DANIEL 10

1A d'a yoxil ab'il yoch vin̈aj Ciro reyal d'a Persia, ix alchajxi slolonel Dios d'ayin Daniel in tic, Beltsasar pax in b'i. Icha vayich ix aj yalji d'ayin. A jun tas ix vab' chi', te yel, syal yuj jun nivan oval, palta ix nachajel vuuj tas syalelc'ochi. 2A d'a juntzan̈ c'ual chi', oxe' semana ix in och d'a cusc'olal. 3Malaj vael vach' ix in va'a, maj in nib'ej jab'oc chib'ej, maj vuc' pax vino, malaj val jab'oc perfume ix vac'och d'ayin, masanto ix ec' oxe' semana chi'. 4Ayic 24 yoch b'ab'el uj d'a yic ab'il chi', ayinec' d'a sti' a' nivan Tigris. 5Ix in b'at q'uelan, ix vilan jun vin̈ vinac ayoch spichul nab'a lino yed' jun stzec'ul nab'a oro te vach'. 6Toxon̈ej scopopi snivanil icha q'uen topacio, toxon̈ej copopi yilji sat icha leb'lon. A yol sat, sq'ue n̈iln̈on yoc icha te' c'ac'. A sc'ab' yed' yoc, copopi yilji icha q'uen bronce vach' yaj sn̈icchaji, axo sjaj, ichaval yoch sjaj junoc nivan n̈ilan̈ anima. 7A inn̈ej ix yal vilan jun chi', axo masanil eb' anima ayec' ved'oc, maj yil-laj eb', yujto ix javi xivelal d'a eb', ix b'at eb' sc'ub'ejel sb'a. 8A inxon̈ej ayinec' in ch'ocoj ayic ix vilan jun chi', ix tup in chiq'uil, man̈xa vip ix vab'i. 9Ayic ix vab'an slolonq'ue jun chi', ix te pax vip, ix satel in c'ool, ix in em n̈ojnaj d'a sat luum. 10Axo ix aji, ix och yub'yub' jun c'ab' d'ayin, ix in squetzanq'ue vaan, masanto ix yal in q'ue cuman yed' sjolom in penec yed' in c'ab'. 11Ix yalan d'ayin icha tic: Daniel, ach xajanab'il yuj Dios, schamval ab'an tas ol vala'. Q'uean̈ vaan, yujto in checjicot d'ayach, xchi. A val yic ix lajvi yalan juntzan̈ lolonel chi', toxon̈ej tzin lucloni, ix in q'ue lin̈an. 12Ichato chi' ix yalan d'ayin: Daniel, man̈ ach xivoc. Yictax ix a chaanel yich och ejmelal, yic tza c'anan a jelanil, yic snachajel tas ajaltac uuj, a Dios ix ab'an a lesal. Yuj chi' in checjicot d'ayach. 13A jun ángel yajal yaj d'a yol yic Persia, a' ix in yamanoch vaan d'a 21 c'ual. Axo pax Miguel, aton jun sat ángel yaji, a' ix javi yic scolvaj ved'oc, ix can yac' oval yed' jun yajalil Persia chi'. 14Yuj chi' a ticnaic, tzul vac' nachajel uuj tas ol ec' d'a yib'an̈ a chon̈ab' tic d'a slajvub' tiempoal. A jun ol ch'oxchaj ila', a yuj tas ol ujoc d'a slajvub' tiempoal syala', xchi. 15Ayic van yalan juntzan̈ lolonel chi' d'ayin, majxo yal-laj in loloni, toxon̈ej ix in em q'uelan d'a sat luum. 16Axo ix aji, ay jun lajan yilji icha anima, elan̈chamel ix syam in ti'. Axo ix valan d'a jun lin̈anoch d'a vichan̈ chi': Mamin, a yuj jun tas ix vil tic, ix och val pitz'an d'a in c'ool, man̈xalaj vip svab'i. 17Mamin, ¿tas val ol aj in lolon ed'oc a in a checab' in tic, yujto man̈xalaj vip, maxtzac yal-laj vic'an vic' svab'i? xin chi. 18Axo jun lajan yilji icha anima chi', ix ochxi yamyam d'ayin, ix vic'anxi vip. 19Ix yalan d'ayin icha tic: Man̈ ach xivoc, man̈ ac' pensar. Te xajan ach yuj Dios. An̈ej to tza tec'b'ej a b'a, xchi. Yacb'an vanto slolon chi' d'ayin, ix vic'an val vip ix vab'i, ix valani: Mamin, lolonan̈ d'ayin, yujto ix ochxi vip junelxo uuj, xin chi d'ay. 20Ix yalan d'ayin: ¿Ojtac ama tas yuj tzin javi d'ayach? Ol val d'ayach tas tz'ib'ab'ilem d'a yol ch'an̈ libro to yel. A ticnaic ol vac'pax oval yed' jun ángel yajal yaj d'a Persia. Ayic ol lajvoc vac'an oval chi' yed'oc, ol ja jun ángel yajal yaj d'a Grecia. A d'a jun oval chi', an̈ej val Miguel scolvaj ved'oc, aton jun ángel yajal yaj d'a a chon̈ab' Israel.

will be added

X\