John 15

1Jesús jéyacsi: —Yụ nash anicsis cätidye' bu'yity, me' bu'yi yụ, mu' na Jen' yụ quị'tyi' mọ' cätidye'. 2Mu' räj tochjibun daca' yụ jụ'ñis chuc jam väshi'si', mọ' na väshi'si' daca' jụijya' yụ, mem' shov'jibun yụ, me' bu'yi' jäm' yụ'tye' paj qui dadam' mọjo'cha' väshi'. 3Mi'in aty c̣hicon'tactyi' ĉojtyi' ĉaĉaij na ọij p̂eyacdye' jị'chiqueyeyacsi' yụ mi'in, mọ' aty yu'tyinac c̣hicon'tactyi' mi'in. 4Yejĉoij ra' yụ́tum mi'in yojdyem' yụ u yejĉoij mi'intum. Jesha' yiris daca' chen' jụijya' cätidyes mọ', jam jun' ĉụi' väshi' mọ'. Me'dye mi'in chime' jam yejĉoij yụ́tum jụijya' mi'in, jam ra' jun' tupuj Jen'dyes bä'yi mi'in. 5Yụ jeñej bu'yi cätidye', mi'in na jeñej bu'yi daca' mọ'. Tyi chuc yejĉoij yụ́tum in judyeya' yụ yejĉoij mu'intum in, mu'in ra' fer Jen'dyes bä'yi in, yódyem' fo' väshi'si' cätidye' o, me' bu'yi ra' shupqui' in. Jam yejĉoij yụ́tum jụijya' mi'in, a vuty jam jun' Jen'dyes bä'yi u mi'in, a vuty jam jeñej bu'yi' väshis cätidye' o. 6Tyi chuc jam yejĉoij yụ́tum jụijya' in, mu'in ra' va'cac in, yojdyem' tochtacsi' daca' o me'jeyac ra' in. Aty chañej jụijya' chat qui dụri'jeyac judyeya' ji'co'shayac. 7Mi'in na yejĉoij yụ́tum jụijya' mi'in, judyeya' yejĉoij chäquibutiĉa' p̂eyacdye' yụs jụijya' mi'in, me' ra' chat mu' Jen' jụjbunac cọdacdye' mi'in, jedye' chuc cọdyetinte jụijya' mi'in mu' Jen'. 8Yejĉoij yụ́tyidyes Jen' bä'yi jụijya' mi'in, mọ'ya' ra' jorojĉanjebitinte fer bu'yedye' Jen'si' mu', judyeya' ra' anic cäc̣hä'chutiĉaty shupqui mi'in. 9Yojdyem' Jen' yụ mạ'jin u yụ, me'dye yụ chime' mạ'jeyac mi'in, yejĉojam' yụ́tum mi'in paj qui mi'inche' bu'yi' mạ'jitidyes yụ. 10Yejĉoij chäquibutiĉa' yụ'tacdye' yụs jụijya' mi'in chat qui ra' yejĉoi' mi'inche' bu'yi' mọ' mạ'jitidyes yụ, yojdyem' yụ u chiquebite yụ yụ'tacdye' Jen'si' yụ, me' qui yụ́che' bu'yi' mạ'jitidyes mu'. 11Yụ jéyac ọij paj qui ma'jodye'tum bä'yi mi'in, yojdyem' yụ u ma'jodye'tum bä'yi yụ, me'dye ra' mi'in chime', cätssistum ma'jodye' bä'yi mi'in. 12Ọij p̂eyacdye' yụ yi': Vaj meij mạ'jitiĉam', yojdyem' yụ mạ'jeyac u, me'dye ra' mi'in chime' mạ'jeyacsi. 13Mọ' mọjo'cha' därsi' mạ'jitidyes, mọ' jeñej bu'yi' yirity muntyi' säñi pen'dyedyes mu'. 14Chäquitiĉa' jụijya' yụ mi'in, me' ra' anictyity pen'dye' yụ́tyi' shupqui mi'in. 15Me'qui'dye jéyac: úñity, jéyac; jesha' mu' úñity jam méqui' chị́yepte dyijyedye' ayo'si' mu'. Yụ aty räj ji'jiyeyac mọ' p̂eyacdye' so'minsi' Jen' yụ, mọ'dyes aty jam: úñity, jéyac yụ mi'in: pen'dye', jéyac q̂uin' yụ. 16Mi'in na jam tsim'tiĉa' yụ mi'in, yoj na yụ tsim'tyeyac mi'in judyeya' yụ'tyeyac chime' paj qui Jen'dyes bä'yi mi'in, paj qui jam fibi' bä'yi mi'in. Me' jụijya' mi'in Jen' ra' jụjjibunac cọdacdye', jedye' chuc cọdyetyetinte jụijya' mi'in yụsche' tịj. 17̣Q̂uin' jéyac mi'in: vaj meij mạ'jitiĉam' —jéyacsi Jesús. 18Jesús jéyacsi: —Jacchety muntyi' fáquinac jụijya' in, chị́jam' mu'indye nash tashi fáquin yụ in. 19Mi'in jụijya' mu'inyadyety jacchety-dyety mi'in, a vuty mạ'jinac muntyi' u in. Mi'in na jam me', yụ́tyi' tsim'tac mi'in mu'inĉantyi' mi'in paj qui cäc̣hä'chutiĉa' yụ mi'in, mọ'dyes mu'in fáquinac in ĉaĉaij na aty jam mu'inyadyety mi'in. 20Dyijtubutiĉam' p̂eyacdye' yụ se'vibutiĉas mi'in, yi': “Mu' úñity jam muju'cha' bu'yi ayo'ya' mu', uya'ya' mu' úñity”, yi yụ jiquej. Jesha' mu'in jị'ñibe'can yụ in Ayo' mi'in, chime'jinacdye ra' mi'in jị'ñibe'canac in. Mu'yayaj qui nam' se'vibun p̂eyacdye' yụ in, mu'yayajdye ra' chime' se'vibunac p̂eyacdye' mi'in. 21Me' ra' mu'in in jị'ñibe'canac in, ĉaĉaij na yụ́yaty mi'in. Me' ra' mu'in in ĉaĉaij na jam chị́yete Jen' in, mu' jutintyi' yụ. 22Jam atsijya' jụijya' yụ judyeya' chime' jam jéyacsi p̂eyacdye' jụijya' yụ, a vuty itŝi' juchaj ĉọcsebi Jen' u. Mu'in na aty se'vibun tsan' p̂eyacdye' yụ in, aty jam tupuj yi in “Itŝi' juchaj tsun.” 23Tyi chuc fáquintyi' yụ in, chime'dye Jen' yụ fáquibun yụ in. 24Därsi' ferdye' yụ jị'caveyacsi yụ, mijam ra' yoctyi' me' in. Jam me' jụijya' yụ, a vuty mu' Jen' u jam ĉọcsebi juchaj mu'in. Mu'in na me' tsan' cavibun ferdye' yụ in, mem' fáquin mọmo' yụ in, judyeya' Jen' yụ fáquibun chime' yụ in. 25Me' ra' mọ' jiyi' ĉaĉaij na jemoñe' cạ̈tsi' mọ' p̂eyacdye' yụ'tacdye'ĉansi' cại'si' mu'in in, yi': “Fibi' mọmo' fáquin yụ in.” 26Ayij ra' mọ' Nọ́taquis, mọ' Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' ra' juteyebadyeyac yụ, Jen'yas ra' mọ' ayij, mọ' ra' rụijsis p̂eyacdye' tui'. Mọ' ra' ji'jäquin yụ jun' chuc yụ. 27Chime'dye ra' mi'in ji'jäcdyiĉa' yụ mi'in jun' chuc yụ, ĉaĉaij na tạ'catydye pen'dye' yụ mi'in —jéyacsi Jesús jị'chiyactyi' mu'.

will be added

X\