Galatians 2

1Aty yiri'tac vạjpedye' jiyi' yómodye', chat q̂uin'dyem' quivij Jerusalénĉan jịjcaij yụ Bernabétum judyeya' Tito chime' cạte yụ. 2Mu'ĉan jịjcaij yụ ĉaĉaij na mu'dye Jen' me' jutin yụ. Mu'ĉan p̂eyaqui yụ mu'intum in tashche' bu'yitytum anicjetety Jen' in, mijam mu'ya' yoctyi' muntyi' in se'vaqui in. Yụ jéyacsi voro'tacdye'ya' yụ Jen'si' p̂eyacdye' mu', jun' chuc yụ p̂eijte mu' Cristo jéyacsi mu'in jam judío in. Räj mọ' jéyacsi yụ jun' chuc carijtaqui yụ paj qui jam jätäjjin yụ in voro'yedyedyes yụ, paj qui jam fibi' shupqui' mọ' voro'yedye' yụ. 3Jụjtyibun mọmo' dyijyedye' yụ in. Jesha' mu' Tito, me' tsan' jam sei'tactyi' a' mu' ĉaĉaij na jam judío na'i mu', mu'in qui nam' jam ferche' yụ'tyeyete p̂eyacdye' in paj qui sei'tac a' mu'. 4Pạrej na tsan' mu'ya' mạ'je' me' in, mu'in jeñej bu'yi anicjetety Jen' in, me' bu'yi yu'ti in, itŝij chäte' ji'säsdyi tsunya' in. Mạ'je' a'c̣hisya' dyijyedye' chäyibusin' ji'chäyitidye' in jun' chuc mu' Cristo Jesús aty ji'c̣honsin' tsun yụ'tacdye'ya' Jen'si' mu'. Mọ' dyijyedye' mu'in paj qui cuvij cäc̣hä'chubajsha' tsun mọ' yụ'tacdye', paj qui mọ' bächäbusin' tsun. 5Tsun na jam méqui' jụjtacsebi dyijyedye' mu'in ĉaĉaij na jam mạ'je' tsun mọ' cäjsis ji'chäyitidye'. Tsun mọ' ñutsje' mọ' anicsis ji'chäyitidye' paj qui rụijsis mọmo' se'vetiñe' mi'in. 6Chime'dye mu'in Jerusalénĉantyi' tashche' bu'yity anicjetety Jen' in jam dam' cächjiyin yụ in, me'dye jụjbun mọmo' ji'chäyitidye' yụ in. Me' tsan' mu'in muju'cha' bu'yity in, yụ qui nam' jam méqui' noi'yedye'tum mu'insi'ya' vej in, ĉaĉaij na yụ chị́yete mu' Jen' mu' nash vaj cäts cạvacsi räj muntyi' in. 7Mu'in jam yocsi' p̂eyacdye' so'min yụ in, mu'in chäyin yụ in jun' chuc mu' Jen' yu'tyin yụ paj qui voro'tacsi yụ mu'in jam judío in, yojdyem' mu' Pedro jayu'ti u mu' Jen' paj qui mu' voro'tacsi mu'in judío in. 8Jen' ferdye' jaso'miti mu' Pedro paj qui mu' voro'tacsi judío in, me'dye mu' Jen' ferdye' so'min yụ paj qui yụ voro'tacsi mu'in jam judío in. 9Mu'in tashche' bu'yity anicjetety Jen' in, Santiago judyeya' Pedro judyeya' mu' Juan, me'si'dye mu'in in chäyibun yụ'tacdye' yụ in, jun' chuc mu' Jen' me' so'min yụ, mọ'dyes qui mu'in jụjtyin yụ in, judyeya' mu' Bernabé, paj qui vaj cäts carijtaqui tsun Jen'dyes mu'intum in. Tsun ra' voro'tacsi mu'in jam judío in, mu'in na ra' voro'tacsi mu'in judío in. 10Mọ' mọmo' cudyin tsun in paj qui tsun nọ́tacsi mu'in jayejjotaquity jedye' in. Yụ jụjtacsebi cọdacdye' mu'in ĉaĉaij na aty jä'mij yụ yụ'tye' ferdye' paj qui me' nọ́tac in. 11Pedro aty venjoijya' Antioquíaĉan jiquej, yụ ñutsjeĉun'te ĉụi'si'ya' vej mu', ĉaĉaij na jam rụijsis dyijyedye' cại'. 12Jesha' mu' Pedro jambi'dyem' mu'ya' venchuij mu'in judío in jutactyi' Santiagoty mu', yiqui mu' jebetyetacsi säcsedye' mu'in jam judío in. Aty qui nam' venchuijya' judío in, me'qui'dye qui jebetyetacsi säcsedye', ĉaĉaij na vatyquej ra' jị'fajcacsi mu'in judío in, mu'in taca' cäc̣hä'chui'tyi' yụ'tacdye' in. 13Me' mu' Pedro dyijyi vatyquej ra' ñiñete judío in. Me'dye mu'in chime' yoctyi' judío jụjjetety Jen' in, mu'in chime' cäc̣hä' jịjcapte in cäjsis dyijyedye' Pedros mu', mu'in chime' cavin meijyeban in. Chime'tyitydye mu' Bernabé jịjcapte cäjsis dyijyedye' Pedros, mu' chime' meijyeban mu'inya' in. 14Aty me' cạvacsiya' yụ jun' chuc mu'in dyijyi in, jam rụij cäc̣hä'chupte in mọ' rụijsis p̂eyacdye' Jen'si' mu', mọ'dyes qui yụ jéte mu' Pedro mu'insi'ya' vej mu'in anicjetetyya' Jen' in. Jéte yụ: “Me' tsan' judío na'i mi, mi qui nam' aty jam jeñej judío bä'yi mi, aty jam cäc̣hä'chucsebi yicdye' mu'in. ¿Jun' qui ĉaĉaij me' jéyacsi mi mu'in jam judío in paj qui mu'in in cäc̣hä'chucsebi judíos yicdye' mu'in?” me' jéte yụ. 15Tsun na'eja'dye judío tsun, tsun jam nash jam judío tsun, tsun judío tsun jéyacseja' jam judío in, juchajtumtyi' in, me' jéyacseja'. 16Me' tsan' me' yéja' tsun, chị́ja' qui nam' tsun jam yirity muntyi' rụij yụ'tac Jen'si'ya' vej mu' cäc̣hä'chucdye'ya' yụ'tacdye', mọ' mọmo' rụij jayu'ti, anicyedye'ya' Jesucristoche'. Tsun chime' anicjeja Jesucristo paj qui mu' Jen' rụij yu'sin' anicyedye'ya' tsun, jam mọ' cäc̣hä'chucdye'ya' yụ'tacdye' rụij yu'sin', ĉaĉaij na jam yirity muntyi' rụij yụ'tac Jen'si'ya' vej mu' cäc̣hä'chuc-dye'ya' yụ'tacdye' Jen'si' mu'. 17Tsun judío tsun aty dyijtuja'ya' tsun paj qui mu' Cristo rụij yu'sin', tsun chime' chị́ja' juchajtumtyi' tsun yódyem' mu'in jam judío u in. ¿Tupuj buty me' yéja' tsun mu'dye Cristo juchajtumtyi' yu'sin'? Jam jun' me'. 18Tsun aty farajjeja'tyi' mọ' yụ'tacdye', jam mọ' rụij yu'sin', quivij qui nam' chịmo'che' ĉúbujsha' jụijya' tsun, me' bä'bajsha' jụijya' tsun, quivij chimu've juchajtum shubajsha' tsun. 19Aty shuban yụ'tacdye'ĉan yụ, jeñej bu'yi säñity yụ'tac-dye'ĉan jiquej yụ, mọ'dye yụ'tacdye' ji'säñin yụ, Jen'dyes qui bä'yi yụ. Yụ säñi Cristotum croshche', 20q̂uin' tsạ'bu'ban yụ Jen'dyes, aty qui jam ĉụi'si'ya' ferdye' bä'yi yụ, Cristo qui bä'yi yụtyĉan ĉojtyi', mu'si' dyijyedye' cäc̣hä'chupte yụ, yejĉoij qui yụ anicjepte Jen'tyi' Ạva' mu', mu' mạ'jintyi' yụ judyeya' ji'ijati yụ́dyesi' paj qui tsạ'chun yụ. 21Yụ jam mạ'je' va'quecbite ñịbe'jitidyes Jen'si' mu', chịj yụ mu' Jen' ñịbe'jitidyesya' mu'sim' mu' rụij yu'tyin yụ. Jesha', mu' Jen' rụij yu'sin' jụijya' tsun cäc̣hä'chucdye'ya' mọ' yụ'tacdye' mu', a vuty fibi' me' ijac u mu' Cristo.

will be added

X\