Matthew 3

1Aty me'si' atsij mu' Juan chojtacsity jiquej, voro'tacsi mu' cäjyasĉan jac Judeaĉansi'. 2Yi mu': —Dyijyevac juchajche' mi'in, aty c̣hẹi'ya' ayo'bu'yi ra' mu' Jen'. 3Aty me' voro'tacsiya' mu' Juan, cạ̈tsi' ọij p̂eyacdye' mu' Isaíassi' jaso'mititysi' Jen' jiquej. Yi' sánacdye': “Cäjyasĉan jac mu'ĉan ra' yirity fer p̂eyaquity, yi: Jäm' yụ'tyevac majmi Ayodyes tsun, chụi'jevac jä'mij”, yi' sánacdye'. 4Juan quị'situi' p̂anacsi' fin cameyos, judyeya' ñutu'tacdye' mu' sho'pa', säcsedyem' shọ́co' judyeya' coroma därä'ĉantyi'. 5Ĉọcte in Jerusalénĉan bä'yity in judyeya' pai' Judeaĉantyi' in judyeya' c̣hẹi'ya' Jordán bä'yity in, räj mu'in ĉọcte in se'vecbite p̂eyacdye' in. 6Mu'in p̂eyaqui juchaj mu'in chat qui mu' Juan chojtacsi cojiro Jordánĉan. 7Juan cạvacsi dai' atsij in fariseo in judyeya' saduceo in, ĉọcte mu'in chime' in, mạ'je' tsan' ji'chojti in mu'ya'. Jeĉúnacsi mu': —¡Där ac̣hi'tyity mi'in jeñejtyity nas mi'in! Jeñej aty ra' mọ' ji'chojtidye' tupuj ji'c̣honnac därsi'ya' va'tacdye' Jen'si' ĉúti u mi'in. 8Dam'dye jäm' tashche' jä'mij rụij bä'yi mi'in, mọ' ra' jị'ĉoi' anic dyijyi juchajche' mi'in. 9Jam ra' ĉụi' dyijtuti mi'in mijam ra' yi mi'in: “Tsun nash vóshi' Abrahamvuntyi' mu'.” Yụ jéyac Jen' tupuj mij ji'munacsi uts in Abrahamtyi' vóshi' mu'. 10Jen' aty ra' tui' va'tacdye', jeñej yirity muntyi' jịva'chai' jam väshis cätidye', me'dye ra' chime' Jen' jịva'chacsi mu'in jam rụij bä'yity in, tsäqui'sis ra' va'tacdye' va'tyeyac in. 11Yụ nash chojtyeyac mi'in ojñi'ĉan, mọ' jị'ĉoi' aty dyijyi juchajche' mi'in. Mu' qui ra' atsij muju'cha' fer bu'yity, jam jeñej yụ, uya'ya' yụ, mijam tupuj yụ cạpte yujches mu'. Mu' ra' Jen'si' Ạ'edyem' yu'tyiyinac mi'in judyeya' pạrej ra' yu'tyiyinac tŝij. 12Mu' ra' jị'cäts yụ'tacsi muntyi' in juchadyes, jeñej yirity muntyi' tyiftety trivo, mu' tyiftactyi' jäm' yụ'tac aca'ĉan mu', mọ' na sim' ji'co'shayac tŝijĉan, jam quiv'joi'si'ĉan, me'dye ra' chime' muntyi' in. 13Chime'dye mu' Jesús atsij Galileaĉantyi', Jordánve jịjcaij ĉọcte mu' Juan, mạ'je' ji'chojti Juanya'. 14Juan yi jéĉun'te: —Dam'dye jäm' yụ ji'chojti míya', ¿jun' buty me' ĉushdyim? 15Vorjete Jesús: —Me' ra' q̂uin' mi paj qui jị'cätsepja Jen'si' dyijyedye' mu'. Jụjyi qui mu'. 16Aty ji'choj-tiya' mu' Jesús aty chanam'che' jịjcabanya', vanacyi' vatyquej mạyedye'che'. Cạvepte Jen'si' Ạ'edye' mu' je'ñes ọ'to', jo'mes chại' játŝuti mu' Jesús. 17Se've' vatyquej mạyedye'ches p̂eyacdye' yi': —Uts nash mạ'jeyacdyety Ạva' yụ, anic ma'jotaqui yụ.

will be added

X\