2 Peter 3

1Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, ọij q̂uin' pärä'yis sánacdye' yụ, sáñe' yụ mi'indyes. Pären'che'dye yụ mạ'je' quivij ji'dyijtuyeba-dyeyac ọij ji'chäyitidye' paj qui rụij dyijyi mi'in. 2Dyijtucsebibaj-sham' mi'in mọ' p̂eyacdye' mu'in jaso'mititysi' p̂eyacdye' Jen' jiquej in, judyeya' p̂eyacdye' Jesucristos mu', mu' Ji'c̣honsin'tyi' tsun, mọ' ji'chäyinacsi' in mu'in jutactyi' mu'. 3Jäm' se'vevac ọij mọjo'chas ji'chäyitidye': jadyiquisĉan tupudye' pạrej ra' mu'ya' in a'c̣his dyijyedye' a'si' mu'in bächäcsi'. Mu'in ra' dyisacbusin' in 4judyeya' ra' dyisacbite in p̂eyacdye' Ayos mu', mọ' p̂eyes atsijban ra' mu'. Yi ra' in: “¿Yoj na ca ra' atsijban mu' Cristo? Mu'in isho'muntyi' in räj sänjan in, yejĉoij qui nam' jeñejdye urucya' jiquej yoqui'dyem' jämaqueya' ọij jac jiquej o, uts na taca' itŝij”, yi ra' in. 5Mu'in me' yity in mijam dyijtui' in jun' chuc urucya' jiquej mu' Jen' p̂eyacdye'ya' jäm'tye' mạyedye' judyeya' ọij jac. Ojñi'dye jäm'tye' jac, mọ'dyes qui ojñi'ĉan shupqui' ọij jac. 6Chi'ojñi'ya'dye mu' Jen' ac̣hi'ban' ọij jac jiquej bänedye'ya'. 7̣Q̂uin' qui nam' q̂uin'sis ọij jac judyeya' mạyedye' aty va'tacdyedyes yụ'tye' Jen' p̂eyacdye'ya' mu'. Mọ' yi' p̂udaijje' ca ra' ọij jac, aty ayijya' tupudye' jị'cäts yụ'tacsi ra' juchadye'ya' muntyi' in, judyeya' ra' va'cacsequi ac̣hi'yity in. 8Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, jam ra' muyetyejcatiñe' ọij p̂eyacdye' yi'si': Jen'tum, yiris mạyedye' jeñej yiri' mir yómodye' tsuntum, judyeya' yiri' mir yómodye' jeñej yiris mọmo' mạyedye' mu'tum. 9Jesha' Ayo' tsun jam jun' farajjeyaqui ĉụi'si' p̂eyacdye' mu', mọ'ĉandye ra' jị'cätse', jam jeñej ñinaquity in pạrej yi in: “Aty men mu' jam ra' atsijban mu'”, yi in. Me'dyes mu' q̂uin' jambi' atsijban, taca' dyichchuti mi'indyes q̂uin', mu' jam mạ'je' me' paj qui yirity muntyi' va'cac tsäqui'sisĉan, mọ' mu' mạ'je' paj qui räj muntyi' dyijyi juchajche' in judyeya' paj jụjjete Jen' in. 10Aty ra' ayijya' mọ' tupudye' Ayo'si', mọ' ayidyem' jeñej yirity shushu'aty muntyi', me' ram', jam ra' chị́va'joij muntyi' in. Vatyquej ra' topyi' mạyedye'ches jedye', fer ra' shäjä'jäyeti' tŝọi', taquen'dye ra' co'shai' judyeya' ọij jac chime' pach, räjtumdye jedye' me'chui'si' ọ́che'. 11Aty chị́ja' tsun räj ra' me' co'shai', ¿jun' qui bu ra' jäm' bä'yi mi'in q̂uin'? Jemoñe' qui rụij bä'yi mi'in, cäc̣hä'chuptinte qui ra' dyijyedye' Jen'si' mu', 12bisbitinte ra' mi'in tupudye' Jen'si' mu', ferdye' yụ'tacac carijtaĉam' paj qui cavin ayijban' tupudyem'. Aty ayijya' tupudye', co'shai' ra' taquen'dye räj mạyedye'ches jedye' in, räj ra' ji'chiñe'. 13Tsun qui na ram' jam noi'yeja', mọ' ram' bisja' yódyesdyem' yụ'tyes ra' mu' Jen' u, mọ' mụi'sis jac, judyeya' mụi'sis mạyedye', mọ' p̂eyes Jen'si' p̂eyacdye' mu'. Mọ'che' ra' yedyej rụijsis dyijyedye' Jen'si' mu' cạc in. 14Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, mọ' bisva'tiñes mi'in, ferdye' yụ'tacac rụij bä'jam' paj qui jam jụ'ñiij daquishunac mi'in. Jen'si'tum ma'jodye' bä'jam' ĉojtyi'ĉan mi'in. 15Chịj mi'in, mu' Jen' taca' tyum'chutidye'tum bisnac mi'in, taca' mọ'ya' yụ'tye' tupudye' tupuj c̣hoñi mi'in. Chime'dye mu' mạ'jeyacdyety vojity tsun mu' Pablo, mọ'dyem' ji'chäyitidye' sánacdye'che' mu' mi'indyes. Mu' Jen' jaso'miti dyijyedyedyes mu', yoqui'dyem' sáñe'ya' jiquej u. 16Sánacdye' mu' räj mọ'che' p̂eye' ọij ji'chäyitidye'. Pạrej na mọ'ches ji'chäyitidye' pạrej carij se'vac jedye' yi' chuc mọ' jun' bu'yi' chuc cại'. Mu'in na itŝity dyijyedye' in, mu'in yoc yoc dyijyity in, pạrej mu'in me'tyity in cäjve jịjijcayepte in mọ' carijsis ji'chäyitidye' Pablosi' mu', judyeya' yocsi' sánacdye' Jen'si' mu' chime'je'dye mọ' va've jịjijcaye' in, mọ' ra' ji'me'tacsi' va'tacdye'ya'. 17Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, aty jä'mij tashche' chịj mi'in jun' chuc mu'in cäjsis jị'chiyacsity in, mọ'dyes jäm' ĉujcatac mi'in paj qui jam va've jijijcayinac ji'chäyitidye' mu'insi' ac̣hi'yitysi' in, paj qui jam peñi mi'in p̂eyacdyedyes Jen'si' mu'. 18Yejĉojam' p̂anjam' paj qui dadam' chị́yetinte mu' Ayo' Jesucristo, mu' Ji'c̣honsin'tyi' tsun, yejĉojam' dadam' cäc̣hä'chubimac mạ'jitidyes mu'. Räjĉan ra' mu' tima'queja Cristo, paj jam jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' tima'cacdye' mu'. Paj me'.

will be added

X\