Hebrews 8

1Ọij mọjo'chas p̂eyacdye' q̂uin' tsun jéyacsi' mi'in: ĉaĉaij na mu' cudyitity Jen'che' tsundyes q̂uin', mạyedye'che' bä'yi tacve bu'yi muju'chatyya' Jen', yóche'dyem' ayo'bu'yi u. 2Mu'che' q̂uin' carijtaqui, Jen'si'ĉan aca' mu', Tsäqui'sisĉan vavdye' anicsisĉan, mu'ĉan räjĉan cudyiti Jen'che' tsundyes, mọ' Ayo' jäm'tyes mạyedye'ches, mijam muntyis mọ'che' jäm'tacdye'. 3Jacchety cudyitity Jen'che' in mu'in yụ'tac in paj qui muntyis tucdye' ji'jiyete Jen' in, paj qui ji'co'shaye' mu'dyes in. Me'dye mu' chime' Jesús, mu' cudyiti Jen'che' tsundyesi', jemoñe' mu' chime' tuyete. 4Uche' jacche' bä'yi q̂uin' jụijya' mu', a vuty jam tupuj yụ'tac u paj qui cudyiti Jen'che', ĉaĉaij na mu'ya' yoctyi' in aty me' yụ'tactyi' in paj qui ji'jiyete Jen' in, jun' chuc cọdaqui' mọ' yụ'tacdye'. 5Uñedye' mu'in jeñej bu'yi' onom'si', mọ' ji'yetye' anicsis carijtacdye' mạyedye'ches, me' bu'yi' mọ' shupqui' cudyitidye' mu'in. Me'dye mu' chime' Moisés jiquej, aty ra' jäm'tye'ya' mọ' aca' Jen'si' mu' jiquej, mọ' tinates jiquej in, chat qui mu' Jen' jajiti: “Anicdye ra' jäm'tyem, jụ'ñi' chuc jị'caveyeye jiquej mụcu'che', jo'mei'dye ra' jäm'tyem judyeya' räj jedye' mọ'sim'”, jajiti Jen'.210 6Mu' na Jesucristo mọjo'chas mus carijtacdye', uya'ya' mu'insi' in cudyititysi' Jen'che' in. Chime'dye mọ' mụi'sis p̂eyacdye' yu'tyiyi-sin'si' Jesucristo, mọ' yi' paj qui jäm'jitiĉa' Jen'tum tsun, mọ' anic mọjo'cha' jäm'si', ọya'ya' mọ' tashchesvun yụ'tacdye' Jen'si' jiquej mu'. Mọ' na mụi'sis p̂eyacdye' Jen'si' mu' dadam' mọjo'chas ñịbe'jitidyes so'misin' mọ'. 7Tupuj jụijya' rụij yu'sin' mọ' tashches yụ'tacdye', a vuty tupuj mọ' ji'c̣honsin' u tsun, jam a vu' ĉa jemonac yụ'tac mọ' mụi'sis p̂eyacdye' Jen'si' u mu'. 8Mu' na Jen' chị́yacsi muntyi' in jam rụijtyity in. Yi' sánacdye': Yi Ayo' tsun: Yocsi'ĉan ra' tupudye' yụ ra' mụi'sis p̂eyacdye' so'macsi mu'in Israeltyi' vóshi' in judyeya' mu'in Judáĉantyi' ñuru'tyity in. 9Mọ' ra' mụi'sis p̂eyacdye' so'macsis yụ, aty qui ra' jam mọ' jeñej tashches p̂eyacdye' so'macsis yụ jiquej vóshi'vun mu'in jiquej, yoqui'dyem' ji'shupcacsiya' Egiptoĉantyi' jiquej u yụ, jeñej yirity muntyi' buben' ji'mi'aquity ạva' mu', me' bu'yi ji'shupcacsi yụ jiquej. Me' tsan' yụ so'macsi p̂eyacdye' yụ, mu'in qui nam' jam cäc̣hä'chubun yụ in, mọ'dyes qui yụ murujrutacsi. 10Ayijya' ra' tupudye', yocsi' qui ra' p̂eyacdye' so'macsi yụ mu'in Israeltyi' vóshi' in, yi mu' Ayo' tsun. Me' ra' mọ' p̂eyacdye': Yụ́si' yụ'tacdye' yụ ra' ji'siteyacsi dyijyedye'ĉan mu'in judyeya' yụ ra' sáñe' ĉojtyi'ĉan chime' mu'in, yụ ra' Jen' bu'yi mu'in, judyeya' mu'in ra' muntyi' yụ in. 11Aty qui ra' jam vaj meij ji'chäyitidyeij in, mijam qui ra' jéyacsi chätidye' mu'in: “Chị́yemac Ayo' tsun”, mijam qui ra' yi in, ĉaĉaij na aty räj chäyin yụ in, räj isho' in judyeya' miquity in. 12Chat qui ra' yụ vayacje-yac-sebi juchaj mu'in, mijam qui ra' dyijtucsebiban yụ a'c̣his dyijyedye' mu'in. 13Jen' aty p̂eye' yocsi' p̂eyacdye', mọ' jorojĉanjisin' aty ishoi' mọ' tashches yụ'tacdye', aty ra' tastac mọ'. Jesha', yiris jedye' ishoi' jụijya' judyeya' jayi', aty jam ra' men mọtsi'.

will be added

X\