1 Timothy 3

1Ọij anic rụijsis ọij p̂eyacdye' yi': Tyi chuc mạ'je' yụ'tac jụijya' paj qui ĉọjcacsity anicjetety Jen' in, mọ' nash anic jäm'si' carijtacdye' shupqui'. 2Tyi chuc ra' me' yụ'tac jụijya' jemoñe' tashche' rụij bä'yity, mijam ra' jụ'ñity, judyeya' yiritytyity p̂en. Jemoñe' jäm' ĉujcatity ĉụi' chime' judyeya' dyijyedye'tumtyi' chime', judyeya' chịj ji'dyäcacsity aca'ĉan mu' judyeya' chịj chime' jị'chiyacsity Jen'si' p̂eyacdye'. 3Mijam ra' tyeijtyi' chime', mijam ra' chucsity, mijam ra' fer dyijtutety querec̣ha, jemoñe' jäm'yity judyeya' jam ashyity. 4Judyeya' jäm' ĉọjcaquity ạva' mu' judyeya' p̂en mu', paj qui jäm' chiquete in, judyeya' ạ̈räjjete in. 5Jesha', yirity muntyi' jam chịj ĉọjcaquity ạva' jụijya', ¿jun' bu'yi bu ra' tupuj ĉọjcacsi mu'in anicjetety Jen' in? 6Jam ra' yụ'tinte q̂uin'dyem' jụjjetety Jen', are'ĉa va'bunyi ĉojtyi'ĉan mu' yụ'tacdye'ya' mu'. Me' jụijya' mu', va'tacdye' ra' cại' mu', yojdyem' Sọyo' jiquej o va'tac-dye' so'mac va'bunyedyedyes mọ'. 7Mu' ra' me' ĉọjcacsity yụ'tactyi', jemoñe' tashche' rụij bä'yi mu', jam jụ'ñity mu'insi'ya' vej mu'in jam anicjetety Jen' in. Jam me' jụijya' mu', mu'in ra' cạvepte in a'c̣his dyijyedye' mu', Sọyosĉan ra' jibej tŝọij mu' me'ĉandye ra' peñi. 8Me'dye ra' chime', tyi chuc ra' yụ'tac nọ́tacsity anicjetety Jen' in, jemoñe' jäm' ĉujcatity, judyeya' rụij p̂eyaquity. Chime'-dye jam tyeijtyi', mijam fer dyijtutety querec̣ha. 9Jemoñe' jäm' chị́yeptety Jen'si' p̂eyacdye' mu', mọ' caminves jiquej, judyeya' jemoñe' rụij cại'tyi' mọ' p̂eyacdye', jäm'tyi'tum ĉojtyi' cäc̣hä'chupte. 10Jambi'dyem' me' yụ'tinteya' paj qui nọ́tacsity, jemoñe' tashche' chum jị'ĉojtinte mi'in jun' chuc bä'yi mu'. Rụij bä'yi jụijya', tupuj yụ'tinte. 11Me'dye chime' jemoñe' mọ' p̂en mu'in jemoñe' dyijyedye'-tumsi', mijam ra' misis, jemoñe' jäm' ĉujcatis judyeya' jị'cätses p̂eyacdye'. 12Mu'in nọ́tacsity in jemoñe' yiritytyity p̂en in, judyeya' jäm' ĉọjcaquity ạva' mu'in judyeya' p̂en mu'in. 13Mu'in nọ́tacsity in jäm' carijtacdye' Jen'dyes shupqui'ya' mu'in in, räj ra' mu'in muntyi' in cạvacsebi in jäm'si' dyijyedye' mu'in, chat qui ra' jam muyejjoij in jị'chiqueyacsiya' in mọ' p̂eyacdye' Jen'si' mu', jun' chuc anicjete in mu' Cristo Jesús. 14- 15Cavintumdye mạ'je' ĉọcye. Me' tsan' me', vatyquej qui na ram' jambi'dyem' tupuj mu've yụ, mọ'dyes yụ sáñe' mídyes ọ́ĉan p̂eyacdye' paj qui chịjve mi jun' chuc ra' bä'ja' tsun Jen'tyi' ạva' mu'. Tsun vaj meij bu'ja' Jen'tyi' ñuru'tyity tsun, mu' jam jụ'ñisĉan mạyedye' säñity. Tsun Jen'tyi' ñuru'tyity tsun, tsun me'chupja p̂eyacdye' mu', judyeya' rụij cäc̣hä'chupja, chime'dye tsun jéyacsejaty räj muntyi' in judyeya' dyijtuja' paj qui jam mọtsi' mijam cäj ji'jäcac. 16Där jäm'si' ọij p̂eyacdye' Jen'si' mu', mọ' caminves jiquej, mọ' ji'jäctes mu' Cristo, mu' anicjejaty tsun. Yi': Mu' a'tum ji'caviti jeñej muntyi' yi. Jen'si' Ạ'edye' mu' vañinyedye'ya' mu', mọ' jorojĉanjisin' mu' Jen'tyi' Ạva' mu'. Anjer mu'in cạvepte ferdye' in. Räj bu'yi' jac ji'jäcte in, yịjyi muntyi' jacchety in anicjete in, aty me'si' mạyedye'che' qui Jen'ya' jịjcaban mu', mu'che' qui bä'ban mu'.

will be added

X\