ISAÍAS 21

1Alb'ilcan juntzan̈ lolonel tic yuj lum tz'inan luum d'a sti' a' mar: Icha junoc chacxuxum ic' tz'ec' d'a lum Neguev, icha chi' ol aj scot eb' milvajum d'a lum tz'inan luum te ay smay. 2Ayxo smay jun tas sch'ox Dios vil tic: Ay eb' smeltzajoch yac' chucal d'a yetanimail. A eb' milvajum, smilvajn̈ej eb'. Ex aj Elam yed' ex aj Media, b'at ochan̈ec oyan d'a spatic chon̈ab' Babilonia, tzeyac'an oval yed'oc. A Jehová ix ac'an sti' to ol yac' lajvoc yaelal ix yac'och jun nación chi'. 3Yuj tas ix vil chi' tzin ec' b'acb'on yuj vab'an syail icha tz'aj junoc ix ix tz'alji yune'. A yuj tas svab' chi' tzin somchajchaan̈, yuj tas svil chi' man̈xo in animaoc svab'i. 4Toxon̈ej somson yol in jolom, tzin ib'xi yuj xivelal. Te chucxon̈ej in c'ool svab' yuj tas ay smay. Junjun c'u, ayic numnonxo sq'uic'b'i, tzin te tzalaj val, palta axo ticnaic, toxon̈ej tzin te xiv yuj tas svil tic. 5Ix vilani, toxo ix b'o juntzan̈ mexa, vach'xopax yaj b'aj tz'em c'ojan eb' avtab'il. Van sva eb', syuc'an a' eb', axo d'a jun rato chi', ix och jun av icha tic: Ex yajalil eb' soldado, aq'uec lista e b'a yed' e maclab' jul-lab', xchi ix vab'i. 6A Jehová ix alan d'ayin icha tic: Ixic, ac'och junoc macvajum, yic vach' syal masanil tas syila'. 7Ayic syilan vin̈ scot junoc carruaje toc'b'il yuj chavan̈oc noc' chej, mato ay anima ayq'ue d'a yib'an̈ noc' b'uru, ma d'a yib'an̈ noc' camello, scham val yilan vin̈ tas yaji, xchi Jehová chi'. 8A jun vin̈ macvajum chi', ix el yav vin̈ ix yalan vin̈: A b'aj tzin maclej tic Mamin, ayinn̈ej ec' d'a junjun c'u yed' d'a junjun ac'val, tzin macvaji. 9Axo ticnaic, svil scot jun carruaje toc'b'il yuj chavan̈ noc' chej, a jun mach ayq'ue d'a yol carruaje chi', a tz'alan icha tic: Ix ac'ji ganar Babilonia. Ix sateli. Masanil scomon diosal eb' ix pojb'ati, choc' ix ajcanem d'a sat luum, xchi, xchi vin̈ macvajum chi'. 10Ab'ec ex vetchon̈ab', a ex ix ex tec'jiem icha ixim trigo yuj eb' aj Babilonia chi', a tas ix val tic d'ayex, aton tas ix vab' yuj Jehová Yajal d'a Smasanil, aton co Diosal a on̈ israel on̈ tic. 11Aton lolonel tic alb'ilcan d'a yib'an̈ Edom: Ay junoc eb' aj Edom chi' ix avajcot d'ayin: ¿Jantacto sc'an sacb'i ach macvajum? ¿Jayeto hora q'uic'to? xchi. 12Ix in tac'vi icha tic: Vanxo sacb'i, palta elan̈chamel ol q'uic'b'ocxi. Tato tza nib'ej tza c'anb'ejxi, ixic ol xo ul a c'anb'ejxi, xin chi d'ay. 13Aton juntzan̈ tic alb'ilcan d'a yib'an̈ Arabia: Ex chon̈vajum aj Dedán, a ex tzex vaycan d'a caltac te' d'a Arabia, 14elan̈ec e cha eb' ay staquin̈tial, tzeyac'an a' yuq'uej eb'. A ex cajan ex d'a chon̈ab' Tema, elan̈ec b'aj tz'ec' eb' sb'at elelal, tzeyaltan vael d'a eb'. 15Yujto van yel eb' elelal d'a q'uen espada te jay ye yed' jul-lab' van sjuljieli, aton b'aj ov yac'an oval. 16Ix yalan Jehová d'ayin icha tic: Yic val jun ab'il ticnaic, icha tz'aj sb'isan stiempo junoc munlajvum, a val ta' ol satel snivanil yelc'och chon̈ab' Cedar. 17A eb' aj Cedar jelan sjulvaji, jayvan̈xon̈ej eb' ol canoc. A in Jehová e Diosal in a ex israel ex tic, a in svala', xchi.

will be added

X\