EZEQUIEL 39

1Ach anima, al d'a vin̈aj Gog to a in Jehová in sval icha tic: Ach Gog, yajal aj d'a Mesec yed' d'a Tubal, sval d'ayach to ayinxooch ajc'olal d'ayach. 2A in ol vac' a c'ulej, ol ach vic'cot d'a najat d'a stojolal norte, yic ol ach javoc d'a lum tzalquixtac yic Israel. 3Ata' choc' ol vutej jun a jul-lab' ed'nac d'a a q'uexan̈ c'ab' yed' yol a jul-lab' ed'nac d'a a vach' c'ab'. 4A achxo jun yed' eb' a soldado ol ach vac'och d'a yol sc'ab' chamel yed' eb' yic juntzan̈xo nación ajun ed'oc, ol ex cham d'a lum tzalquixtac d'a yol yic Israel. Axo noc' ostoc yed' noc' chium noc' ol ex vac' chianb'at ta'. 5Ol ex can teljab' d'a sat lum luum chi'. A in Jehová Yajal in svac' in ti' svutan icha chi'. 6Ol vac'cot c'ac' d'a yib'an̈ nación scuchan Magog yed' d'a yib'an̈ masanil eb' anima junc'olal cajan d'a stitac a' mar. Icha chi' ol aj yojtacanel eb' to a in ton Jehová in svutej icha chi'. 7Icha chi' ol vutej in ch'oxan snivanil velc'och d'a in chon̈ab' Israel, yic man̈xa b'aq'uin̈ ol in sb'uch eb'. Icha chi' ol aj yojtacanel juntzan̈xo nación to a in ton Jehová in, sDiosal in Israel. 8A jun c'ual chi', vanxo sjavi, a in val Jehová in svala' to yovalil ol ujoc, xchi Jehová, xa chi. 9Axo masanil eb' anima cajan d'a junjun chon̈ab' d'a smacb'en Israel, ol elta eb' smol masanil yamc'ab' yic oval ol can chi', aton jul-lab', maclab' jul-lab', cotac lanza, nivac lanza yed' juntzan̈xo yamc'ab'. Uque' ab'il ol yac' eb' sc'atzitzan masanil juntzan̈ chi'. 10A in Jehová Yajal in svala', man̈xo yovaliloc ol b'at eb' israel chi' saycot sc'atzitz d'a najat, man̈xo ol b'at eb' yic' sc'atzitz d'a caltac te', yujto masanil juntzan̈ yamc'ab' yic oval chi', a ol sc'an eb' sc'atzitzoc. Icha chi' ol aj yic'anxicanec' eb' tastac ul yic'nacb'at eb' ajc'ol chi' d'a eb'. 11A d'a jun c'u chi' a in ol vac' jun yed'tal b'aj ol mucchaj vin̈aj Gog yed' eb' soldado vin̈ d'a yol smacb'en Israel chi', aton jun pan̈an b'aj tz'ec' eb' anima scot d'a stojolal a' mar Muerto. Man̈xo ol yal-laj sb'ey anima d'a jun b'e chi' yuj eb' mucb'il chi' ta'. Ol say sb'i jun lugar chi' eb': Lum pan̈an b'aj mucb'il vin̈aj Gog yed' eb' soldado, xcham eb'. 12Uque' ujal ol yac' eb' israel mucoj chamnac chi', icha chi' b'ian, vach' ol ajxican sluum eb' chi' d'a yol in sat. 13Masanil eb' israel ol colvaj eb' smucan eb' anima ol cham chi'. A in Jehová Yajal in svala', ayic ol in ch'oxan in poder, ol te b'inajcan chon̈ab' Israel. 14Ayic ol ec' uque' ujal chi', ay jun n̈ilan̈ eb' vin̈ vinac ol tupchajoc. Ol laj ec' eb' yila' b'ajtac aycan jab'jab'oc snivanil eb' chamnac d'a yol smacb'en eb' chi' smasanil, yic smucan masanil nivanil eb' pucancanb'ati. Icha chi' b'ian, vach' ol ajxican slum eb' chi' d'a yol in sat. 15Ayic ol ilchaj sb'aquil chamnac yuj eb' tzec' sayan chi', ol yac'canq'ue junoc yechel eb', axo yic sjavi eb' smucan chamnac chi', a eb' ol ic'anb'at b'aj smucchaji, aton lum scuch span̈anil b'aj mucb'il vin̈aj Gog yed' eb' soldado. 16Icha chi' b'ian, vach' ol ajxican slum eb' chi' d'a yol in sat, xchi Jehová. (An̈ejtona' d'a slac'anil lum chi', ay pax jun chon̈ab' ol scuch Lum b'aj smucji eb' soldado.) 17Ix yalanxi Jehová Yajal d'ayin icha tic: Ach anima, al d'a masanil noc' ostoc yed' d'a masanil noc' chium noc': Cotocab' noc' d'a juntzan̈xo nación, smolb'ejocab' sb'a noc' d'a tzalquixtac d'a yol yic Israel, ichato ol in b'o junoc nivan vael d'a noc'. Ol schi chib'ej noc', ol yuc'anpax chic' noc'. 18A schib'ejal eb' soldado ol schi noc'. Ol yuc'an schiq'uil eb' yajal d'a yolyib'an̈q'uinal tic noc'. Ol chijoc eb' icha tz'aj noc' ch'ac calnel, noc' yunetac calnel, noc' chiva yed' noc' b'aq'uech vacax scot d'a Basán. 19A jun vael ol in b'o chi', ol schi xepu' noc' masanto ol penaayax noc' yuuj. Ol yuc' val chic' noc' masanto ol q'ue d'a sjolom noc' icha eb' uc'um an̈. 20A in Jehová in svala' to a jun nivan vael ol in b'o chi', aton schib'ejal noc' chej yed' yic eb' soldado ayq'ue d'a yib'an̈ noc' yed' yic eb' soldado tec'an d'a oval yed' yic masanil macan̈il eb' soldado, masanto ol b'ud'joc sc'ol noc' yuuj. 21Icha tic ol aj in ch'oxan in poder d'a yichan̈ juntzan̈xo ch'oc nacional. Masanil nación ol ojtacaneloc tas tz'aj in ch'olb'itani yed' vac'anoch yaelal d'a yib'an̈ eb'. 22A d'a jun c'ual chi' yed' ol b'eyn̈ejb'atoc, a eb' israel ol yojtaquejel eb' to a in ton Jehová in sDiosal in eb'. 23Masanil juntzan̈xo nación ol ojtacaneloc to a eb' israel yuj spital eb' ix ic'jib'at eb' d'a juntzan̈xo ch'oc nacional. Yujto te pit yutejnac sb'a eb' d'ayin, yuj chi' majxo in cot q'uelan d'a eb'. Ix vactancan eb' d'a yol sc'ab' eb' ajc'ool, icha chi' ix aj yac'ji ganar eb', ix miljicham eb' d'a oval. 24Ix vutej eb' icha d'a smojal yuj chucal sc'ulej yed' spitalil, yuj chi' majxo in b'at q'uelan d'a eb'. 25Yuj chi' a in Dios Yajal in svala': A ticnaic ol oc' val in c'ol d'a chon̈ab' Israel chi', aton eb' yin̈tilalcan Jacob. Ol vic'anxichaan̈ eb', yic tzin b'inaj d'a vach'il, yic tz'ic'jichaan̈ in b'i to malaj junocxo mach syal slajb'an sb'a ved'oc. 26Ayic ol cajnajxoc eb' d'a schon̈ab', man̈xalaj tas ol sna eb', man̈xalaj mach ol xib'tan eb'. Icha chi' ol sat sq'uixvelal eb' d'a sc'ool yuj spitalil yed' chucal sc'ulej eb' d'ayin. 27Ayic ol vic'anelta eb' d'a yoltac schon̈ab' eb' yajc'ool, ol in molb'anxi eb', icha val chi' ol aj snachajel yuj juntzan̈ nación to ch'oc vel d'a yichan̈ comon sdiosal eb'. 28A in ix in chec ic'jocb'at eb' d'a juntzan̈xo ch'oc nacional, an̈eja' in ol in molb'ejxicot eb' d'a schon̈ab'. Man̈xa junoc eb' ol can ta'. Icha chi' ol aj yojtacanel eb' to a in ton Jehová sDiosal in eb'. 29A in Jehová in svala' to man̈xo ol vactejcan eb' junelxo, yujto ol vac'cot Vespíritu d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel chi', xchi Jehová.

will be added

X\