2 Peter 1

1Yụ Simón Pedro, úñity Jesucristoty mu' jutactyi' yụ. Yụ sáñe' ọij mi'indyes anicjetintety tsuntyi' Jen', mu'dye Jesucristo Ji'c̣honsin'tyi' tsun. Mu' so'minac anicyedyes mi'in, mọ' dam'dye ya'is, mọ'ya' c̣hoñi mi'in chịmo'dye tsun so'min chime', ĉaĉaij na mu' rụijtyity, vaj cäts qui so'misin'. 2Yụ cọdyete Jen' paj qui mu' so'minac ñịbe'jitidyes mu', paj qui chime' so'minac ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in, paj qui jam quijnacdye'tum so'minac, me' bu'yi ra' yu'tyiyinac mu' Jen' ĉaĉaij na mi'in jäm' chị́yetinte judyeya' chime' chị́yetinte mu' Jesús Ayo' tsun. 3Jen' ĉụi'si'ya' ferdye' mu' räj so'misin' mọ' jemonjas tsun paj qui rụij bä'ja', judyeya' cäc̣hä'chubija Jen'si' dyijyedye' mu', me' ra' tsun ĉaĉaij na aty chị́yeja mu' Cristo. Mu' fayisin' paj qui me'chubija ferdye' mu' judyeya' jäm'yedye' mu'. 4Me' mu' so'misin' anic mọjo'chas ñịbe'yedyes in, mọ' p̂eyes mọ' p̂eyacdye' yu'tyiyisin'si' tsun. Mu' so'minac ñịbe'yedyes mu' paj qui me'chubitinte Jen'si' dyijyedye' mu', paj qui c̣hoñi mi'in a'c̣hisĉan dyijyedye' muntyis mu'in úchetysi'ĉan in. 5Jemoñe' fer dyijtutiñe' mi'in paj qui yejĉoij p̂añi Jen'dyes mi'in. Aty anicjetinteya' Jen', ferdye' yụ'tacac cächjevac paj qui jäm'yedye'tum bä'yi mi'in. Aty jäm'yedye'tum bä'yi jụijya' mi'in, jemoñe' qui chime' dyijyedye'tum bä'yi mi'in. 6Aty me' dyijyedye'tum jụijya' mi'in, jemoñe' qui jäm' ĉujcati chime' mi'in, aty jäm' ĉujcati jụijya' mi'in, jemoñe' qui tyum'-chutidye'tum bä'yi mi'in, aty tyum'chutidye'tum bä'yi jụijya' mi'in, jemoñe' qui jäm' cäc̣hä'chuptinte Jen'si' dyijyedye' mu' chime'. 7Aty me' jụijya' jemoñe' qui vojity jítidyeij mi'in chime'. Aty me' jụijya' mi'in, jemoñe' qui mạ'jeyacsi bä'yi mi'in, me' me' ra' cächjetiñe' mi'in. 8Me' cächjetiñe' dyijyedye' jụijya' mi'in, me' ra' chat Jen'dyes bä'yi mi'in, mijam ra' fibi' bä'yi mi'in, mijam qui ra' chime' fibi' chị́yetinte Jesucristo Ayo' tsun. 9Tyi chuc jam me' dyijyi jụijya', mu' jam naijti ĉojtyi'ĉan, mu' jeñej bu'yi oshnoty muntyi', ĉaĉaij na mu' yaquintuban'tyi' jun' chuc mu' Jen' c̣hicon'jaji-taque judyeya' vayacjajibuti juchaj mu'. 10Anic me' vojity, cächjevac ferdye' mi'in paj qui rụij bä'yi mu'dyes mi'in, me' bu'yi' ra' mi'in jị'ĉoyacsi mi'in anictyity tsim'tactyi' Jen'tyi' mu'. Me' jụijya' mi'in, me' ra' chat jam jun' peñi mi'in. 11Chat qui ra' ñịbe'jitidyesya' mu' Jen'ya' yu'nac mi'in, mu'che' ra' tiĉun'nac mi'in, ayo'bu'yedye'ĉan mu' Ayos tsun Jesucristos Ji'c̣honsin'tyi' tsun, mijam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' ayo'bu'yedye' mu' ayos tsun. 12Yụ ra' yejĉoij ji'dyijveba-dyeyac ọij ji'chäyitidye', me' tsan' aty chị́yetiñe' mi'in, me' tsan' aty jäm' cäc̣hä'chutiñe' ọij p̂eyacdye' anicsis so'minacsi' jiquej, yụ qui ra' yejĉoij ji'dyijvebadyeyac. 13Taca' ra' yejĉoij yụ rụi'cu'ĉan-dyem' yụ, mọ' carijtacdye' yụ paj qui ji'dyijvebadyeyac ọij ji'chäyiti-dye' yụ. 14Mu' Jesucristo Ayo' tsun aty ji'chäquiyin yụ aty c̣hẹi'ya' sän'dye' yụ, yạjqui' ra' yụ ọij jac. 15Mọ'dyes q̂uin' yụ ferdye'ya' yụ jị'chiqueyeyac ọij ji'chäyitidye' yụ, aty ra' yạjquiyacya' yụ, mi'indyety qui ra' yejĉoij dyijtutiñe' ọij ji'chäyitidye'. 16Ọij ji'chäyitidye' jéyacsi' tsun mi'in, mọ' p̂eijbites ferdye' Jesucristos mu' Ayos tsun judyeya' ca'ñibudye' ra' mu', mọ' anicsis p̂eyacdye', mọ' jam muntyis väñädye' mu'in, mọ' ji'shupques ĉụi'si'ya' dyijyedye' mu'in. Tsun ĉụi'si'ya' vej tsun cạvepte tsun pashquedye' mu'. 17- 18Tsun pen'dyetute jiquej Jen'tyi'che' mụcu', yoqui'dyem' mu' Jen' Ạvatusin'tyi' tsun, jaso'miti fer bu'yedye' mu' judyeya' tima'cacdye' mu'. Se've' chime' tsun mọ' p̂eyacdye' mu' muju'chatysi' Jen' mạyedye'-chetysi', yi mu': “Uts nash mạ'jeyacdyety Ạva' yụ, anic ma'jotacdyety yụ.”226 19Ọij mọmo' cạve' tsun, mọjo'chas vatyquej anicsis shupqui' tsundyes mọ' tashches p̂eyacdye' jaso'mititysi' p̂eyacdye' Jen' jiquej in. Mọ'dyes jemoñe' mi'in jäm' chiquetiñe' ọij p̂eyacdye', mọ' jeñej bu'yi' mạijyis tojmadye'ĉan, mọ' ra' yejĉoi' mạij bu'yi' jun' qui' chuc nạijjoi'ya', mọ' jeñej bu'yi' ayidye' Ayo'sim', chat qui ra' mu' mạijchubusin'tyi' ĉojtyi' tsun, mu' jeñej bu'yi nạijjodye' tui'tyi' ọ́rota', me' bu'yi ra'. 20Jäm' se'vevac ọij mọjo'chas ji'chäyitidye', yi': ĉụi'si'ya' mọmo' dyijyedye' jụijya' tsun, mijam mọ' méqui' chicacsebija' jätäjyi' chuc mu'insi' sánacdye' mu'in jaso'mititysi' p̂eyacdye' Jen' jiquej in, 21ĉaĉaij na mu'in me'dye chime' in jam ĉụi'si'ya' dyijyedye' mu'in p̂eyaqui jiquej in. Jen'si' Ạ'edye' so'macsi' dyijyedyedyes mu'in paj qui mu'si' p̂eyacdye' p̂eijbite in.

will be added

X\