Romans 14

1Pạrej mu'ya' anicjetety Jen' in jambi' qui nam' fer bu'yi bä'yi in, taca' jayej chị́yepte in ji'chäyitidye' Jen'si' mu'. Jemoñe' tiĉunacsi mi'in mu'in me' dyijyity in, jam qui na ram' chuti p̂eyacdye'ya' mi'in mu'intum in. 2Jesha', jam vaj cäts dyijyi anicjetety Jen' in, pạrej mu'ya' yi in tupuj jebeja' räj säcsedye' in, jụ'ñis ĉụi' mọmo', mu'in na jambi' fer bu'yi bä'yi Jen'dyes in, yi in jam tupuj jebeja' shush. 3Yụ ra' jéyac, tyi chuc jebei'tyi' shush in, paj jam äcäijjeyacsi in mu'in jam jebei'tyi' shush in, me'dye mu'in chime' in jam jebei'tyi' shush in, paj jam äcäijjeyacsi in mu'in jebei'tyi' shush in, ĉaĉaij na mu' jebei'tyi' aty jụjjeyac Jen'ya'. 4Mi'in jam tupuj ñiñebitinte yoctyity úñity mu', ĉụi'tyi'dye ra' ayo' mu' cạvacsebi dyijyedye' mu', are' jäm'si', are' jam. Me'dye mi'in chime', jam ra' chọco'tacsi mi'in yoctyi' in, jedye' chuc jebei' in, mu'in räj Ayo'tyi' úñity mu', mu' Ayo' ferdye'tumtyi', mu' ra' fer bu'yi yụ'tacsi paj qui jam peñi in. 5Chime'dye mu'ya' pạrej anicjetety Jen' in ạ̈räjje' in mọ' yiris mạyedye', pạrej na mu'ya' in jam ạ̈räjje' in mọ' yiris mạyedye', vaj cäts mọmo' ĉọi' in yojdye' yocsi' mạyedye' o in. Tupuj tsun ạ̈räjjeja' chime' mọ' yiris mạyedye', chime'dye jam ạ̈räjjeja', jam mọ' jedye' yi' mijam juchaj, jemoñe' qui nam' ĉụi'sisi ĉútidye' ĉojtyi'ĉansi' dyijyedye' mi'in, jam ra' yocve dyijyi mi'in. 6Tyi chuc ạ̈räjje'tyi' mọ' mạyedye', Ayodyes mu' ạ̈räjje', mu' dyijtute. Me'dye chime' tyi chuc jebei'tyi' shush, Ayodyes säcsi mu', mọ'ya' mu' dyijtute Ayo', ĉaĉaij na mu' yoshoropaij jéte Jen'. Me'dye mu' chime' tyi chuc jam jebei'tyi' shush, Ayodyes mọ' shupqui', mu' chime' yoshoropaij jéte Jen'. 7Tsạ'dyem' tsun, jam ĉụi'si' dyijyedye' cạja' tsun, mijam ĉụi'si'ya' dyijyedye' chị́yaĉa' sän'dye' tsun, Ayo'sim' dyijyedye' cạpja tsun. 8Tsạ'dyem' tsun, Ayo'si' dyijyedye' cạpja tsun, mu'si'dye ra' dyijyedye' cạpja tsun sänja'ya'. Mọ'dyes me' tsan' tsạ'dyem' tsun, sänja'ya' qui na, taca'dye ra' mu'dyety tsun. 9Me'dyes mu' Cristo ijac jiquej judyeya' tsạ'eban mu', paj qui mu'dye ayo'bu'ban räjdyes muntyi' tsun, tsạ' bu'yity in judyeya' säñity in. 10Mọ'dyes ¿jun' dash ñinacsi mi'in vojity mi'in? ¿Jun' dash me' äcäijjeyacsi mi'in? Räjen'dye nash ra' ji'cavitiĉa' Jen'ya' tsun, mu' ra' cudyityisin' p̂eyacdye' tsun, jun' chuc bä'ja' jiquej tsun. 11Yi' sánacdye': Fersi' p̂eyacdye' ĉụi'si' yụ'taqui yụ, yi mu' Ayo': Räjen' ra' muntyi' in dyụtsyi yụ́ya' in, tima'quin ra' yụ in, yi ra' in: “Uts anictyity Jen'”, yi ra' in. 12Mu' ra' Jen' cäts yirityityij cudyityisin' p̂eyacdye' tsun jun' chuc bä'ja' jiquej tsun úche' jacche'. 13Ọij jísin' aty jam ra' vaj meij p̂iijtiĉa' bä'ja' tsun, dadam' jäm' dyijtuja' paj qui jam ji'yocacseja' vojity tsun, paj qui jam mu'in peñi in. 14Yụ nash cäc̣hä'chutety mu' Jesús Ayo' tsun, mu' ji'chäquiyin yụ räj jacches säcsedye' jäm' jibitidyes in. Pạrej na mu'ya' vojity in yocve dyijyi in, jeñej jam jäm' jibitidyes ĉọi' in mọ' säcsedye' in. Mu'in me' dyijyi in, mọ' jebeja' tsun, mọ' ac̣hi'sin' tsun, yi in. Mu'in me' dyijyity in, jebei' jụijya' in jo'mes säcsedye', mọ' ac̣hi'tacsi' shupqui in. 15Me' dyijyity yirity jụijya' vojity mi'in, mi'in qui nam' jebetiñe' jụijya' mọ' shush, mọ'ya' ra' ji'yoquetinte mi'in. Me' jụijya' mi'in, aty jam jị'caveyetinte mạ'jitidyes mu'. Dam'dye jäm' jam jebetiñe' mọ' shush mi'in paj qui mu' jam peñi vojity mi'in, mu'dyesi' säñi mu' Cristo. 16Me' tsan' jäm' shupqui' mi'intum mọ' jebetiñe'ya' mọ' säcsedye', mu' qui nam' jam jäm' ĉọi' vojity mi'in, are'ĉa ñäñinac mi'in mọ' jebetiñe' jụijya' mi'in. 17Jen' ayo'bu'yiya' tsundyes, tsun ra' jam mọm' dyijtuja' säcsedye' judyeya' tyédye' tsun, jemoñe' mọm' dyijtuc paj qui rụij bä'ja' Jen'dyes, judyeya' dyijtuja' chime' jun' chuc aty jäm'jitiĉa' Jen'tum judyeya' ma'jodye'tum bä'ja' chime', ĉaĉaij na me' yu'sin' Jen'si' Ạ'edye' mu'. 18Tyi chuc me' chiquete Cristo jụijya', aty Jen' jäm' jama'jotyiti, me'dye chime' muntyi' in ma'jotyete in tyi chuc me' úñity in. 19Mọ'dyes jemoñe' räjĉan dyijtuja' paj qui jäm'jitiĉa' vojitytum tsun, paj qui vaj cäts ñutyitiĉa' bä'ja' paj qui dadam' yejĉoja' p̂anja' Jen'dyes tsun. 20Mọ'dyes yụ ra' jéyac, jam ra' ji'yocacsi mi'in säcsedye'ya' mi'in, paj jam peñi in Jen'tyi' ñuru'tyity mu'. Anicdye me', räj säcsedye' jäm' tsan' jibitidyes in, jam qui na ram' ji'yocacsi mi'in säcsedye'ya', mọ' jebetiñes. Me' ra' jụijya' mi'in, cäj ra' cạtiñe' mọ'. 21Me' jụijya' dyijyi vojity mi'in, jam tupuj jebeja' shush, dam'dye jäm' jam jebetiñe' shush mi'in, mijam ra' tyétiñe' vino mi'in, mijam ra' yocsi' jedye' jäm'tiñe' chime', paj qui jam mọ'ya' ji'yocacsi mi'in mu'in me' dyijyity in, paj qui jam peñi mu'in in. 22Me' ra' tsan' chịj mi'in räj nash säcsedye' jäm' jibitidyes Jen'si'ya' vej mu', jam qui na ram' jebetiñe' mi'in mu'insi'ya' vej mu'in me' dyijyityya' in, paj qui jam peñi in. Tyi chuc chị́yety in räj mọ' säcsedye' jäm' jibitidyes in, mijam yoqui ĉojtyi'ĉan in mọ' jebei'ya' in, mu'in me' dyijyity in anic ma'joij shupqui mu'in in. 23Mu'in na jam jibitidyes ĉọi'tyi' in, jebei' qui na ram' jụijya' in, mọ' juchaj shupqui' mu'indyes in Jen'si'ya' vej mu', ĉaĉaij na mu'in yocve dyijyi ĉojtyi'ĉan mu'in mọ' jebei'ya' in. Jedye' chuc jam jäm' ĉọ́ja'ya' tsun, jäm'taĉa' qui nam' me' jụijya' tsun, mọ' juchaj shupqui' tsuntum.

will be added

X\