1 Peter 4

1Cristos ñịbe' cạve' a' mu', me'dye ra' mi'in chime' jị'ĉojtiñe', mọ'dyes q̂uin' jä'mii'tyejam' dyijyedye'ĉan mi'in, vatyquej ra' me' ñịbe' cạvetiñe'. Tyi chuc ñịbe' cạve' a'ĉan jụijya' mu', aty jam ji'säsdyi juchajya', 2aty ra' jam me'chui' a'c̣his dyijyedye' a'si' mu' úche' jacche', me'dye Jen'sim' dyijyedye' me'chupte jun' qui' chuc jadyic mu'. 3Tashche' jiquej me' bä'yi mi'in jịjcatacsebi dyijyedye' mi'in mu'insi' in jam anicjetetysi' Jen' in. ̣Q̂uin' aty jam tupuj me' bä'yi mi'in, anic där a'c̣his me'chutiñe' dyijyedye' jiquej mi'in, vo'vodye'che' bä'yi jiquej mi'in, judyeya' shu'quedye'che' mi'in, tyeijtyi' mi'in judyeya' feshtadye' räjĉan dyijtutiñe' mi'in, chime'dye jäm'tacdye'che' ĉúti mi'in, mọ' nash äcäijje' Jen', me' bä'yi jiquej mi'in. 4Mu'in na pen'dye' jiquej mi'in, q̂uin' mu'in in anic där äjjinac in me'qui'dye jịjcatacsebi mi'in a'c̣his dyijyedye'vun mu'in, mọ'dyes qui mu'in ñäñinac in. 5Mu'in ra' me'tyity in Jen' ra' cọdyetacsi p̂eyacdye' jun' chuc bä'yi jiquej in, q̂uin' aty mu' jä'mii'tyi jị'cäts yụ'tacsi ra' juchadye'ya' räj muntyi' in, jam yirity va' in, säñity in judyeya' tsạ'tyi' in. 6Mọ'dyes mu'in säñity in se'vetaque' jiquej in mọ' jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu' paj qui tsạ' bu'yi ạ'edye'ĉan in, cätsdye Jen'tum in. Mọ' sän'dye' mu'in va'tacdye' shupqui' mu'in, cätsdye räj jacchety muntyi' in. 7Aty c̣hẹi'ya' jadyic ra' räj ọij jac, jäm' ĉujcatac, rụij dyijyejam' tupuj qui cọdyetinte Jen'. 8Anic dadam' mọjo'cha' jemonac q̂uin' paj qui fer mạ'jitidyeij bä'yi mi'in. Vaj meij mạ'jitiĉa' bä'ja' jụijya' tsun, aty ra' jam dyijtucsebija' juchaj mu'in, me' tsan' dai' qui' juchatusin' jụijya' in jam ra' dyijtucsebija' juchaj mu'in. 9Chime'dye ji'dyäquitac ĉụi'si'ĉan aca' mi'in, jam ra' doroi'jiĉun'dyi mi'in. 10Jen' räjen'dye so'minac carijtacdyedyes mu', jun' jun' chuc so'minac, me' me' carijtaĉam' nọ́tacsejam' yoctyi' in, ĉaĉaij na mu' me'dyes so'minac carijtacdyedyes mi'in. 11Tyi chuc so'mac voro'tacdyedyes, paj rụij jéyacsi Jen'si' p̂eyacdye' mu', tyi chuc so'mac nọ́tacsedyedyes, paj nọ́tacsi yoctyi' in Jen'si'ya' ferdye' mu'. Me' ra' carijtaqui mi'in paj qui tima'cac mu' Jen' Jesucristosche' tịj mu'. Räjĉan bu'yi' ra' därsi' ferdye' mu' judyeya' ayo'bu'yedye' mu', jam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsim'. Paj me'. 12Chätidye', mạ'jeyacdyety yụ, jam ra' äjyi mi'in därsi' ñịbedyes jị'ĉojtiñe' jụijya' mi'in, mijam ra' yi mi'in: “¿Jun' buty me' jo'mes jị'ĉojtyeja'?” 13Dadam' ma'jovac jị'ĉojtac-dye'ĉan mi'in, yojdyem' mu' Cristo ñịbe' cạve' jiquej u, me' bu'yidye ra' shupqui mi'in. Me' ra' chat dadam' cätssistum ma'jodye' shupqui mi'in, atsijbanya' mu' Cristo aty ji'caviti'ya' ferdye' mu'. 14Ñäñinac jụijya' in cäc̣hä'chuc--dye'ya' Cristo, ma'joij ra' mọmo' mi'in ĉaĉaij na mọ' jorojĉanyi' Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' där mọjo'cha' jäm'si', mọ' räjĉan tŝútyinacsi'. 15Are'ĉa mi'in paj jam yirity mi'in va'tacdye' cạtiñe' ĉụi'sidyes juchaj mi'in, paj jam mọ' ñịbe' ji'cavinac. Paj jam ujacsedye' muntyi' mijam shu'adye' mijam ra' yoctyisĉan jedye' ji'c̣ham'-dyidye', mọ' ji'me'yinac. 16Ñịbedyes qui nam' jị'ĉojtiñe'ya' Cristodyes, jam ra' tsị́catyetiñe' mi'in, yoshoropaij jétinte ram' Jen' ĉaĉaij na Cristoty aty mi'in. 17A to' o ra' venchui' tupudye', mu' ra' Jen' tiyacchui' jị'cäts yụ'tacsi juchadye'ya' muntyi' in, ĉụi'tyi' chum ra' muntyi' mu' tashi jị'cäts yu'sin'. Tsun chum jị'cäts yu'sin' jụijya', ¿jun' bu ra' mu'in cạve' in jam anicjeptety in mọ' jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu'? 18Mọ'dye ji'jäque' sánacdye', yi': “Ñịbedyes chum ra' jị'ĉojtye' in mu'in rụijtyity in chat qui ra' q̂uin'dyem' c̣hoñi in.” Me' bu'yi jụijya' mu'in in, dadam' ra' mu'in ñịbe' cạve' in tsäqui'sisĉan mu'in juchajtumtyi' in jam irijjetety Jen' in. 19Mọ'dyes tyi chuc ñịbedyes jị'ĉojtye' jụijya' in, Jen'si'ya' dyijyedye' mu', paj rụij bä'yi in paj ĉúti Jen'che' in, mu' jäm'tacsity jiquej, mu'dye ra' ñutsjeyacsi judyeya' jäm' ĉọjcacsi ĉaĉaij na mu' räjĉan jị'cätse'tyi' p̂eyacdye' mu'.

will be added

X\