1 Peter 5

1̣Q̂uin' yụ ra' so'meyac ọij p̂eyacdye' mi'in ĉọjcacsity mu'in anicjetety Jen' in. Yụ chime'dye me' bu'yi ĉọjcacsity, yụ cạveptety Cristos ñịbedyes jiquej mu', yụ́mun ra' chime' pen'dyetute aty ji'cavitiya' mu', mạyedye'chestum ferdye' atsijbanya' ra' mu'. 2̣Q̂uin' yụ jéyac, ĉọjcabimac Jen'tyi' oveca bu'yity in, ĉaĉaij na me'dyes carijtacdye' mi'in paj qui ĉọjcacsi mi'in. Jam ra' carij ĉọ́tiñe' mọ' ĉọjcacsedye' mi'in, mijam ra' querec̣hadye'yas dyijtutiñe' mi'in, jäm'si'yam' dyijyedye' ĉọjcac-sejam', mọ' mạ'je' Jen'. 3Jam qui na ram' son' bu'yi yu'ti mi'in, jam ra' jeñej ayo' mi'in, dam'dye jäm' rụij bä'yi mi'in paj qui mu'in cäc̣hä'chubunac in rụijsis dyijyedye' mi'in, me' ra' ĉọjcacsi mi'in Jen'tyi' oveca bu'yity in. 4Me' jäm' ĉọjcacsi jụijya' mi'in, atsijbanya' qui ra' mu' Tashchety Ĉujcasin'tyi' tsun, mu' ra' so'minac bíjodye' mọjo'chas jäm'si', mọ' bíjodye' jam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsis. 5Mi'in nanamuntyi' se'vacsejam' mu'in ĉọjcacsity anicjetety Jen' in. Jemoñe' räj vaj meij se'vitidyeij mi'in, jam ra' fibi'nacdye'tum bä'yi mi'in. Mọ'dye p̂eyes mọ' sánacdye' yi': “Jen' doroi'jeĉúnacsi mu'in va'bunyity in, mu'in na se'vetety in jam va'bunyity in, mu'in mọmo' nọ́tyetacsi ñịbe'jitidyesya' mu'”, yi' sánacdye'. 6Mọ'dyes jäm' se'vemac mu' ferdye'tumtyi' Jen', mu' ayotumac, chat qui ra' aty mạ'je'ya' mu', mu' ra' muju'cha' bu'yi yu'nac ji'cajñiyinac jedye' chuc jị'ĉojtiñe'ya' mi'in. 7Jémac Jen' jun' chuc mọ' táris mi'in, ĉútac mu'che' mi'in, ĉaĉaij na mu' jäm' dyijtunac mi'in. 8Doijrojam' jäm' mi'in, dyij bu'vac, jäm' chime' ĉujcatac ĉaĉaij nash mọ'ya' mọ' Sọyo' räjĉan fáquinacsi'. Mọ' jeñej bu'yi' yirity pupujri' dururujyity, pai' natity quevaqui jedye' chuc ra' jebei', me' bu'yi' mọ' Sọyo' chime' mạ'je' ac̣hi'sin' tsun. 9Fer bu'jam' anicyejam' Jen'che', jam ĉa yäcänyi Sọyo'tum mi'in. Chịj tyu' u mi'in, mu'in vojity mi'in anicjetety Jen' in, pai' bä'yity úche' jacche' in, me'dye mu'in chime' jị'ĉojtye' in, yojdyem' mi'in u. 10Dam'dyety tyu' u ra' ñịbedyes jị'ĉojtiñe' mi'in, chat qui ra' mu' Jen' mạ'jeyacsity yu'tyinac qui ra' mi'in mu'che' qui ra' bä'yi mi'in, räjĉan ra' pen'dyetutinte mu' ayo'bu'ye-dye'ya' mu', ĉaĉaij na Cristoty mi'in. Mu'dye Jen' ñịbedyesya' mi'in räj ra' jäm' yu'bunac ĉojtyi'ĉan mi'in paj qui fer bu'yi bä'yi mi'in, aty qui ra' jam yäcänyeban mi'in. 11Räjĉan bu'yi' ra' därsi' ferdye' mu' mijam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' ayo'bu'yedye' mu'. ¡Paj me'! 12Uts Silvano ñútyin yụ sáñe'ya' yụ ọij miqui'yas sánacdye' mi'indyes q̂uin'. Yụ nash chị́yete uts vojity anic jị'cätsety p̂eyacdye'. Yụ sáñe' ọij mi'indyes, yụ mạ'je' ji'ma'yeyac Jen'ya' mi'in, chime'dye jéyac ọij p̂eyacdye' p̂eijbites mọ' anicsis mạ'jitidyes Jen'si' mu'. Fer bu'yi bä'jam', yejĉojam' dyijtubimac mạ'jitidyes mu'. 13Mu'in chime' vorjinac in Babiloniaĉantyi' anicjetety Jen' in, mu'in tsim'tactyi' Jen'ya' in yojdyem' mi'in u. Chime'dye uts Marcos, mu' ạva' bu'yity yụ, vorjinac chime'. 14Mi'in vaj meij ra' vorjitidyeij pụ'sacdye'tum mi'in Jen'dyes. Yụ cọdyete Jen' paj qui so'minac ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in yósi'dyem' Cristoty u mi'in.

will be added

X\