JOB 16

1Ix tac'vixi vin̈aj Job chi' icha tic: 2Ayxo scajvi in te ab'an juntzan̈ lolonel tzeyalub'tan̈ej tic. Tzeyac'och e b'a eyac'an snivanil in c'ool, palta an̈ej yaelal tze vach' iq'uejcot d'a vib'an̈. 3¿Tom malaj slajvub' juntzan̈ e lolonel malaj yelc'och tic? ¿Tas eyaji yuj chi' an̈ej val a' e pacan d'ayin? 4Q'uinaloc a ex tic icha val vaj tic eyaji, max am val-laj icha tzeyutej eyalan tic d'ayin, max am in tzicub'tan̈ej in sat valan jantac lolonel d'ayex. 5Palta jun, a am lolonel vach' syac' snivanil e c'ool, syac' e tec'anil, a am sval d'ayex. 6Man̈ yujoc to tzin loloni, tz'och vaan in yaelal tic, man̈ yujoc pax to tzin em numan tz'ochpax vaan. 7A Dios tz'ac'an lajvoquel vip. A pax tz'ic'anel eb' vamigo d'ayin. 8Ichato preso vaj yuuj. Jantac tas syic'chaan̈ eb' anima d'a in patic, jantac es lolonel syic'cot eb' d'a vib'an̈. 9A Dios tzac'anoch vuuj yic tzin sataneli, icha junoc noc' chium noc'. Ay val och sat d'ayin, icha val to vajc'ool yaji. 10Jantac eb' anima smolb'ej sb'a yic tzin sb'uchan eb'. Stz'itanb'at in sat eb', emnaquil tzin yutejcan eb'. 11A Dios ix in ac'anoch d'a yol sc'ab' juntzan̈ anima te chuc spensar. 12Junc'olal vajeq'ui, ix in svecchitani. Ix och yub'naj d'a in jaj, choc' ix in yutej, ix in yac'anoch d'a sat sjul-lab'. 13Yaln̈ej b'aj sjavi sjul-lab' chi' d'ayin, ichato sc'axpaj d'a in nivanil tic, man̈xa jab'oc snivanc'olal d'ayin. Toxon̈ej spuccanb'at yol in c'ol d'a sat luum. 14Jantac in aj in lajvi yuuj. Scot val d'ayin icha junoc soldado te tec'an. 15Te cusc'olal vaji, ayoch pichul ya sva vuuj, man̈xa jab'oc vopisio. 16Ste mal in sat voq'ui, sq'uic'b'i q'uinal svila'. 17Icha chi' vaji, vach'chom malaj mach b'aj ix och in mul, vach'n̈ej in lesal. 18Mocab' c'ub'chajel jantac chucal ix ac'jioch d'a vib'an̈. Ab'chajocab'i ayic tzin tevi yic tzin c'anan tojolal. 19Ay jun ayoch in testigooc ayec' d'a satchaan̈, a' ol och ved'oc. 20A eb' vamigo ton̈ej tzin sb'uch eb', a inxo tic tzin oc'n̈ej d'a yichan̈ Dios. 21Ayoc val junoc mach tz'alan d'a Dios vuuj, icha syutej junoc mach scolan junoc yetanimail. 22Jayexon̈ej ab'il ayin eq'ui, axo in b'at d'a chamel chi' b'aj maxtzac yal co paxta.

will be added

X\