EZEQUIEL 16

1Ix yalanxi Jehová d'ayin icha tic: 2Ach anima, al yab' eb' aj Jerusalén tastac te yajb'entac sc'ulej eb'. 3Al d'a eb' to a in Jehová Yajal in, a in svala' to icha tic yaj yab'ixal Jerusalén chi': A Jerusalén chi', lajan icha junoc ix ix a d'a Canaán aljinac. Amorreo smam ix, axo snun ix, hetea. 4Ayic yaljinac ix, maj poljiel-laj smuxuc ix, maj b'icchajel-laj jab'oc ix, maj ec' jab'oc yal atz'am d'a ix, maj pichchaj jab'oc ix yed' c'apac. 5Man̈xa mach ix oc' sc'ol sb'oan juntzan̈ chi' d'a ix. Ayic ix alji ix chi', ix can telan ix yuj eb' d'a sat luum, ix yajji ix yuj eb'. 6Axo yic ix in ec' d'a stz'ey ix, ix vilani to miicmiic ix yuj schiq'uil, ix in naani to smoj sq'uib' ix. 7Ix vac'an q'uib' ix icha junoc te' caltacte'al te' spac'q'ueta d'a yol luum. Ix q'uib'q'ue ix, ix cob'esax ix, ix elta yim ix, ix q'uib'pax xil sjolom ix. Palta juneln̈ej te b'eranel ix. 8Ix in ec'xi junelxo d'a slac'anil ix chi', ix vilani to smojxo yoch yetb'eyum ix. Yuj chi' ix vac'b'at jun c'apac d'a yib'an̈ ix. Icha val chi' ix aj in pichan ix, yujto b'erann̈ejel ix. A in Jehová in svala' to ix vac' in trato yed' ix yic tz'ochcan ix d'a yol in c'ab'. 9Ix in b'iquel schiq'uil ix, ix in sacb'itej ix, ix vac'anoch perfume d'a ix. 10Ix vac'anoch jun pichul te vach' yilji stz'ib'ul d'a ix. Ix vac'anoch xan̈ab' tz'uum te vach' d'a ix yed' pax jun tzec'ul nab'a lino yed' pax jun spichul ix te vach' yaj sjalchaji. 11Te vach' ix aj vac'anoch yelvanub' d'a ix. Ix vac'och q'uen brazalete d'a sjaj sc'ab' ix yed' pax jun ton̈ d'a sjaj ix. 12Ix vac'anpaxoch jun q'uen icha colc'ab' d'a sn̈i' ix yed' yuchiquin ix yed' pax jun corona te vach' yilji d'a sjolom ix. 13Pichichi ix ajcan ix yed' q'uen oro yed' pax q'uen plata. A spichul ix chi', aton c'apac lino te vach', aton juntzan̈ c'apac te vach' yaj sjalchaji yed' c'apac te vach' yilji stz'ib'ul. Ix vac'an ixim pan te vach' d'a ix yic sva ix yed' yal chab' yed' pax yaceiteal sat te' olivo. Te vach'xon̈ej ix aj yilji ix, yuj chi' ix och ix reinail. 14Te b'inajnac ix aj ix d'a caltac nación yuj svach'il yilji chi'. A in Jehová in svala' to tz'acaqui ix aj in b'oanel ix yed' yelvanub'. 15Yujto te b'inajnac ix aj ix, ix yac'anoch spensar ix d'a svach'il yilji chi', axo d'a ajmulal ix b'atcan ix, ix yac'an sb'a ix d'a yaln̈ej mach tz'ec' ta'. 16A yed' spichul ix ix sb'oq'ue smantiado b'aj tz'och ejmelal d'a comon dios d'a tzalquixtac, ata' ix em ix ajmulal. A juntzan̈ tas ix sc'ulej ix chi', man̈ smojoc ix sc'ulej ix. 17Ix yic'anel masanil q'uen q'uen ix te vach' yilji, q'uen oro yed' q'uen plata vac'nac d'a ix. A yed' q'ueen ix sb'oq'ue yechel vinac ix yic tz'och ix ajmulal yed'oc. 18A spichul ix te vach' yilji chi' yed' aceite yed' incienso ix vac' d'a ix, ix yac' ix d'a juntzan̈ comon dios chi'. 19A ixim pan b'ob'il d'a ixim harina te vach', aceite yed' noc' yal chab' ix vac' svaeloc ix, ix yac' ix silab'il te vach' sjab' d'a juntzan̈ yechel, aton juntzan̈ te vach' sjab'. Aton val juntzan̈ chi' sc'ulej ix d'a vichan̈ a in Jehová in tic. 20An̈ejtona' a eb' vuninal yed' eb' visil ix vil sat yed' ix, ix sn̈ustz'a ix silab'il d'a juntzan̈ comon dios chi', icha vael ix aj eb' unin chi' d'a juntzan̈ yechel chi'. Man̈ ton̈ejoc ix em ix d'a ajmulal chi', 21palta ix yic'b'at eb' vuninal ix, ix n̈usantz'a eb' ix silab'il d'a juntzan̈ yechel chi'. 22D'a scal juntzan̈ smul ix te yajb'entac sc'ulej chi', majxo snacot ix tas ix aj scotoch d'a uninal, majxo snacot ix tato b'eranel ix ayic aytoec' ix d'a scal schiq'uil. A jun ix ix chi', aton Jerusalén sch'oxo'. 23A in val Jehová Yajal in svala': Ob'iltac chon̈ab' Jerusalén chi' yuj juntzan̈ chucal sc'ulej. 24Yaln̈ej b'aj tzalquixtac, ata' ix sb'oq'ue b'aj tz'em ajmulal. 25A b'aj slajvicanc'och junjun calle ix sb'oq'ue juntzan̈ b'aj tz'em ajmulal chi'. A svach'il yilji, yajb'entac ix ajcani. Ix yac'b'at sb'a d'a yalxon̈ej mach tz'ec' ta'. 26Ix yac'anb'at sb'a d'a jun chon̈ab' ay d'a slac'anil, aton Egipto te pec' d'a ajmulal. Yuj chi' ix stzuntzejcot yoval in c'ool yuj sq'uechaan̈ d'a ajmulal chi'. 27Yuj chi' ay in och ajc'olal d'ay, ix vac'anoch yaelal d'a yib'an̈. Ix vic'anemta svael, ix vac'anpaxoch d'a yol sc'ab' eb' ajc'ool, aton eb' filisteo. A eb' chi' ix sat sc'ol eb' yilan sb'eyb'al Jerusalén te q'uixveltac sc'ulej chi'. 28Palta ix yac'paxb'at sb'a d'a Asiria. Palta max c'och sc'ool. 29Ix yac'anpaxb'at sb'a d'a Babilonia, aton schon̈ab' eb' chon̈vajum, palta man̈ yujoc chi' ix c'och sc'ool. 30A in val Jehová in svala': A Jerusalén te pec' d'a ajmulal chi', lajan val ix yutej sb'a icha junoc ix ajmul ix maxtzac q'uixvi yuj tas syutej sb'a. 31Ix sb'oq'ue juntzan̈ b'aj tz'em ajmulal d'a b'ajtac slajvic'och calle yed' b'ajtac smolb'ej sb'a anima, ix yac'anb'at sb'a d'a ajmulal chi'. Palta nab'an̈ej syac'b'at sb'a, man̈ lajanoc syutej sb'a icha eb' ix ajmul ix sc'an stojol. 32Icha juntzan̈ ix te chuc syutej sb'a d'a yetb'eyum, syac'b'at sb'a d'a junocxo ch'oc vinaquil, icha chi' ix yutej sb'a Jerusalén chi'. 33A eb' ix ajmul ix stupchaj eb' ix, axo pax Jerusalén chi', a' ix ac'an silab' d'a eb' b'aj syaltej sb'a chi'. A ix tupan eb' yic yaln̈ej b'aj scot eb' sc'ulan ajmulal chi' yed'oc. 34Yuj chi' ch'oc yel Jerusalén chi' d'a yichan̈ juntzan̈xo eb' ix ajmul ix. Malaj mach sayaneq'ui yic smulan yed'oc, max tupchajpaxi, palta to a stupan eb' sc'ulan ajmulal chi' yed'oc, yuj chi' ch'oc yel d'a yichan̈ eb' ix ajmul ix chi'. 35Yuj chi', ab'ec val tas sval yuj ix ajmul ix chi': 36A in Jehová Yajal in svala': Malaj sq'uixvelal, ix squichanel b'eran sb'a yic sc'ulan ajmulal yed' eb' xajanej sb'a yed'oc, ix em cuman d'a juntzan̈ comon dios yajb'entac. Ix stob'anem schiq'uil eb' yune' yic syac'an silab'il. 37Yuj chi' ol in molb'ej masanil juntzan̈ eb' xajanab'il chi' yuuj, aton eb' ix yac' sgana yed'oc, juntzan̈ eb' xajan yuuj yed' juntzan̈ eb' ix schaqueli. Ol in molb'ejoch oyan eb' d'a spatic, val d'a yichan̈ eb' ol in quichel b'eran yic vach' ol yil eb' to b'eraneli. 38Ol vac' syaelal d'a smojal, icha tz'utaj junoc ix ajmul ix yed' pax junoc ix mac'umcham anima. Yed' val yoval in c'ool yed' in chichonc'olal ol vac'och d'a yol sc'ab' chamel. 39Ol vac'och Jerusalén chi' d'a yol sc'ab' juntzan̈ nación chi' yic ol satel juntzan̈ tzalquixtac eb' b'aj ix em ajmulal yed' b'aj ix och ejmelal d'a juntzan̈ comon dios chi'. Ol yiq'uel spichul eb' yed' juntzan̈ yelvanub' ayoch d'ay, toxon̈ej ol can b'eran. 40Man̈xo b'ischajb'enoc anima ol q'ue vaan d'a spatic Jerusalén chi', ol sjulq'uenancham eb', ol smilancham eb' yed' q'uen espada. 41Ol yac'och sc'ac'al chon̈ab' chi' eb', d'a yichan̈ juntzan̈xo nación ol javoc yaelal d'a yib'an̈. Icha chi' ol aj vac'an lajvoc yajmulal chi', man̈xa b'aq'uin̈ ol stup eb' b'aj ay sgana chi'. 42Icha chi' ol aj sicb'i yoval in c'ol d'a yib'an̈, man̈xo ol chichon in c'ol d'ay. Man̈xo ol cot yoval in c'ol d'ay. 43Ix b'at satc'olal yuuj chajtil yaji ayic uninto, yuj chi' ix stzuntzej val cot yoval in c'ool yuj sb'eyb'al te yajb'entac chi'. Yuj chi' a in val Jehová in svala' to ol vac'och yaelal d'a yib'an̈ yuj sb'eyb'al chi'. 44Masanil eb' anima ol alan jun lolonel tic d'a spatic Jerusalén chi'. Ol yalan eb': Icha val ix nunab'il, icha pax chi' ix uneab'il, xcham eb'. 45A Jerusalén chi', lajan icha junoc ix yune' junoc ix ix schacanel vin̈ yetb'eyum yed' eb' yune'. Icha pax chi' eb' ix snulej, schacpaxel eb' vin̈ yetb'eyum eb' ix yed' eb' yune' eb' ix, yujto a ix snun eb' ix chi', hitita ton ix, axo smam eb' ix, amorreo vin̈. 46A d'a stojolal norte, ata' ay ix snulej ix b'ab'el ix, aton Samaria yed' yaldeail. Axo d'a stojolal sur, ata' ay ix snulej ix tzac'an, aton Sodoma yed' yaldeail. 47Man̈ocn̈ej sb'eyb'al juntzan̈ chon̈ab' chi' ix sb'eyb'alej Jerusalén chi', man̈ocn̈ej pax juntzan̈ tas yajb'entac ix sc'ulej juntzan̈ chon̈ab' chi' ix sc'ulej, palta ec'b'al tas te yajb'entac ix sc'ulej, yujto man̈ c'ocb'iloc juntzan̈ chi' ix yab'i. 48A in Jehová Yajal in svala': A Sodoma yed' yaldeail, man̈ sc'ulejnacoc tas te chuc icha val tas sc'ulej Jerusalén chi' yed' yaldeail. 49Aton val juntzan̈ smul Sodoma chi' yed' masanil yaldeail: Yic'nac val chaan̈ sb'a, man̈xo jantacoc tas yab'lejnac, vach'n̈ej yaji, palta maj colvajlaj d'a eb' meb'a', maj colvajpax d'a eb' ay stzapan majan. 50A snaani to an̈ej te nivan yelc'ochi, ochnacpax ijan sb'eyb'alan juntzan̈ tas tzin yaja', yuj chi' in satnaqueli, icha val tz'aj eyilanoch ticnaic. 51Axo pax Samaria yed' yaldeail, ix sc'ulej chucal, palta max tzac'van d'a tas te chuc sc'ulej Jerusalén chi'. Man̈ jantacoc tas yelxo val te yajb'entac sc'ulej Jerusalén chi'. A juntzan̈xo chon̈ab' d'a slac'anil, vach'tacto val tas sc'ulej. 52A ticnaic, a Jerusalén chi' yovalil ol yac' techaj q'uixvelal, yujto a schucalil yelxo te chuc d'a yichan̈ yic Sodoma yed' d'a yichan̈ yic Samaria. A chab' chon̈ab' chi', ayic sco lajb'an schucal yed' yic Jerusalén, vach'tacto val. 53A Sodoma yed' yaldeail vach' ol ajxoc vuuj. A Samaria yed' yaldeail vach' ol aj paxoc. Icha pax chi' Jerusalén vach' ol ajxoc vuuj. 54Palta a Jerusalén chi' yovalil ol yac' techaj emnaquilal yed' q'uixvelal yuj tas te chuc ix sc'ulej. A Sodoma yed' Samaria ol snivanej sb'a sc'ool ayic ol yilani to ix vac' syaelal Jerusalén chi'. 55Ayic ol vac'an ajxoc Sodoma yed' yaldeail, Samaria yed' yaldeail icha yaj d'a yalan̈taxo, ol vac'pax ajxoc Jerusalén yed' yaldeail icha d'a yalan̈taxo. 56Ayic ix yic'anchaan̈ sb'a Jerusalén, aton yic manto ilchajelta schucalil, ix b'uchvaj d'a Sodoma. Palta a ticnaic, a Edom, Filistea yed' masanil nación, ol b'uchvaj d'a Jerusalén chi'. Masanil anima d'a yolyib'an̈q'uinal tic ol paticaneloc. 58A ticnaic, a in Jehová in svala' to a Jerusalén chi' yovalil ol yab' syail yuj sb'eyb'al te yajb'entac. 59A in Jehová Yajal in svala': Ol vac' spac icha val smojalil d'a Jerusalén chi', yujto maj sc'anab'ajej sc'ulan icha ix aj yac'an strato ved'oc. 60Palta a in tic, ol in nacot in trato vac'nac yed'oc ayic uninto, ol in b'oanxi in trato chi' yed'oc, malaj b'aq'uin̈ ol lajvoc. 61A Jerusalén chi', ol snacot schuc b'eyb'al, ol q'uixvocpaxi ayic ol vac'anoch chavan̈ snulej chi' d'a yol smacb'en, aton Samaria yed' Sodoma. Ichato nunab'il ol ajcan d'a chab' chon̈ab' chi'. Vach'chom malaj yalan yic chab' chon̈ab' chi' d'a in trato in b'onac yed' Jerusalén chi', 62palta yuj in trato ol in b'oxi yed' Jerusalén chi' icha chi' ol ajoc. Icha val chi' ol aj snachajel yuj Jerusalén to a inton Jehová sDiosal in. 63Ol vac' nivanc'olal masanil tas ix sc'ulej Jerusalén chi', palta yovalil ol snacot juntzan̈ sb'eyb'al chi', ol q'uixvoc yuuj, yuj chi' man̈xa b'aq'uin̈ ol yic'chaan̈ sb'a, a in Jehová in svala', xchi Jehová, xa chi d'a eb', xchi d'ayin.

will be added

X\