Galatians 5

1Aty c̣honjaty tsun, mu' Cristo ji'c̣honsin' tsun. Mọ'dyes fer bu'jam' mi'in, jam ra' cuvij ji'sässun yụ'tacdye'ĉan mi'in paj qui jam quivij mọ' bächäbunac mi'in. 2Se'vitiĉam', yụ́dye Pablo jéyac ra': ji'sei'taqui a' jụijya' mi'in, aty ra' jam jedyedyety shupqui mi'indyety mu' Cristo. 3Quivij yụ ra' jéyac: tyi chuc ji'sei'taqui a' mu'in jeñej aty ra' tsan' c̣hoñi ĉúti u in, jemoñe' qui nam' räjen' chique' in mọ' p̂eyacdye' yụ'tacdye'ĉansi'. 4Tyi chuc dyijyi chique' mọ' yụ'tacdye' in, jeñej aty ra' tsan' rụij yụ'tac ĉúti u, mu'in meijjeyac Cristoya' in, chime' meijjeyac in Jen'si'ya' ñịbe'jitidyes mu'. 5Tsun na jam me', ĉútiĉa' Jen'che' tsun, mu' so'misin'tyi' Ạ'edye' mu' paj qui mọ' ñútyisin' meijquejĉodye'ya' bisacdye' tsun paj qui mu' rụij yu'sin' anicyedye'ya' tsun. 6Tsun aty Jesucristoty jụijya' fibis qui ram' shupqui' sei'tacdye' muntyis, aty jam méqui' nọ́taqui' Jen'si'ya' vej mu'. Me' tsan' sei'tactyi' a' jụijya' tsun, me' tsan' jam, vaj me'dye qui nam' shupqueja' Jen'si'ya' vej mu', me'dye yiris mọmo' dyijtuc, mọ' anicyedye'. Anicyeja'tyi' Jen'che' jụijya' tsun, räjĉan ra' mạ'jeyacsejaty bä'ja' tsun. 7Jiquej mi'in anic jäm' cäc̣hä'chutinte Jen'. ¿Tyi ca' ji'yacchuyinac in mọ' rụijsis p̂eyacdye'? 8Mọ' jam Jen'si' dyijyedye' mọ' jụj ja'yinacsi' mi'in mu' fayinactyi' jiquej mi'in. 9Me' tsan' mu'in jam juñucsi' in mu'in cäjsis ji'chäyitidye' tui'tyi' in, uts qui nam' räj ac̣hi'tacsi yoctyi' in. Mọ' mu'in jị'cätse' in mọ' p̂eyacdye' yi': “Dam' mọmo' bijtac ji'dujraquis, ọij na tas ji'dujrete mu' pan”, yi'. 10Me' tsan' me' yụ qui nam' chị́yete mu' Jen', mu' ra' ñútyinac mi'in paj qui jam anicjeyacsebi mi'in ji'chäyitidye' mu'in me'tyinactyis in, me' tsan' jam chị́yacsity yụ, Jen' qui na ram' so'macsi va'tacdye' mu'in me'tyity in. 11Pạrej väñädye'ya' mu'in ji'jäcbun voro'yedye' yụ in, yi in: “Mu' Pablo jéyacsi muntyi' jemoñe' sei'tac a' mu'in paj qui tupuj c̣hoñi in, yi mu'.” Jam qui nam' yụ me' yi. Me' yíya' yụ, mu'in judío in a vu' ĉa ma'jotyibun voro'yedye' yụ u in, a vu' ĉa jam jị'ñibe'can yụ u in. Mu'in qui nam' mem' fáquibun voro'yedye' yụ in, mọ' yi' jun' chuc jam yụ'tacdye'ya' c̣honja' tsun, Cristo yirity ji'c̣honsin' tsun ijacya' croshche' jiquej. 12Mu'in me'tyinactyi' in cäjsisya' ji'chäyitidye' ji'chäyinac in, faraj vu' ca' ĉụi'dye me' va'quicdyi in, paj ĉụi' tas ac̣hi'taqui a' mu'in. 13Vojity, aty c̣hoñity mi'in yụ'tacdye'ĉan. Me' tsan' me', jam qui na ram' cäj yi mi'in: “Aty c̣honjaty tsun, jun' chuc mạ'je' a' tsun a'c̣his, tupuj me' jäm'taĉa'”, jam ra' me' yi mi'in. Dam'dye jäm' vaj meij ñútyitidyeij mi'in mạ'jitidyesya' mi'in. 14Mọ' mọjo'chas yụ'tacdye' yi': “Mạ'jeyacsevac fer chätidye' mi'in yódyem' ĉụi' mạ'jiti u mi'in.”168 Räj yocsi' yụ'tacdye' in siti' in ọijĉan yirissisĉan yụ'tacdye' Jen'si' mu'. 15Jam qui nam' me' jụijya' mi'in, vaj meij fáquiti bä'yi jụijya' mi'in, judyeya' vaj meij ñäñiti jụijya' mi'in, jeñej bu'yi vajedyedye', vaj meij carav'jiti' in, me' bu'yi shupqui mi'in. Are'ĉa vaj meij ji'penjun mi'in. 16Yụ ra' jéyac mi'in: cäc̣hä'chubimac Jen'si' Ạ'edye' mu', paj qui jam cäc̣hä'chutiñe' a'c̣his dyijyedye' a'si' mi'in. 17Mọ' a'c̣his dyijyedye' a'si' tsun fáquiti' Jen'si'tum Ạ'edye' mu', mijam vaj me' bu'yi' mọ'tum, mọ'in pären' in vaj fáquiti' in. Jen'si' Ạ'edye' mu' anic yocve, jam jeñej a'c̣his dyijyedye' a'si' tsun, mọ'dyes jam tupuj a'c̣his cäc̣hä'chutiñe' mọ' mạ'jes a' mi'in. 18Chiqueptinte Jen'si' Ạ'edye' jụijya' mi'in, aty qui ra' jam bächänac quivij mọ' yụ'tacdye'. 19Anic jorojĉan mu'in bä'yi in a'si' a'c̣his dyijyedye' me'chuquity in, mu'in ac̣hi' bä'yi in, judyeya' vo'vodye' dyijtui' in, tyíĉan ĉụi' mọmo' ĉọshi in. 20Pạrej jäm'tacdye'che' cudyiti in, judyeya' pạrej cọcojsi'naqui in, judyeya' chime' vaj meij fáquitidyeij in, judyeya' doroi'jiti-dyeij in, jedye' ĉụi' mọmo' ji'fajquiyiti in, pạrej mu'ya' jam jaijve fạ́coij in, judyeya' yi in paj qui vaj meijti fáquiti yoctyi' in, judyeya' yoc yoc dyijyi in. 21Pạrej ji'me'tyiyitidyeij jedye' in, pạrej shu'qui in, pạrej feshtadye' dyijtui' in, jo'memes me'chui' in, me' me' bä'yi in mu'in a'c̣his dyijyedye' a'si' me'chuquity in. Quivij ra' yụ ferche' jéyac: tyi chuc me' bä'yity jụijya' in, mu'in jam jun' Jen'yadyety in ayo'bu'yedye'ĉan mu'. 22Anic yocve carijtaqui' Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' yi' paj qui mạ'jeyacsejaty bä'ja' tsun, mọ' so'misin' ma'jodye' judyeya' dyichyedye', judyeya' yi' chime' paj qui vaj meij jäm'jitiĉa' tsun judyeya' paj qui jäm'jeyacsejaty bä'ja' tsun judyeya' ñịbe' ĉọcseja' chime', judyeya' paj qui jị'cätsaĉa' p̂eyacdye' tsun me' jéyacseja' jụijya'. 23Chime'dye yi' paj qui jam va'bunnaĉa', judyeya' paj qui jäm' ĉujcatiĉa' chime' tsun. Itŝi' mọ'ya' yụ'tacdye' yi' paj qui jam me' bä'ja' tsun. 24Mu'in Jesucristoty in aty ji'sänaqui in a'c̣his dyijyedye' ĉụi'si' mu'in, räjtumdye a'c̣his mạ'je'si' in, croshche' jiquej ji'sänac a'c̣his dyijyedye' mu'in. 25Mọ' qui nam' Jen'si' Ạ'edye' mu' tsạ'chusin' tsun, jemoñe' ĉụi' ji'säsdyiĉa' paj qui mọ' bächäsin' tsun. 26Mọ'dyes jam ra' ĉụi' tima'quitiĉa' tsun mijam ra' ji'fajquiyitiĉa', mijam ra' ji'me'tyiyitiĉa' jedye' tsun.

will be added

X\