Romans 3

1Yụ ra' jéyac: ¿Itŝi' buty jäm'yedye' judíos mu'in judyeya' sei'tacdye' chime' mu'in? 2Mọ'ya' qui nam' därsi' jäm'yedyes mu'in. Jesha' mọ' tashches jäm'yedye' mu'indyes in, ĉaĉaij na mu' Jen' yụ'tyeyacsi p̂eyacdye' mu' jiquej, paj qui mọ' me'chupte in. 3Me' tsan' mọ' me'chui' in, pạrej qui nam' mu'ya' jam chique' in. ¿Mọ' adac yi' paj qui mu' Jen' jam jị'cätse' p̂eyacdye' mu'? 4Jen' jam ra' jun' farajjeyaqui rụijsis dyijyedye' mu', me' tsan' räj muntyi' in väväjñity shupqui in, jam mọ' chique' in, taca'dye qui nam' Jen' jị'cätse' mọ' p̂eyacdye' mu'. Mọ'dye p̂eye' sánacdye' yi': “Jorojĉan nash rụijsis p̂eyacdye' mi, mọ' mọmo' p̂eye' mi rụijsis, räj ji'penacsim mu'in ñäñintyi' in”, yi' sánacdye'. 5Jesha' pạrej na mu'ya' anic cäj yi in: “Dam'dye jäm' ac̣hi' bä'ja' tsun paj qui mọ' jorojĉanjepte Jen'si' jäm'yedye' mu', jun' chuc mu' rụijtyity. Mọ' juchaj tsun anic jorojĉanjeyacsi' muntyi' in jun' chuc mu' muju'cha' rụijtyity. Me' jụijya' shupqui' juchaj tsun, Jen' ra' jam jun' tupuj va'tacdye' so'misin' juchadyes tsun”, pạrej me' muntyi' yi in, muntyis dyijyedye' ji'jäcacsebi yụ. 6Jam nash me', cäj nash mọ'. Me' jụijya', a vuty jam rụijtyity mu' u, a vuty jam va'tacdye' so'macsi u juchajtumtyi' muntyi' in. 7Chime'dye pạrej me' yi in: “Me' tsan' väñäyeja' jụijya' tsun, Jen' qui na ram' jam jun' jätäjjisin' mijam ra' so'misin' va'tacdye' mu', mọ' väñädye' tsun jorojĉanjepte rụijquedye' Jen'si' mu', ĉaĉaij na mu' anic rụij p̂eyaquity”, pạrej me' yi in. 8Chime'dye yi in: “Dam'dye jäm' a'c̣his bä'ja' paj qui mọ' jorojĉanjepte Jen'si' jäm'yedye' mu', paj qui tima'cac mu'”, me' yi pạrej va've p̂eyaqui in. Chime'dye pạrej väñädye'ya' p̂iyin yụ in, yi in: “Mu' Pablo me' jị'chiyacsi muntyi' in”, yi in. Jen' ra' so'macsi va'tacdye' mu'in väväjñity in mu'in yity in. 9¿Jätäjyeja' buty ra' tsun muntyi'? Tsun na judío tsun, ¿dadam' buty muju'cha' jäm' bu'yi Jen'si'ya' vej mu', uya'ya' buty mi'in jam judío? Jam jun' me'. A nash yi yụ räj muntyi' juchajtumtyi' in, paj tsan' judío tsun, paj tsan' jam judío in, räj vaj cuts juchaj me'chuja' tsun mọ' bächäsin'. 10Yi' sánacdye': “¡Itŝij méquity rụijtyity mu'ya' muntyi', mijam yirity! 11Mijam yirity dyijyity Jen'che', mijam yirity quevte Jen'. 12Räj muntyi' murujrutyete Jen' in, mijam yirity rụij bä'yity in, räjen' ac̣hi'yacñity in, mijam yirity va' in. 13Anic mom' a'c̣his p̂eyacdye' ji'shupque' in, mọ' chụ'ĉansi' p̂eyacdye' mu'in jeñej säñity muntyi' jam rudyu'tactyi' ĉụi' focoij, me' bu'yi' mọ' shupqui'. Nem mu'in väñädye' dạques mu'in, anic ĉäti' p̂eyacdye' mu'in, jeñej nassi' ĉätin'dye' mu', 14yedyej a'c̣his ñinacdye' p̂eye' in. 15Mạ'je' q̂uin'dye mọmo' chucsi muntyi' in, mạ'je' ijacsi in. 16Juna' ĉụi' jịjcaijya' in, jo'mei've ñịbe' jị'cavacsi in, ji'taracsi in, 17mijam dam' jäm'jibun yụ'tacsi in, 18mijam chịj irijyi Jen'che' in ĉojtyi'ĉan mu'in”, yi' sánacdye'. 19Chị́ja' tsun, mọ' yụ'tacdye' Jen'si' mu' muntyidyes tsun se'vepjatydyes tsun, ĉaĉaij na mu' Jen' so'misin' tsun. Me' mọ' yụ'tye' paj qui mọ' ji'caviyisin' juchaj tsun räj jacchetysi' muntyi' tsun, paj qui räj c̣hu'c̣huja've Jen'si'ya' vej mu', me' tsun räj juchajtum shupqueja' Jen'si'ya' vej mu', me' me' qui mu' Jen' yu'tyiyisin' yụ'tacdye' mu'. 20Me' me' qui jam tyi rụij yụ'tac Jen'si'ya' vej mu', me' tsan' chiqueptety in yụ'tacdye' mu', ĉaĉaij na mọ' yụ'tye' mu' Jen' mọ' yụ'tacdye' paj qui mọ' jị'chicacdyes mọmo' juchaj tsun. 21̣Q̂uin' chat mu' Jen' jorojĉanjisin' mọ' jun' chuc mu' rụij yu'sin' muntyi' tsun, me' tsan' jam cäc̣hä'chupjaty yụ'tacdye' mu'. Mọ'dye dyijyedye' p̂eye' mọ' yụ'tacdye' judyeya' mu'insi' chime' sánacdye' mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in. 22Mu'dye Jen' rụij yụ'tacsi muntyi' in anicyedye'ya' Jesucristoche' in, räj mu'in anicjetety in, räj mu' rụij yụ'tacsi, anic cäts cạvacsi räj muntyi' in, 23ĉaĉaij na räj juchajtum bä'ja' úchety tsun, anic moch bu'ja', mijam c̣hẹi'ya' bu'ja' Jen'ya' mu' mạijquedye'tumtyi'ya' Jen'. 24Mu' na Jen' fibi'ya' ñịbe'jisin' rụij yu'sin', ĉaĉaij na mu' Cristo Jesús jiya'dyiyibusin' juchaj tsun. 25Jen' yu'tyiyisin' tsun mu' Jesucristo paj qui ji'ijati tsundyes paj qui chäshya' mu' ya'ityibusin' juchaj tsun, anicyeja'ya' mu'che' tsun. Me' yi mu' Jen' jiquej paj qui tupuj chị́ja' jun' chuc mu' Jen' rụij yụ'tacsi mu'in anicjetety Jesucristo in. Tashche' jiquej mu' Jen' dyichjeyacsebi juchaj muntyis mu'in, jam cavintum va'tacdye' so'macsi. 26̣Q̂uin' qui nam' mu' Jen' yụ'taqui ĉụi'tyi' Ạva' mu' säñi muntyidyes juchaj, mọ' jorojĉanyi' mu' anic rụijtyity fạ́quety juchaj. Me' tsan' me' rụijtyity mu', rụij qui nam' yụ'tacsi tyi chuc anicjetety Jesucristo in. 27Aty me' shupqueja' jụijya' tsun, ¿tupuj buty va'bunyeja' Jen'si'ya' vej mu'? Jam jun', me' tsan' chiquepja yụ'tacdye' mu', jam mọ' tupuj ji'c̣honsin' tsun, anicyedye'yam' tupuj ji'c̣honsin'. 28Mọ'dyes jorojĉan shupqui' jun' chuc mu' Jen' rụij yụ'tacsi mu'in mọmo' anicjetety in, me' tsan' jam cäc̣hä'chuptety yụ'tacdye' in, anicyedye'yam' mu' rụij yụ'tacsi. 29Yụ ra' jéyac, ¿judío buty mọmo' dyijtucsi mu' Jen'? Jam, mu' Jen' taquen' dyijtucsi. 30Anicdye me', yirity mọmo' mu'ya' mu' Jen', mu' rụij yụ'tacsi räj muntyi' in anicyedye'ya' mu'in, mu' rụij yụ'tacsi judío in anicyedye'ya' mu'in, judyeya' mu'in chime' jam judío in. 31Pạrej mu'ya' yéja' tsun: “Aty rụij yụ'tac tsun anicyedye'ya', q̂uin' aty jam mọ' jedyedyes yụ'tacdye'”, yéja' tsun. Jam me', ĉaĉaij na me' jị'chiqueyacseja' jedyedyes buty yụ'tye' mu' Jen' mọ' yụ'tacdye'.

will be added

X\