Hebrews 4

1Tsundyes chime' q̂uin' p̂eyacdye' Jen'si' mu', yi' mu' ji'sässin' ra' tsun chime' jị'jutyiti-dyesĉan mu'. Jemoñe' irijyeja' tsun, are'ĉa jam tupuj pạrej siti mu'ĉan mi'in. 2̣Q̂uin' tsun chime' voro'tyisin' in jäm'si' Jen'si' p̂eyacdye' mu', yojdyem' urucyaty jiquej u in, mu'in qui nam' jam nọ́tyetacsi' in mọ' p̂eyacdye', ĉaĉaij na jam jun' anicje' in, mem' se've' in. 3Tsun qui nam' anicjeja'tyi' ji'sitac ram' mu'ĉan tsun jị'jutyitidyesĉan mọ' so'misin'si' Jen'. Ọij sánacdye' p̂eye' jị'jutyitidyes, yi' sánacdye': “Mọ'jin ji'fajquiyin yụ in mọ'dyes qui yụ fersi' yụ'tye' p̂eyacdye' mu'indyes in, yi yụ: yụ ra' jam jun' ji'sitacsi mu'ĉan in yóĉandyem' jị'jutyitidyes ra' tsan' so'macsis yụ”, yi' sánacdye'. Tupuj tsan' mu' Jen' so'macsi jị'jutyitidyes, ĉaĉaij na yoqui'dyem' ujaijya' carijtaqui mu' Jen' jiquej u, jäm'tye' ọij jac, chat q̂uin'dyem' jị'jutyiti mu'. 4Mọ'ya' sánacdye' p̂eye' yävätidye'yis mạyedye', yi': “Jen' ijaij carijtaqui jiquej, chat qui yävätidye'yis mạyedye' jị'jutyiti.”204 5Chịmo'dye p̂eye' yocsi' sánacdye', yi': “Mu'in ra' jam méqui' siti mu'ĉan in jị'jutyitidyesĉan yódyesdyem' so'macsis tsan' u yụ.” 6Anicdye me', mu'in tashchety se'veptety in jäm'si' Jen'si' p̂eyacdye' mu' jiquej, mu'in jam jun' ji'sitac in mu'ĉan jị'jutyiti-dyesĉan so'macsis tsan' Jen', ĉaĉaij na jam anicjete in. Me' tsan' me' taca' qui nam' mu'ya' q̂uin' ji'sitac ra' in, 7ĉaĉaij na mu' Jen' q̂uin' quivij yụ'tye' tupudye' mu', paj qui siti muntyi' in, quivij ji'jäĉan' mọ' p̂eyacdye' “q̂uin'.” Jun'tum yómodye' aty jiyi', q̂uin' chịmo'dye p̂eye' mu' Jen', jaso'miti p̂eyacdye' mu' David jiquej, yi mu': “Se'vebitinte q̂uin' Jen'si' p̂eyacdye' jụijya' mi'in, jam ra' yäcäjjetyetiñe' ĉojtyi' mi'in.” 8Jị'jutyitidyes p̂eyes Jen', jam ji'jäque' mọ' jac yódyesdyem' mu' Josué jịyu'tyeyacsis jiquej u, yóĉandyem' jị'jutyitiĉan u in.205 Mọ' p̂iijse jụijya', a vuty jam yụ'tye' yocsi' tupudye' u paj qui sisja' jị'jutyitidyesĉan. 9Taca' qui nam' mọ'ya' jị'jutyitidyes tsundyes Jen'tyidyes muntyi' tsun, taca' tupuj sisja' tsun. 10Tyi chuc siti in jị'jutyitidyesĉan so'macsis Jen', mu'in aty jị'jutyiti in carijtacdye'ya' mu'in, yojdyem' mu' Jen' jiquej u jị'jutyiti carijtacdye'ya' jiquej mu'.206 11Mọ'dyes q̂uin' tsun jemoñe' ferche' dyijyeja' paj qui tupuj sisja' mu'ĉan jị'jutyitidyesĉan mọ' so'misin'si' mu'. Jam ra' cäc̣hä'chucsebija' dyijyedye' mu'in jam anicjetetysi' Jen' jiquej in, are'ĉa jam sisja' pạrej, yojdyem' mu'in urucyaty jiquej u in. 12Jen'si' p̂eyacdye' mu' anic ferdye'tum mu', mọ' tsạ'chucsi', chime' anic mọjo'cha' to'cacsis, jam jeñej mọ' coc̣hino pären've to'cacsis. Mọ' tupuj cha'shibusin' ĉojtyi' tsun, mọ' sei'busin' ạ'edye' tsun judyeya' a'si' dyijyedye' tsun, me' bu'yi' mọ' jorojĉanjibusin' räj ĉojtyi'ĉansi' dyijyedye' tsun. 13Mijam méqui' mọ'ya' jumĉan Jen'dyes, räj chuñem cạve' jäm'tacdye' mu', tsunmun chime' cavisin', mu'dye ra' cudyityisin' p̂eyacdye' tsun, jun' chuc bä'ja' jiquej úche' tsun. 14Yejĉoja' tsun mijam ra' méqui' farajjeja' mọ' p̂eyacdye' cäc̣hä'chuja'si' tsun, ĉaĉaij na mu' Jesús, Jen'tyi' Ạva' mu', mu' mạyedye'che' jịjcabantyi', mu' nash cudyitity Jen'che' tsundyes. 15Mu' chäyibusin' dyijyedye' tsun, itŝi' ferdye' tsun. Mu' chime' jị'ĉojtac jiquej, jun' jun' chuc jị'ĉojtac q̂uin' tsun, me' me'dye mu' jị'ĉojtac chime' jiquej, mu'si' qui nam' itŝi' méquis juchaj mu', mijam méqui' peñi mu'. 16Mọ'dyes jam ra' quijnacdye'tum c̣hẹi'ya'jeja Jen' mạyedye'chety cọdacdye'ĉan tsun, yóche'dyem' ñịbe'jitidyesya' ayo'bu'yi u, tupuj cọdyeja jedye' chuc jemonja'. Mu' ñịbe' ĉúsin' judyeya' ñịbe'jisin' ñútyisin' jun'si' chuc ĉụi' jemonja'ya' tsun.

will be added

X\