Romans 6

1̣Q̂uin' aty rụij yụ'tac tsun, ¿jun' qui bu ra' dam'dye q̂uin' tsun? ¿Tupuj buty yejĉoja' juchayejĉoja' tsun paj qui mu' Jen' ñịbe'jitidyesya' mu' yejĉoij vayacjibusin' juchaj tsun? 2Mijam jun' me', ĉaĉaij na aty sänja' bu'ja' paj qui aty jam jun'busin' quivij mọ' juchaj, mọ'dyes ¿tupuj buty yejĉoja' juchayebajsha' tsun? ¡Jam jun'! 3¿Jam chịj u mi'in aty ji'sitac Jesucristoya' tsun, mu'tumdye qui sänja' tsun? 4Ji'chojtidye' tsun mọ' yi' jun' chuc aty ji'sitac mu'ya' tsun, mọ'dyes qui mu'tum sänja' judyeya' mu'tumdye nạc chime' tsun. Aty me'si' mu' Jen' därsi'ya' ferdye' mu', mu' vañinjibusin' tsun paj qui mụi'sistum dyijyedye' bä'bajsha', yojdyem' mu' Jen' u, mu' Ạvatusin'tyi' tsun, mu' vañinjajibun därsi'ya' ferdye' mu' Jesucristo, me'dye qui tsun chime'. 5Aty ji'säsdyiĉa'ya' Cristoya' paj qui mu'tum sänja', mu'-tumdye ra' vañinyebajsha' chime'. 6Chị́ja' tsun mọ' tashches dyijyedye' a'c̣his tsun, mọ' aty ijac croshche', paj qui mọtsi' mọ' ferdye' juchas mọ' ĉojtyi'ĉansi' tsun, paj qui jam quivij bächäbusin' mọ' juchaj. 7Jesha' mu' säñity muntyi' aty c̣hoñi mu' ferdye'ya' juchas mọ', aty jam jabächäbun quivij. 8Anicdye me' aty Cristotum sänja' mọ'dyes qui chị́ja' aty mu'tum bä'ja'. 9Chị́ja' tsun mu' Cristo säñi jiquej judyeya' qui vañinyeban, mijam ra' jun' cuvij sänjan mu', ĉaĉaij na mọ' sän'dye' aty ra' jam jun' cuvij jajun'bun. 10Yiri' quim' säñi, sän'dye'ya' mu' ji'peñe' juchaj, itŝi' yocsi' sän'dye' me'chui' mu', Jen'dyes qui bä'ban q̂uin'. 11Me'dye chime' mi'in jemoñe' säñi yu'ti mi'in, paj qui aty jam jun'bunac quivij mọ' juchaj, judyeya' chime' jemoñe' tsạ'tyi' Jen'dyes yu'ti mi'in ĉaĉaij na aty Jesucristoty mi'in. 12Mu' Cristo aty ji'peñe' juchaj, mọ'dyes jam ra' ji'sässun quivij juchajĉan mi'in paj qui mọ' aty jam bächänac mi'in, paj qui jam a'c̣his dyijyedye' jẹjcatiñe' mi'in. 13Mọ'dyes jam ra' so'metiñe' juchaj ĉụi'si' a' mi'in, paj qui jam a'c̣hisĉan bä'ban mi'in. Dam'dye jäm' Jen' so'metinte ĉụi'si' a' mi'in, ĉaĉaij na sän'dye'ĉan bä'yi jiquej mi'in, q̂uin' aty tsạ'eban mi'in. Jemoñe' ĉụi'si' a' mi'in so'metinte Jen', paj qui mu' yu'nac paj qui rụij bä'yi mu'dyes mi'in. 14̣Q̂uin' chat aty ra' jam cäc̣hä'chutiñe' mọ' yụ'tacdye', mọ' jam tupuj ji'c̣honnac, mu' qui Jen' cäc̣hä'chutinte, ñịbe'jitidyesya' mu' ñútyinac paj qui me'qui'dye ayo'bu'yi' mi'inche' mọ' juchaj. 15Anicdye me', q̂uin' aty jam bächäsin' mọ' yụ'tacdye', mọ' jam ji'c̣honsin'si' tsun, q̂uin' qui nam' ñịbe'jitidyesyam' ji'c̣honsin'. ¿Tupuj buty quivij juchayejĉo-bajsha'? Jam jun'. 16¿Jam adac chịj mi'in, jụ'ñityya' chuc ji'säsdyi mi'in paj qui mu' chiquetinte mi'in, mu'dye ra' ayo' shupqui mi'in? Ji'säsdyi juchajĉan jụijya' mi'in, mọ'dyem' ayo' shupqui' mi'in, mọ' sän'dye'ĉan yụ'tacsis. Jen'ya' na ji'säsdyi jụijya' mi'in, mu' Ayo' shupqui mi'in, mu' rụij yụ'tacsity. 17Me' jiquej bä'yi mi'in ji'säsdyidyem' juchajĉan mi'in, mọ' jiquej juchaj ayo'bu'yi' mi'indyes. ̣Q̂uin' chat yoshoropaij jéja Jen', ĉaĉaij na aty jam me' mi'in, q̂uin' mi'in aty anicjetiñe' ĉojtyi'ĉan mọ' rụijsis ji'chäyitidye' se'vetiñes jiquej mi'in. 18Aty ji'shupcac mi'in juchajsi'ĉantyi' ferdye' mọ', me'qui'dye me'tyinac mi'in. Jen'tyi' qui úñity yụ'tac mi'in, rụij qui bä'yi mi'in. 19̣Q̂uin' ọ́che' yụ ji'jäcacsebi muntyis p̂eyacdye' mu'in paj qui tupuj chiquetiñe' mi'in jätäjyi' chuc ọij carijsis p̂eyacdye', yi yụ “úñity” judyeya' “ayo'”, paj qui jorojĉan shupqui' mọ'. Yódyem' jiquej ĉụi' ji'säsdyi juchajĉan mi'in, úñity shupqui mi'in a'c̣hisya' dyijyedye', paj qui ac̣hi' bä'yi mi'in, me'dye ra' q̂uin' mi'in so'metinte Jen' ĉụi'si' a' mi'in, paj qui mu'dyes mọmo' úñi mi'in, chime' paj qui mu'dyes rụij bä'yi mi'in. 20Taca'dyem' mọ' juchaj me'tyinac jiquej mi'in, mọ' juchaj bächänac jiquej mi'in, itŝi'dyem' méquis rụijsis dyijyedye' Jen'si' cạptinte mi'in. 21¿Jụ'ñis ca' bijodye' me'chutiñe' mi'in jiquej me'dyem' bä'yaque jiquej mi'in? Mijam méqui', tsị́cadye'dyem' me'chutiñe' mi'in jiquej, mọ' yu'tyinac sän'dye'ĉandyety mi'in. 22̣Q̂uin' chat aty ji'shupcac mi'in juchajsi'ĉantyi' ferdye', Jen'dyes qui úñi mi'in. ̣Q̂uin' chat mọ'ya' me'chutiñe' ñịbe'betacdye' mi'in, mu'dyes qui bä'yi mi'in, chat qui ra' räjĉan mu'ya' bä'yi mi'in. 23Mọ' ya'itacdye' juchaijtyidyes in, sän'dye' ra' so'mac in. Mọ'ya' chime' mọ' ñịbe'yedye' so'misin'si' Jen' Jesucristoty tsun, mu' nash Ayo' tsun, mu' so'misin' paj qui räjĉan Jen'ya' bä'ja' tsun.

will be added

X\