinal tic. 14Vach'chom sco sayec' d'a sjulal yich a' mar, max chaxlaj cuj ta'. 15Max yal yac'chaj q'uen oro, ma q'uen plata sq'uexuloc. 16Max yal smanchaj yed' q'uen oro te vach', ma yed' q'uen cornalina, ma yed' q'uen zafiro. 17Max yal co lajb'an yed' q'uen oro, ma yed' q'uen q'ueen caro stojol. Max yal sq'uexchaj yed' yelvanub' sc'an eb' ix ix nab'a oro. 18A jelanil chi' te nib'ab'il d'a yichan̈ q'uen coral. Ec'b'al te vach' d'a yichan̈ q'uen cuarzo, ma q'uen perla. 19Max yal slajb'an sb'a jelanil chi' yed' q'uen crisólito scot d'a Etiopía, max yal stupchaj yed' q'uen oro te vach'. 20Palta ¿b'ajtil scot jelanil chi'? ¿b'ajtil ay aj pensaril? 21C'ub'ab'ilel d'a masanil anima pitzan. C'ub'ab'ilpaxel d'a noc' much sjen̈vi. 22A b'aj ayec' eb' chamnac yed' jun chamel, syal eb' icha tic: Ton̈ej ix cab' sb'inajnaquil jelanil chi', xchi eb'. 23Palta a Dios yojtac sb'eal jelanil chi', yojtac b'aj ay. 24Yujto syil masanil b'aj slajvic'och yolyib'an̈q'uinal tic yed' masanil tas ay d'a yalan̈ satchaan̈. 25Ayic ix yac'ancanoch Dios yipal ic', ayic ix yac'anem yechel b'aj sjavi c'aman a a', 26ayic ix sb'oancan tiempoal n̈ab'ilq'uinal, ayic ix sb'oancan b'aj tz'ec' leb'lon yic smac'vaj c'u, 27ata' ix yila' to te nivan yelc'och jelanil, ix sch'olb'itani, ix yilani to vach' tz'aj icha chi'. 28Ix yalan Dios d'a eb' anima icha tic: Tato nivan velc'och d'a yol e sat, aton jelanil chi', tato tzeyiq'uel e b'a d'a scal chucal, aton aj pensaril chi', xchi Dios chi'.

will be added

X\