2 SAMUEL 24

1Ix cot yoval Jehová d'a chon̈ab' Israel junelxo, yuj chi' ix yac'och d'a spensar vin̈aj rey David yic syac' ic'jocchaan̈ sb'isul eb' soldado yic Israel vin̈ yed' eb' aj Judá. 2Ix yalan vin̈ rey chi' d'a vin̈aj Joab yajalil eb' soldado ayoch yed'oc: --Ec'an̈ d'a scal junjun macan̈ eb' quetisraelal, scot d'a Dan masanto d'a chon̈ab' Beerseba, tzic'anq'ue vaan sb'isul eb' smojxo yoch soldadoal. Icha chi' ol aj vojtacani jantac eb' d'a smasanil, xchi vin̈ d'a vin̈. 3Ix tac'vi vin̈aj Joab chi': --Mamin rey, aocab' Jehová co Diosal tz'ac'an q'uib' sb'isul eb' anima, 100 ocab'to tz'ec' d'a yichan̈ icha ticnaic, olto ila', palta, ¿tas val yuj a gana tzic'chaan̈ sb'isul eb' anima tic? xchi vin̈. 4Palta ix yac'xon̈ejoch vin̈ rey chi' d'a yib'an̈ vin̈aj Joab yed' eb' yajalil eb' soldado to yovalil tz'ic'jiq'ue vaan sb'isul eb' anima chi'. Yuj chi' ix elta eb' d'a yichan̈ vin̈ rey chi', ix sc'anab'ajan eb' sb'at b'aj ix alchaj chi'. 5Ix c'axpajec' eb' d'a a' Jordán, ix sb'oanq'ue scampamento eb' d'a Aroer d'a snan̈al jun pan̈an. Ix lajvi chi', ix b'at eb' d'a Gad yed' d'a Jazer. 6Ix b'at eb' d'a Galaad yed' d'a Cades d'a yol smacb'en eb' hitita. Ix b'atpax eb' d'a Dan, ichato chi' ix meltzaj eb' d'a stitac yic Sidón. 7Ix b'atpax eb' d'a nivan chon̈ab' Tiro d'a smacb'en eb' heveo yed' pax schon̈ab' eb' cananeo. Ix lajvi chi' ix b'at eb' d'a chon̈ab' Beerseba d'a Neguev d'a yol yic Judá. 8B'alun̈e' uj yed' 20 c'ualxo ix yac' eb' yec' d'a smasanil, ix lajvi chi' ix meltzajxi eb' d'a Jerusalén. 9Axo vin̈aj Joab chi' ix ac'an sb'isul eb' anima d'a junjun chon̈ab' d'a vin̈ rey chi': 500 mil eb' vin̈ aj Judá to stiempo yoch d'a soldadoal yed' 800 mil yic juntzan̈xo macan̈ eb' israel. 10Ix lajvi chi' ix snaan sb'a sc'ool vin̈aj rey David chi'. Ix och vin̈ d'a ilc'olal yuj b'aj ix yic'q'ue vaan sb'isul eb' israel chi', ix yalan vin̈ icha tic: --Mamin Jehová, te nivan in mul ix och d'ayach yuj jun tas ix in c'ulej tic. A val ticnaic tzin tevi val d'ayach to tziq'uel jun in mul tic d'a vib'an̈. Icha junoc anima malaj spensar ix vutej in b'a d'ayach, xchi vin̈. 11Ayic ix sacb'i d'a junxo c'u, ayic mantzac q'ue vaan vin̈aj David chi' ix yalan Jehová icha tic d'a vin̈aj Gad schecab', aton vin̈ ac'um pensar d'a vin̈aj David chi': 12--Ixic al d'a vin̈aj David to a in Jehová in sval icha tic: Oxe' macan̈ yaelal svaltej d'ayach. A achxo ol a sic'lej b'aja junoc tza nib'ej, xchi Jehová d'a vin̈aj Gad chi'. 13--Inye, xchi vin̈aj Gad chi'. Ix ul yalan vin̈ d'a vin̈aj rey David chi' icha tic: --¿Tzam yal a c'ol sjavi uqueoc ab'il vejel d'a yol a chon̈ab' tic? ¿Mato a gana oxeoc ujal tzex ac'ji ganar yuj eb' ajc'ool? ¿Ma a gana oxeoc c'ual ilya yic scham anima d'a yol a chon̈ab' tic? Na' val sic'lab'il, ol alani. Slajvi chi' ol b'at valanxi d'a Jehová ix in checancoti, xchi vin̈ d'a vin̈ rey chi'. 14Ix yalan vin̈ rey chi' d'a vin̈: --Maxtzac nachaj vuj ticnaic tas tz'aj valani. Vach' tzon̈ can d'a yol sc'ab' Jehová, yujto nivan tz'oc' sc'ol d'ayon̈, mocab' d'a yol sc'ab' eb' anima tzon̈ cani, xchi vin̈. 15Yuj chi', a d'a jun q'uin̈ib'alil chi', ix yac'cot jun nivan ilya Jehová d'a scal eb' israel, masanto ix tz'acvi sc'ual ix alchajcan chi'. Yuj chi' 70 mil anima ix cham d'a yol smacb'en eb' chi', ix cotn̈ej d'a Dan masanto d'a Beerseba. 16Ayic ix yac'anb'at sc'ab' jun ángel d'a yib'an̈ Jerusalén yic syac' lajvoc eb' anima yalani, ix cus sc'ol Jehová yuj tas ix uji chi', yuj chi' ix yal d'a jun ángel chi': C'ocb'ilxo chi', ochocab' vaan, xchi. A d'a stec'lab' trigo vin̈aj Arauna aj Jebús, ata' ayec' jun ángel chi' ayic ix alji chi' d'ay. 17Ayic ix yilan jun ángel chi' vin̈aj David, ix yalan vin̈ d'a Jehová: --A in ton ay in mul, malaj smul juntzan̈ anima tic. Tzin c'an d'ayach to a d'a vib'an̈ yed' d'a yib'an̈ vin̈tilal tz'och jun nivan yaelal tic, xchi vin̈. 18A d'a jun c'u chi', ix javi vin̈aj Gad yal d'a vin̈aj David chi' icha tic: --Q'uean̈ d'a stec'lab' trigo vin̈aj Arauna aj Jebús, tza b'oan junoc altar d'a Jehová, xchi vin̈. 19Ix b'at vin̈aj David chi' icha ix aj yalan vin̈aj Gad yuj Jehová. 20Ix yilancot vin̈aj Arauna to van sc'och vin̈ rey yed' eb' yetyajalil b'aj ayeq'ui, ix cot vin̈ scha vin̈ rey chi', ix em n̈ojan vin̈ d'a sat luum d'a yichan̈ vin̈. 21Ix yalan vin̈: --Mamin rey, ¿tas val yuj tzach javi d'ayin? xchi vin̈. Ix tac'vi vin̈aj David chi': --A yuj in manan jab'oc lugar d'a a tec'lab' trigo tic, ol in b'oanq'ue junoc yaltar Jehová d'ay, yic vach' ol vanaj scham anima d'a yol chon̈ab' tic, xchi vin̈. 22Ix tac'vi vin̈aj Arauna chi': --Ujocab' mamin, b'o'ocab'i, tzac'an silab' d'a Jehová icha val snib'ej a c'ool. Ay noc' vacax syal ac'an silab'il d'a tic. Ay te' mac'lab' trigo yed' te' yugo syal yoch c'atzitzal. 23A in tic svac' masanil juntzan̈ tic d'ayach, xchi vin̈. Ix yalanxi vin̈: --Tzoc valel d'a sc'ol Jehová to scha yab' tas ol a c'an d'ay, xchi vin̈. 24Ix yalan vin̈ rey chi' d'a vin̈aj Arauna chi' icha tic: --Maay, ol in man masanil juntzan̈ chi' d'ayach, yujto max yal-laj vac'an d'a Jehová co Diosal tastac to ton̈ej tza siej d'ayin, xchi vin̈. Yuj chi' ix sman jun lugar chi' vin̈aj David chi' yed' noc' vacax d'a 50 siclo q'uen plata. 25Ix sb'oanq'ue jun altar vin̈ d'a Jehová, ix yac'an silab' vin̈ sn̈usji yed' pax silab' yic junc'olal d'ay. Ichato chi' ix schaan yab' Jehová tas ix sc'an vin̈aj David chi' yuj chamel van yoch d'a yoltac schon̈ab' eb' israel. Yuj chi' ix vanaj jun ilya chi'.

will be added

X\