1 Timothy 2

1Yụ nash jéyac mọjo'cha' jemonja' mọ' cọdacdye' Jen'che'. Cọdyetyetinteya' mu' Jen' jemoñe' jétinte mi'in jedye' chuc jemontiñe' mi'in, judyeya' cọdyemac räj muntyidyes in, yoshoropaij jémac chime' mu'indyes in. 2Cọdyemac mu' Jen' ayodyes mi'in, judyeya' nọ́taquitydyes mu'in paj qui dyijyedye'tum ayo'bu'yi in, chat qui ra' ma'jodye'tum bä'ja', itŝi' chutidye'. Me' ra' chat irijyeja' Jen'che' bä'ja' tsun judyeya' ra' rụijsisya' dyijyedye' jäm'jitiĉa' yoctyi'tum in. 3Mọ' nash mạ'je' mu' Jen', mu' Ji'c̣honsin'tyi' tsun paj qui cọdaĉa' mu'che', mọ' nash mu' ma'jotye'. 4Mu' mạ'je' paj qui räjen' jacchety muntyi' in chị́yepte in mọ' rụijsis p̂eyacdye' mu', paj qui räj c̣hoñi in. 5Yirity mọmo' mu'ya' Jen', judyeya' chime' yirity mọmo' mu'ya' muntyi', mu' jäm' yu'sin'tyi' Jen'ya', mu' nash Jesucristo. 6Mu' ĉụi' ji'ijati paj qui ya'ityibusin' juchaj muntyis tsun. Sän'dye' mu' ji'caviyisin' aty ayij tupudye' Jen'si' mu', mu' mạ'je' paj qui räj muntyi' c̣hoñi in. 7Me'dyes mu' Jen' yu'tyin yụ paj qui mọ'dye p̂eyacdye' voro'tacsi yụ. Chime'dye yu'tyin yụ paj qui yụ jutactyi' mu', paj qui cạyacsi yụ p̂eyacdye' mu' mu'in jam judío in. Yụ jéyacsi paj qui anicjepte in mọ' rụijsis p̂eyacdye' mu'. Anic ọij rụijsis p̂eyacdye' jéyes yụ q̂uin', mijam mọ' väñädye' p̂eye' yụ. 8Yụ mạ'je' paj qui son' in pai' bä'yity in cọdaqui Jen'che' in vajmu'yaijĉan in. Rụijtyitytum ra' ĉojtyi' mu'in che'jeyaqui ra' un mu'in cọdacdye'ĉan mu'in, paj jam fáquitidye'tum cọdaqui in, mijam chutidye'tum. 9Chime'dye mọ'in p̂en in paj jam va'bunnac-dye'tum quị'si'vei' in, mijam ra' tsị'caty quị'si' dyị́ñety quị́te in. Dam'dye jäm' jäm'si'tum dyijyedye' bä'yi' mọ'in in, paj jam mọ' mọmo' dyijtui' in jäm' yụ'tacdye' fin mọ'in. Paj jam mọ' dyijtui' in jäm' yụ'tacdye' a' mọ'in, mijam ya'i'si' tyicacdye' mijam ya'ijtyi' quị'si', paj jam jo'mes dyijtui' in. 10Dam'dye jäm' mọ' dyijtui' in, paj qui nọ́tacsis bä'yi' in, mọ' chat anicsis jäm' yụ'tacdye' mọ'in aty anicjetes Jen' in. 11Jemoñe' p̂en in cam' mọmo' ji'chäyiti' in, paj jam ji'pen'ti' p̂eyacdye'ya' mọ'in. 12Yụ yi paj qui mọ'in p̂en in jam jị'chiyacsi' in vajmu'yaijĉan in, paj jam uya'ya' yụ'tacsi' son' in. Jemoñe' c̣hu'c̣hui' mọ'in p̂en in vajmu'yaijĉan in, 13ĉaĉaij na mu' tashche' jiquej Jen' jäm'te mu' Adán, jäqui've mọ' Eva. 14Adán jiquej jam jụjbi' Sọyos väñädye' mọ' jiquej, mọ' na p̂en mọ' jụjbi' väñädye', aty väñätucya' mọ' juchai' va'quecbite Jen'si' yụ'tacdye' mu'.190 15Me' tsan' me' mọ' p̂en jiquej, mọ'in qui nam' c̣hoñis p̂en q̂uin' in mọ' ra' carijtacdye' Jen'dyes mọ'in, ạva'yi' ra' in, yejĉoi' qui ra' anicyi' Jen'che' in, judyeya' rụij bä'yi' in mạ'jitidyestum, jemoñe' dyijyedye'tum bä'yi' in chime'.

will be added

X\