1 Thessalonians 5

1Vojity, jam yụ tupuj jéyac mi'in jun'si' chuc ra' ayij tupudye' Jen'si' mu', ayidye' ra' mu' Ayos tsun, 2jam tupuj chị́ja' ayidye' mu' Ayos tsun. Ayidye' ra' mu' yojdyem' yirity shushu'aty muntyi' u, tsedyedye' atsij, me' ra' mọ' ayidye' Ayos tsun, jam ra' jun' chị́va'joja' tsun, ĉụi'dye ra' mu' atsijban.185 3Jun'si' chuc ra' yi jụijya' muntyi' in: “̣Q̂uin' tsun där ma'joja' bä'ja', jam ra' jedyeyebajsha' tsun”, aty ra' yi jụijya' muntyi' in, me'ĉandye ra' tsäqui'sis tŝọ́tacsi'. Jeñej yiris jạjtsis p̂en vátyequej tŝọ́taqui' are'redye' basdyidyes mọ', mọ' jam jun' jac̣honchuti', me'dye ra' muntyi' chime' in, jam ra' méqui' c̣hoñi in tsäqui'sisya' in. 4Mi'in na vojity aty jam me' mi'in, jam ra' vátyequej tŝútyinac mọ' tupudye' Jen'si' ĉaĉaij na aty jam tojmadye'ĉan bä'yity mi'in, mọ' ra' jam vátyequej mọmo' mi'inche' tŝọi', mu' ra' jam jeñej shushu'aty muntyi' tsedyedye' atsijtyi'. 5Mi'in aty mạijĉan bä'yity räj mi'in, mạijquedye' me'chutiñe' mi'in. Tsun jam tojmadye'ĉan bä'ja' tsun, aty jam mọ' cäc̣hä'chuja' tsun tojmas. 6Jemoñe' jam ĉushtum bä'ja' tsun, jam ra' jeñej yoctyi' muntyi' tsun. Jemoñe' tsạ' bu'ja' tsun judyeya' ĉujcatiĉa' chime'. 7Jesha', tsedyedye' ĉọshi muntyi' in, judyeya' chime' tsedyedye' tyeij in shu'qui in. 8Tsun na jam me', tsun mạijĉan bä'jaty tsun, jemoñe' ĉujcatiĉa' tsun. Jemoñe' yejĉoja' anicyeja' Jen'che' judyeya' mạ'jeyacseja', judyeya' yejĉoja' bisaĉa' paj qui Jen' ji'c̣honsin' tsun. Anicyedye' tsun judyeya' mạ'jitidyes tsun, mọ' jeñej bu'yi' ñutsjitidyes e'feya' tsun, mọ' na bisacdye' Jen'dyes tsun, mọ' jeñej bu'yi' ñutsyedyes jo'no'ches tsun. 9Jen' jam me' yu'sin' paj qui mu' Jen' va'tacdye' so'misin'. Mu' yu'sin' paj qui mu' ji'c̣honsin' Jesucristo, Ayo' tsun, 10mu' ijactyi' tsundyes paj qui mu'tum bä'ja' atsijbanya' mu'. Me' tsan' jambi' sänjaty jụijya' tsun, me' tsan' sänjaty tsun atsijbanya' mu', yiri'ya' ra' mu'tum bä'ja'. 11Vaj meij ji'ma'yitiĉam' Jen'dyes, judyeya' chime' vaj meij ñútyitiĉam'. Jun' chuc q̂uin' mi'in vaj meij jäm'jitidyeij mi'in, yejĉojam' mọmo' me' bä'jam'. 12Vojity, tsun ferche' jéyac jemoñe' ạ̈räjjeyacsi mi'in mu'in carijtaquity Jen'dyes in mi'in-ĉantyi' in. Mu' yụ'tacsi Ayo' paj qui mu'in ĉujcanacve in judyeya' voro'tyinac in. 13Anic ra' jäm'je-yacsi mi'in judyeya' mạ'jeyacsi mi'in carijtacdye'ya' Jen'dyes mu'in. Chime'dye vaj meij jäm'jitiĉam' bä'jam' mạ'jitidyestum. 14Vojity, tsun ferche' jéyac mi'in paj qui fạra'jeyacsi mi'in mu'in to'omuntyi' in jam chịj carijtaquity in. Ji'ma'yacsejam' chime' mu'in quiquijnaquity in, judyeya' nọ́tacsejam' mu'in itŝity ferdye' ĉojtyi'ĉan in, chime'dye dyichchutiĉam' räjen'dyes muntyi' in. 15Tyi chuc me'tyinactyi' jụijya' in, jam ra' chime'jetintedye mi'in yoj jinacdyem' mu' u, dam'dye jäm' yụ'tiñe' ferdye' mi'in paj qui vaj meij ñútyitidyeij bä'yi mi'in, judyeya' chime' yoctyi' nọ́tacsejam'. 16Yejĉoij ra' ma'joij bä'yi mi'in, 17pucmun cọdaĉam' Jen'che' mi'in. 18Jedye' chuc jị'ĉojtiñe' jụijya' mi'in, me' tsan' ñịbedyes jị'ĉojtiñe' jụijya' mi'in, jemoñe' qui nam' yoshoropaij jétinte Jen' mọ'dyes mi'in. Me' nash mạ'je' mu' Jen' paj qui me' bä'yi mi'in anicjetintety Cristo Jesús mi'in. 19Jam ra' dyäcjeĉun'bitinte Jen'si' Ạ'edye' mu', jun' chuc mạ'je' mọ', me' ra' mi'in, 20mijam ra' äcäijjeyacsebi mi'in p̂eyacdye' mu'in so'mactyi' p̂eyacdye' Jen'ya' in. 21Tashche' chum ra' jäm' cạvacsebi mi'in ji'chäyitidye' mu'in, vatyquej ra' rụijsis, vatyquej ra' jam. Rụijsis jụijya' mu'in jụjjeyacsebi ra' mi'in. 22Yacchuvac räj jedye' chuc a'c̣his, jam ra' dam' me' bä'yi mi'in. 23Yụ cọdyete Jen', mu' so'misin'tyi' ma'jodye' ĉojtyi'ĉan-dyes tsun, paj qui mu' yu'tyinac paj qui jam jụ'ñiij shupqui mi'in mu'si'ya' vej mu', paj qui me' shupqui mi'in, räj a' mi'in judyeya' ạ'edye' mi'in judyeya' ĉojtyi' mi'in, paj qui jam jụ'ñiij shupqui mi'in Jesucristosya' vej mu' Ayosya' tsun, aty atsijbanya' mu'. 24Mu' Jen' fayinactyi' jiquej mi'in, mu'dye ra' me' yu'tyinac mi'in paj qui jam jụ'ñiij shupqui mi'in mu'si'ya' vej mu' ĉaĉaij na mu' jị'cätsety p̂eyacdye' mu'. 25Vojity, cọdyetinte ra' mi'in mu' Jen' tsundyesi'. 26Mi'in chime' vaj meij ra' vorjitidyeij mi'in voryedye' pụ'sacdye' Jen'dyes. 27Ayo'si'che' tịj mu' yụ jéyac mi'in, ji'se'veyacsejam' räj mu'ĉantyi' anicjetety Jen' in ọij q̂uin' sánacdye'. 28Yụ cọdyete mu' Jesucristo Ayo' tsun paj qui mu' so'minac jäm'si' ñịbe'jitidyes mu'.

will be added

X\