DANIEL 12

1A d'a jun tiempoal chi', a ángel Miguel, sat ángel yaji, stan̈vumal eb' etchon̈ab' israel, ol och vaan. A d'a jun tiempoal chi' te ay val nivan yaelal. Manta juneloc ix uji jun chi' yictax ix el yich spitzviq'ue vaan juntzan̈ nación. A d'a jun tiempoal chi', ay eb' etchon̈ab' ol colchajoc, syalelc'ochi, aton eb' tz'ib'ab'il sb'i d'a yol ch'an̈ libro yic Dios. 2Tzijtum eb' chamnacxo ol pitzvocpaxi. Ay juntzan̈ eb' ol chaan sq'uinal d'a juneln̈ej. Ay pax juntzan̈xo eb' ol b'atcan d'a scal q'uixvelal, ol yajchajcanel eb' d'a juneln̈ej. 3A eb' jelan, eb' ix cuchb'an tzijtum anima d'a vach' b'eyb'al, ol checlaj eb' d'a masanil tiempo icha scopopial yilji q'uen c'anal ay d'a satchaan̈. 4Palta a ach tic Daniel, maccan jun libro tic. Tza sic'ancani masanto ol javoc slajvub'al tiempo chi', tzac'ancanoch sello d'ay. Tzijtum anima ol b'at tic, ol b'at tic yuj snib'an yojtaquejeli tas van yuji, xchi jun ángel chi' d'ayin. 5Ix vilan chavan̈xo eb' vinac lin̈anec' d'a sti' a' nivan Tigris, junjun eb' d'a junjun stitac a'. 6A junoc eb' chi' ix c'anb'an d'a jun vinac ayoch pichul lino yuuj, lin̈anec' d'a yib'an̈q'ue eb', ix yalan icha tic: ¿B'aq'uin̈ val ol lajvoc juntzan̈ tas ayxo smay yilji tic? xchi d'ay. 7Axo jun vinac ayoch pichul lino yuuj chi', ix yic'chaan̈ sc'ab', ix yac'an sti' d'a yichan̈ Dios ayn̈ejeq'ui, ix yalani: Ayic ol lajvoc nan̈al schan̈il ab'il, ayic man̈xalaj yip eb' schon̈ab' Dios ol can yuj eb' ajc'ol chi', ichato chi' ol lajvoquec' masanil juntzan̈ tic, xchi. 8Ix vab' val tas ix yala', palta maj nachajel-laj vuuj. Yuj chi' ix in c'anb'ej d'ay icha tic: Mamin, ¿tas val ol aj slajviec' masanil juntzan̈ tic? xin chi. 9Ix yalan d'ayin icha tic: Manto a na yuj juntzan̈ tic Daniel, yujto masanil juntzan̈ tic, ton̈ej ol sic'chajcanoc masanto ol javoc slajvub'. 10Yuj juntzan̈ yaelal chi' tzijtum eb' anima ol ic'joccanel smul, ol tojolb'occan spensar, axo eb' chuc jun, ol q'uen̈ejchaan̈ eb' sc'ulan chucal. Man̈ ol nachajel yuj eb' tas van yuji chi'. Axo eb' anima jelan chi', ol nachajel yuj eb'. 11Ayic ol yamchajoch vaan yac'chaj silab' d'a junjun c'u yed' yic ol ac'chajoch tas yajb'il yuj Dios d'a yol stemplo yic tz'ixtaxeli, ichato chi' b'ian, ol el yich jun mil 290 c'ual. 12Te tzalajc'olal yic eb' tec'an ol yutej sb'a masanto ol tz'acvoc mil 335 c'ual. 13Palta a ach tic, tec'ann̈ej tzutej a b'a masanto d'a slajvub'al, ichato chi' ol ic'an ip. Ato d'a slajvub' c'ual, ol ach pitzvocxi, axo a chaan spac chi', xchi d'ayin.

will be added

X\