1 John 3

1Äjyejam', jun' qui' mu' Jen' anic där mạ'jisin' u, där jäm' mu' ạvatusin' tsun, mu' jísin': “Mi'in nash ạva' yụ́tyi'”, jísin', mọ'ya' chị́ja' mạ'jitidyes mu'. Mọ'dyes mu'in úchety muntyi' in jam chäyisin' in tsun Jen'tyi' ạva' mu', ĉaĉaij na jam Jen' chị́yete in. 2Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, q̂uin' aty Jen'tyi' ạva' tsun, jambi' qui nam' chị́ja' jun' chuc ra' shupqueja' yocsi'ĉan tupudye', chị́ja' qui nam' tsun, aty atsijbanya' mu' Cristo, yódyeij-dyem' mu' u, jo'meja'dye ra' tsun chime', ĉaĉaij na ra' tsun anic jorojĉan cạveja jụ'ñiij chuc mu'. 3Tyi chuc anicyedye'tum biste Cristo, mu' jam jụ'ñiij bä'yi, yojdyem' Cristo u jam jụ'ñiij, jo'meijdye ram' chime' bä'yi mu'. 4Tyi chuc juchaij, mu' va'quecbite Jen'si' yụ'tacdye' mu', ĉaĉaij na juchayeja' jụijya' tsun mọ'ya' va'quecbija Jen'si' yụ'tacdye' mu'. 5Chịj tyu' u mi'in atsijya' jiquej mu' Jesucristo mu' atsij va'quictyityisin' juchaj tsun, me'dyes mu' atsij úche' jijtuij jiquej, mu'si' na itŝi' méquis juchaj mu' mijam méqui' me'chui'. 6Tyi chuc yejĉoij Jesucristotum jụijya', mu' aty jam tupuj juchaij. Tyi chuc me'chui'tyi' juchaj, mu' jam dam' dyijtute mu' Jesucristo mijam chime' chị́yete. 7Chätidye' ạva' yụ, are'ĉa se' ja'yinac mi'in väñädye'ya' mu'in me'tyity in, tyi chuc rụij bä'yity, mu' nash rụijtyity, yojdyem' Cristo rụijtyity u. 8Tyi chuc me'chui'tyi' juchaj, mu' nash Sọyoty ĉaĉaij na mọ' Sọyo' tạ'cas juchajtumsi'. Mu' na Jen'tyi' Ạva' mu' atsij paj qui meijjeshbi' Sọyos carijtacdye' mọ'. 9Tyi chuc Jen'tyi' ạva' mu', mu' jam yejĉoij juchaij, ĉaĉaij na ĉụi'si' tsạ'si' Jen'si' mu' mọ' taĉan ĉojtyi'ĉan mu', mọ'dyes qui mu' aty jam yejĉoij juchaij. 10Mọ'ya' tupuj chị́ja' tyijtyi buty Jen'tyi' ạva' mu'in, judyeya' tyijtyi buty Sọyoty ạva' mọ'. Tyi chuc jam rụij bä'yity in, judyeya' jam mạ'jeyacsity vojity in, mu'in jam jun' Jen'tyi' ạva' in. 11Ọij nash p̂eyacdye' se'vetiñes tashche' jiquej yi': jemoñe' vaj meij mạ'jitiĉa' tsun. 12Jam ra' jeñej Caínsi' dyijyedye' cạpja tsun, mu' nash Sọyoty jiquej me'dyes qui ijaqui ĉụi'tyi' vojity mu'. ¿Jun' buty me' ijaqui vojity mu' jiquej? Ĉaĉaij na mu' Caín a'c̣his dyijyedye' me'chui', vojity na mu' jam me', anic mu' rụijsis cại' dyijyedye' mu'. 13Vojity yụ, jam ra' äjjetiñe' mi'in fáquinacya' in úchety muntyi' in. 14Tsun aty jam sän'dye'ĉan bä'ja' tsun, q̂uin' aty tsạ' bu'ja' tsun, Jen'yadyety tsun. Mọ'ya' tupuj chị́ja' tsun aty Jen'yadyety tsun, ĉaĉaij na mạ'jeyacseja' vojity in. Tyi chuc jam mạ'jeyacsity, sän'dye'ĉan bä'yi taca'. 15Tyi chuc fạ́codye'tum cạvacsi vojity mu', mu' jeñej bu'yi ijacsity shupqui. Chịj mi'in: ¿Jen'yadyety buty ra' mu' ijacsity muntyi'? Jam jun'. 16Jesucristo ji'säsdyi ujac tsundyes, mọ' anicsis mạ'jitidyes jị'cavaqui, mọ'dyes tsun jemoñe' dyijtutiĉa' jun' chuc tsun ji'säsdyiĉa' ujac vojitydyes tsun. 17Mu' jedye'tumtyi' cạvete jụijya' yirity jayejjotaquity vojity mu', jam qui nam' nọ́tyete jụijya', mọ' jam rụij shupqui', jorojĉan itŝi' mạ'jitidyes mu', mijam mạ'jete Jen' chime'. 18Chätidye' ạva' yụ, jemoñe' anic rụij mạ'jeyacseja' tsun, jam ra' p̂eyacdye'yam' yéja', jemoñe' anic nọ́tacdye'tum mạ'jeyacseja' tsun. 19Me' mạ'jeyacseja' jụijya' tsun, mọ'ya' tupuj chị́ja' tsun anictyity cäc̣hä'chuja'tyi' mọ' rụijsis p̂eyacdye', judyeya' chime' sóñi'yedye'tum c̣hẹi'ya'jeja Jen'. 20Me' tsan' are'yi ĉụi'tyi' ĉojtyi' tsun vatyquej jam chiquepjaya' yụ'tacdye' Jen'si' mu', mu' qui nam' Jen' muju'cha' chäyisin', uya'ya' chị́yaĉa' ĉojtyi' tsun, Jen' qui nam' räj chị́ye', me' tsan' me' mu' yejĉoij ñịbe' ĉúsin'. 21Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, jam are'yiya' ĉojtyi' tsun, a vuty tupuj sóñi'yedye'tum c̣hẹi'ya'jeja Jen' u, 22judyeya' qui ra' jụjjibusin' cọdacdye' tsun jedye' chuc cọdyeja, ĉaĉaij na tsun chiquepjaty p̂eyacdye' mu', judyeya' jäm'tyeja' tsun mọ' ma'jotye' mu'. 23Ọij p̂eyacdye' Jen'si' mu' yi' mu' jemoñe' ca tsun anicjepja Ạva' mu', Jesucristo, judyeya' vaj meij mạ'jitiĉa' tsun chime', yoj jisin'dyem' tsun jiquej u. 24Tyi chuc chiqueptety p̂eyacdye' mu', mu' yejĉoij Jen'tum, chime'dye mu' Jen' yejĉoij mu'tum. Mu' Jen' so'misin' Ạ'edye' mu', mọ'ya' tupuj chị́ja' mu' Jen' yejĉoij tsuntum.

will be added

X\