Hebrews 6

1Mọ'dyes yejĉoja' ra' p̂anja' Jen'dyes tsun. Aty jam ra' caman'jebajsha' tsun mọ' tashches ji'chäyitidye' Cristos mu', yocsi' qui mọjo'chas ji'chäyitidye' me'chuja' q̂uin' tsun, me' bu'ja' p̂anja' Jen'dyes. Mọ'dyes aty ra' jam caman'jebajsha' mọ' yacchutis ji'chäyitidye' in: mọ' yi'si' jun' chuc farajjeyaĉa' a'c̣his dyijyedye'vun tsun, mọ' so'misin'si' sän'dye' tsun, judyeya' mọ' anicyedye' Jen'che' tsun. 2Chime'dye aty jam ra' caman' dyijtubajsha' mọ' ji'chojtidye'vun tsun, judyeya' mọ' toco'tidye' unya' jo'no'che' tsun, mọ' Jen'dyes jiquej, judyeya' mọ' vañinyedye' säñitysi' in, judyeya' mọ' räjĉan bu'yis va'tacdye' chime'. 3Mọ' me' me' tiyacchutis ji'chäyitidye' jiquej in, aty ra' jam mọ' mọmo' dyijtubajsha', dadam' jäm' q̂uin' yocsi' ji'chäyitidye' mọjo'chas ji'chäyitiĉa'. Me' ra' tsun Jen' ñútyisin' jụijya'. 4Pạrej mu'ya' muntyi' in va'quecbite Jen'si' p̂eyacdye' in, mu'in me'tyity in mu'in ra' jam jun' ca'ñibun in. Jesha' mu' Jen' mạijchucsebi tsan' ĉojtyi' mu'in, méqui'ya' tsan' chị́yepte in ñịbe'jitidyes Jen'si' mu', judyeya' Jen'si' Ạ'edye' mu' jị'chiqueyacsi' tsan', 5méqui'yam' se'vepte in Jen'si' p̂eyacdye' mu', jäm' tsan' ĉọpte tashche' in, judyeya' chị́yepte ferdye' in, mọ' ra' jị'caveyacsis jadyiquisve tupudye', me' me' pạrej jị'ĉojtye' tsan' in. 6Me' tsan' me' mu'in in, va'queque' qui nam' jụijya' in, mijam ra' jun' ji'ca'nac juban Jen'ya' in, ĉaĉaij na aty va'quecbite Jen'tyi' Ạva' in, jeñej bu'yi cuvij Cristo pacteya' croshche' in, me' bu'yi yụ'bajte in, paj qui muntyi' in dyisacbajte in, me' bu'yi shupqui in. 7Jesha' mu'in anicjetety Jen' in jeñej bu'yi' quịjodye'ĉansi' jac in. Añej sama'chui', mọ'dyes jämi' mọ' cätidye', jäm' väshi', mu' mạ'je' quịi'tyi', jo'mes jac jama'jotyibuti mu' Jen'. 8Mu'in na va'quectety Jen' in, jeñej bu'yi' a'c̣his jac in. Me' tsan' sama' bu'yis, chịbi' qui nam' a'c̣his därä' mọ'ĉan, mọ' jam jama'jotyibuti Jen', mọ' ra' va'queque' judyeya' ra' ji'co'shaye', me' bu'yi mu'in va'quectety in. 9Vojity, mạ'jeyacdyety yụ, me' tsan' me' yi yụ q̂uin', p̂eijbite yụ Jen'si' va'tacdye' mu', jam qui nam' mi'in ji'jäcyac yụ. Chị́yebiyac yụ dyijyedye' mi'in jam me' dyijyi mi'in, jäm'sim' me'chutiñe' dyijyedye' c̣hon'dye-dyes. 10Jen' rụij dyijyity, mu' ra' jam yaquintubunac carijtacdye' mi'in mu'dyes, mijam ra' yaquin mu' jun' chuc mạ'jetinte mi'in. Me' mi'in jị'caveyetinte mạ'jiti-dyes mi'in jun'si' chuc mi'in nọ́tacsi mu'in anicjetety in, me'dye q̂uin' taca' yejĉoij nọ́tyetacsi mi'in. 11Tsun mạ'je' paj qui mi'in räj yejĉoij ferdye'ya' dyijtutiñe' Jen'dyes carijtaqui mi'in, me' ra' chat jäm' chịj mi'in jun' chuc ra' Ayo'tum bä'yi mi'in, mu' bisva'tintety mi'in. 12Tsun jam mạ'je' paj qui to'oty bä'yi mi'in, cäc̣hä'chuc-sebijam' dyijyedye' mu'insi' in tyum'chutidye'tum bä'yity in, mu'in anicyedye'tumtyi' in, mu'in aty so'mactyi' in räj jun' chuc yi' Jen'si' p̂eyacdye' mu'. 13Jen' jaso'mitiya' p̂eyacdye' mu' Abraham jiquej, ĉụi'si'che' tịj ji'jäcdyi paj qui fer bu'yi' shupqui' mọ' p̂eyacdye'. Itŝij yoctyi' mu'ya' muju'cha' bu'yity paj mu'si' tịj ji'jäcbite, jam. Mọ'dyes mu' ĉụi'si'che' tịj ji'jäcdyi. 14Yi mu' Jen' jajiti Abraham: “Yụ ra' anic ñịbe'jeye, yụ ra' ji'dayepye vóshi' mi.”208 15Abraham tyum'chutidye'tum bisaqui jun' qui' chuc cạ̈tsi' mọ' p̂eyacdye' jaso'mitis Jen' jiquej. 16Yirity muntyi' mạ'je' so'me' ferdye' mu' ĉụi'si' p̂eyacdye' mu' jụijya', mu' ji'jäcbite tịj mu' muju'cha' bu'yitysi'. Mọ' p̂eyacdye' me' bu'yi' yụ'tacsi', fer bu'yi' shupqui', aty jam tupuj yoc bu'yi' yụ'tac. 17Me'dye chime' mu' Jen', ĉụi'si'che' tịj ji'jäcdyi yoqui'dyem' so'macsiya' p̂eyacdye' muntyi' jiquej in. Yi qui mu' Jen' paj qui fer bu'yi' shupqui' mọ', aty ra' jam jun' yoc yụ'tac dyijyedye' mu', cạ̈tsi' ra' mọ' p̂eyes p̂eyacdye' mu'. 18Mọ'dyes qui mu' Jen' so'misin' pärä' räjĉan bu'yis jedye', ĉụi'si' p̂eyacdye' mu' judyeya' ĉụi'si' tịj mu'. Ọij pärä' jedye' Jen'si' mu' ji'ĉuyisin' jun' chuc aty jam jun' yoc yụ'tac dyijyedye' mu', ĉaĉaij na mu' jam chịj väñäij, räjĉan rụij p̂eyaqui judyeya' jị'cätsaqui. P̂eyacdye'ya' mu' so'misin' sóñi'yedyes tsun yódyetyche'-dyem' ĉútiĉa'che' u, paj qui mu' ñutsjityisin', mijam farajjeja' bisacdye' Jen'dyes. 19Bisacdye' tsun anic fer bu'yi' yu'busin' ĉojtyi' tsun, mọ' jeñej bu'yi' minacdye' därsi' tapchutes covamba, me' bu'ja' shupqueja' tsun bisaĉaty Jen'che' tsun. Mu'dyem' Jesús tapchusin' tsun, muvej bu'yi mu' fajve juñumchu-quityve, mu'ĉantyi' Jen'si'ĉantyi' aca' mạyedye'ches. 20Tashche' jä'mij mu'che' bu'ban, tsun qui jäqui'dye ji'sässin'. Mu'che' mu' Jen' me' jayu'ti paj qui mu' anictyity cudyitity Jen'che' muntyidyes in, mijam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' cudyitidye' mu', yojdyem' mu'si' Melquisedecsi' jiquej u mu'.

will be added

X\