1 Corinthians 8

1̣Q̂uin' ra' yụ vorjebiyac ọij p̂eyacdye' mi'in, mọ' jítiĉas sánacdye'che' baja' jiquej mi'in, jítiĉa' baja' jiquej yụ mi'in tupuj buty jebeja' shush jäm'tacdye'ya' jadyiquis. Pạrej yéja' tsun: “Tsun räj dyijyedye'tumtyi' tsun”, yéja'. Me' yéja' jụijya' tsun anic där va'bunyedye'tum yéja' tsun. Tsun na mạ'jeyacsejaty jụijya', mọ' yu'sin' paj qui fer bu'ja' Jen'dyes. 2Tyi chuc va'bunyi dyijyedye'tumtyi' ĉúti jụijya' mu', mu' jam méqui' dyijyedye'tumtyi' shupqui, jam mu' úya' jayej. 3Mu'in na mạ'jetety Jen' in, Jen' chị́yacsi. 4Yụ ra' q̂uin' jéyac jun' chuc mọ' shush mọ'ya' jadyiquis jäm'tacdye'ya'. Chị́ja' tsun mọ'in jäm'tacdye' in mijam méqui' jen' bu'yi' in, mijam méqui' ferdye' me'chui' in, me'dye Jen' mọmo' yirity mu'ya'. 5Pạrej muntyi' mu'ya' cäj cại' dyijyedye' mu'in, yi in: “Dai' mu'ya' jen' in, judyeya' ayo' in, mạyedye'chety in judyeya' jacchety chime' in”, yi in. 6Tsun qui nam' chị́ja' mu'ya' yirity mọmo' Jen', mu' Ạvatusin'tyi' tsun, jäm'tyety räj jedye', me'dyes bä'ja' mu'dyes. Chime'dye mu'ya' yirity mọmo' Ayo' tsun, mu' Jesucristo mu' tsạ'chusin'tyi' tsun, mu'tum mu' Jen' räj jäm'tye' jedye' jiquej in q̂uin' cạvejas tsun, judyeya' tsun chime' jäm'sin'. 7Jam qui nam' räj ọij chị́ye' in, pạrej mu'ya' yiqui cudyitity jäm'tacdye'che' jiquej in, jebei'ya' in mọ' shush jäm'tacdye'ya' jadyiquis, dyijyi in aty juchaij ĉúti in ĉaĉaij na mọ' aty ji'dyijvacseban' quivij jäm'tacdye'. Yi in: “Ọij shush ac̣hi'busin' ĉojtyi' tsun”, yi in, ĉaĉaij na jambi' fer bu'yi dyijyedye'ĉan mu'in. 8Vojity, mọ' shush jebejas jam mọ' méqui' ñútyisin' Jen'si'ya' vej mu'. Jebeja' jụijya' mọ', mijam mọ' tupuj jäm' yu'sin' Jen'si'ya' vej mu', jam na jebeja' jụijya' mọ', me'dye mọmo' shupqui', jam ac̣hi'sin' Jen'si'ya' vej mu'. 9Me' tsan' jam ñucchunac mọ' jäm'tacdyes dyijyedye' mọ', me' tsan' chịj mi'in jam juchaj shupqui' jebetiñe' jụijya' mi'in mọ' jäm'tacdye'ya' jadyiquis, are'ĉa mi'in ji'penacsi mu'in jambi' fer bu'yity in dyijyedye'ĉan mu'in, ĉaĉaij na jambi' jun' chịj mu'in in. 10Mi'in aty chịj me' tsan' jebetiñe' mọ', jam juchaj shupqui' mi'intum. Me' tsan' me', vátyequej yirity anicjetety Jen', jambi' fer bu'yity, cavinacya' säcseva'joij mi'in mu'ĉan jäm'tacdyesĉansi' aca' mọ', vatyquej mu' cäc̣hen'yejoijya' jebei' mọ' jäm'tacdye'ya' jadyiquis shush, vatyquej ra' mu' dyijyi ĉojtyi'ĉan mu' aty juchaij, jo'mesya' ra' ji'pentinte mi'in. 11Mi'in chịj jam mọ' jedye' yi' jebacya', me' tsan' me', cäc̣hen' ja'yetinteya' mi'in mu' jambi' fer bu'yity, jo'mesya' qui nam' ji'pentinte mi'in. Chátaty, me' tsan' Cristo säñi mu'indyes chime' in jambi' fer bu'yitydyes in, mi'in qui nam' chijäm' ji'penacsi jo'mesya'. 12Me' jụijya' mi'in, ji'penacsi mu'in jambi' fer bu'yity Jen'dyes in, jam mu'in mọmo' so'macsi juchaj mi'in, Cristomun chime' so'metinte juchaj. 13Me' jụijya' yụ jebei'ya' mọ' shush jäm'tac-dye'ya' jadyiquis, vatyquej ji'pente ĉụi'tyi' vojity yụ, dam'dye jäm' jam yirisĉan mạyedye' jebei' yụ, paj qui jam ji'pente ĉụi'tyi' vojity yụ.

will be added

X\