DANIEL 7

1A d'a yic b'ab'el ab'il yoch vin̈aj Belsasar reyal d'a Babilonia, ay jun ac'val, ay juntzan̈ tas ix ac'ji vil a in Daniel tic d'a in vayich. Axo ix in q'ue vaan, ix in tz'ib'an tastac nivan yelc'och d'a in vayich chi'. Aton juntzan̈ tic ix in tz'ib'ejcani: 2Ix vil d'a in vayich to a d'a schan̈ pac'an̈il yolyib'an̈q'uinal, ix cot pon̈naj ic' d'a yib'an̈ a a', ix ib'xiq'ue a' nivan mar chi' yuuj. 3Axo ix aji, ix checlajq'ue chan̈van̈ noc' nivac noc' d'a yol a' mar chi', ch'occh'oc yilji junjun noc'. 4A jun noc' ix b'ab'laj q'ueuli, lajan yilji noc' icha noc' choj, palta ay sc'axil noc' icha yic noc' d'iv. Ayic van vilan noc' chi', ix jecchitajel sc'axil noc' chi'. Ix ac'chajq'ue lin̈an d'a sat luum, icha tz'ajq'ue lin̈an anima ix ajq'uei. Ix q'uexvi spensar, icha spensar anima ix aji. 5Axo noc' schab'il, lajan yilji noc' icha noc' oso, tz'eyanq'ue jun pac'an̈ snivanil noc' d'a yichan̈ junxo pac'an̈. A d'a yol sti' noc', ay oxe' b'aquil costil. Ix vab'an yalchaj d'a noc': Ixic, tza chi'an jantac chib'ej snib'ej a c'ool, xchi d'a noc'. 6Axo noc' yoxil, lajan yilji noc' icha noc' tz'ib'choj. Ay chan̈e' sc'axil noc' d'a snan̈al yich spatic. Ix vilanpaxi to ay chan̈e' sjolom noc', ix ac'chaj spoder noc' yac'an yajalil. 7Axo noc' schan̈il ix vil d'a in vayich chi', te chuclaj yilji noc'. Te ay smay quilan noc', te ay yip noc'. Te nivac q'uen ye noc', nab'a hierro. Choc' tz'aj masanil tas yuj noc', sb'uc'anem noc', axo jantacto scan yuj noc', stec'canem noc'. Yelxo te ch'oc yilji jun noc' chi' d'a yichan̈ juntzan̈xo noc' ix vil d'a sb'ab'elal. Ay lajun̈e' sch'aac noc'. 8Yacb'an q'uelan in och d'a juntzan̈ sch'aac noc' chi', ix vilani, ix q'ueul junxo syune' ch'aac noc' d'a scal juntzan̈xo chi'. Ayic ix q'ueul junxo sch'aac noc' chi', ix stenancanel oxe' ch'aac aytaxon chi'. Axon̈ej jun chi' ix can sq'uexuloc juntzan̈ chi'. A jun ch'aac chi', ay yol sat yed' sti' icha yic anima, ix yic'chaan̈ sb'a yed' tas ix yala'. 9Ix vilann̈ej, masanto ix ac'chajem juntzan̈ c'ojnub' yic eb' yajal, axo Dios, Jun Aytaxoneq'ui, ix em c'ojan d'a sc'ojnub'. Te sac yilji spichul icha yilji q'uen sacb'acom. Axo xil sjolom, te sac yilji icha noc' sacsac lana. A sc'ojnub' chi' yed' sruedail, ichato sq'ue n̈iln̈on sc'ac'al. 10Ay jun c'ac' tz'elta d'a yichan̈ icha sb'ey a a'. A eb' tz'ac'an servil, lin̈anoch eb' d'a yichan̈, millonalxo sb'isul eb'. Ix lajvi chi' ix el yich sch'olb'itaj juntzan̈ nación, ix jacvi juntzan̈ ch'an̈ libro. 11Q'uelan inn̈ejoch yuj juntzan̈ b'uchval lolonel van yalan jun yune' ch'aac chi'. Yacb'an van vilan chi', ix mac'jicham jun noc' chi'. Choc'xon̈ej ix aj noc', ix yumjib'at noc' d'a scal c'ac', ix tz'ab'at noc'. 12Axo juntzan̈xo noc' chi', ix ic'chajec' yopisio noc', palta ixto chajiec' noc' jab'ocxo. 13Ix vilann̈ej d'a in vayich chi': Ix vilani to ay jun mach ix cot d'a scal asun, lajan yilji icha anima. Ix c'och b'aj ayec' Dios Jun Aytaxonec' chi', ix och d'a yichan̈. 14Ix ac'chaj yopisio, spoder yed' snivanil yelc'ochi. Masanil anima, yaln̈ej tas ti'al tz'ac'an servil. A spoder ayn̈ejec' d'a juneln̈ej, malaj b'aq'uin̈ ol lajvoc yopisio chi'. 15Ix in xivcanq'uei ayic ix vilan juntzan̈ tic, ix somchaj in pensar yuuj. 16Ix in och d'a stz'ey junoc lin̈anoch ta', ix in c'anb'an d'ay tas syalelc'och juntzan̈ chi'. Ix tac'vi d'ayin icha tic: 17A chan̈van̈ noc' noc' ix il chi', aton chan̈e' nación ol checlajq'ue d'a yolyib'an̈q'uinal tic. 18Ayic ol lajvoquec' juntzan̈ nación chi', a eb' yicxo Dios, Jun Te Nivan Yelc'ochi, ol ac'joccanoch eb' yajalil d'a juneln̈ej, man̈xalaj b'aq'uin̈ ol ic'joquec' yopisio eb' chi', xchi. 19Ix in c'anb'ejxi d'ay, tas yaj noc' schan̈il noc' chi', te ch'oc yilji noc' d'a yichan̈ juntzan̈xo noc' chi'. Nab'a hierro q'uen ye noc', nab'a bronce yech noc'. Masanil tas choc' tz'aj yuj noc', sturanb'at noc', axo jantacto scani, stec'canem noc'. 20An̈ejtona', ix in c'anb'ejpaxi tas syalelc'och lajun̈e' sch'aac noc' chi' yed' junxo sch'aac noc' tzac'anto ix q'ueul chi', jun ix tenanel oxexo ayic ix q'ueuli. Te nivan pax yelc'och d'a yichan̈ juntzan̈xo ch'aac chi'. A jun toto ix q'ueul chi', ay yol sat, ay pax sti', syalan b'uchval lolonel. 21Ix vilani to a jun ch'aac chi', syac' oval yed' eb' yicxo Dios. Ix ac'ji ganar eb' yuuj, 22masanto ix c'och Dios, Jun Aytaxoneq'ui. Ix sb'oan yaj d'a eb', yujto ix c'och sc'ual schaan yopisio eb'. 23Ix yalan d'ayin icha tic: A noc' schan̈il chi', aton jun schan̈il nación ol checlajq'ue d'a yolyib'an̈q'uinal tic. Ch'oc yel d'a yichan̈ juntzan̈xo nación ol ec'oc. Ol smaquec' masanil yolyib'an̈q'uinal tic, ol yac'an yajalil d'a malaj yoq'uelc'olal. 24A lajun̈e' sch'aac chi', aton lajun̈van̈ eb' vin̈ yajal. A eb' vin̈ ol ac'an yajalil d'a lajun̈ macan̈ yaj jun nación chi'. A d'a scal juntzan̈ eb' vin̈ chi', ol q'ue vaan junxo rey te ch'oc yel d'a yichan̈ juntzan̈xo eb' vin̈ d'a sb'ab'elal chi', ol ic'joquel oxvan̈oc eb' vin̈ rey chi' d'a yopisio yuuj. 25Ol te b'uchvaj d'a Dios Te Nivan Yelc'ochi, ol yixtejn̈ej eb' yicxo Dios chi'. Ol yac'lan sq'uexan juntzan̈ ley yed' juntzan̈ q'uin̈ alb'ilcan yuj Dios. Ol ac'chajcan eb' yicxo Dios chi' d'a yol sc'ab' d'a nan̈al schan̈il ab'il. 26Palta ayic ol javoc sc'ual, ol ch'olb'itajoc, ol ic'chajel spoder chi', ol satel d'a juneln̈ej. 27Axo yajalil yed' spoder yed' snivanil yelc'och juntzan̈ nación d'a yolyib'an̈q'uinal tic, ol ac'chaj d'a eb' yicxo Dios chi', aton Jun Te Nivan Yelc'ochi. A Dios ol ac'an yajalil d'a juneln̈ej. Masanil eb' ayoch yajalil d'a yolyib'an̈q'uinal tic ol ac'an servil, ol sc'anab'ajan eb' d'ay, xchi d'ayin. 28Aton slajvub'al juntzan̈ tas ix alchajcan d'ayin a in Daniel in tic. Ix te somchaj in c'ool. Ix tup in chiq'uil yuj xivelal, palta malaj junoc mach b'aj ix val juntzan̈ lolonel tic.

will be added

X\