1 Corinthians 2

1Vojity, yoqui'dyem' ĉọcyac-ya' yụ jiquej u, voro'tyecyac yụ mọ' rụijsis p̂eyacdye' Jen'si' mu'. Yụ jam ji'ma'jotacdyes p̂eyacdye' dạque', jam mọ' dyijtui' yụ jun' chuc yụ tupuj ma'jodye'tum yụ'tacsi räj muntyi' in voro'yedye'ya' yụ jiquej. 2Mọm' yiris dyijtui' yụ, mạ'je' jéyac mọ' p̂eyacdye' p̂eijtes mu' Jesucristo, dadam' yụ jéyac jun' chuc jiquej croshche' ijac mu'. 3Jam ĉụi'si'ya' ferdye' yụ voro'tyeyac mi'in, noi'yedye'tum ji'caviti yụ mi'indyes, noc̣ho'c̣ho-dye'tum yụ. 4Ji'chäyiti-dye'ĉan yụ, yụ jam ji'ma'jotacdyes dạque' yụ, jam yụ jo'mesya' se' ja'yeyac. Jen'si' qui nam' Ạ'edye' mu', mọ' ñútyin yụ ferdye'ya' mọ', mọ'ya' chat tupuj jụj ja'yeyac mi'in p̂eyacdye'ya' yụ. 5Yụ mạ'je' paj qui mọ' Jen'si' ferdye' mu' jụj ja'yinac mi'in, paj qui jam mọ' p̂eyacdye' ji'ma'jotacdyes jụj ja'yinac mi'in. 6Tsun dyijyedye'tum so'macsi carijsis ji'chäyitidye' mu'indyes fer bu'yitydyes Jen'dyes in, mọ' jam ọ́ches jacches dyijyedye', mijam jacchetysi' ayos, mu'in ra' räj mọtsi in. 7Mọ' dyijyedye' jéyacsis tsun mọ' Jen'si' mu', mijam chị́yeptes urucyaty muntyi' jiquej in. Jambi'dyem' jäm'tacya' ọij jac jiquej, tạ'caty mu' me' dyijyaque jun' chuc ra' mu' ji'c̣honsin' paj qui mu'ya' bä'ja' tsun, jam qui nam' mu' jị'chiqueyacsi jacchety muntyi' jiquej. 8Jacchety ayo' jiquej in mijam méqui' chị́yepte in Jen'si' dyijyedye' mu', chäyibuse jiquej jụijya' in, a vuty jam ijate croshche' u in mu' mạyedye'chety Ayo' tsun. 9Cạ̈tsi' qui nam' sánacdye' yi': “Mu' Jen' aty yu'tyiyisin' tsun mạ'jejaty tsun mọ' jäm'si' dyijyedye' mu', jun' chuc mu' mạ'je' ñịbe'jisin'. Där jäm'si' shupqui' mọ', jam jäm'dyeya' jo'mes cạveja'si' tsun mijam se'veja' chime', mijam ọ́ya' tupuj cha'sheja' dyijtuja'.” 10Me' tsan' me' mu' Jen' räj qui nam' ji'chäquiyisin' Ạ'edye'ya' mu', ĉaĉaij na Ạ'edye' mu' räj chị́ye' jo'mes, räj carijsis Jen'si' dyijyedye' mu' jachäyibuti mọ'. 11Jesha', yirity muntyi', ĉụi'si' ạ'edye' mu', mọ' mọmo' jachäyibuti ĉojtyi'ĉansi' dyijyedye' mu'. Me' mu' chime' Jen', mọ' mọmo' yiris Ạ'edye' mu' mọm' jachäyibuti dyijyedye' mu'. 12Tsun anicjejaty Jen' jam so'mac jacchetysi' dyijyedye' mu'in, Jen' so'misin' Ạ'edye' mu', mọ'dyes qui tsun räj chị́yepja mu'si' ñịbe'yedyes so'misin'si' Jen'. 13Mọ'dyes tsun ji'chäyitidye'ĉan jéyacsis tsun, jam muntyistum dyijyedye' voro'tacsi tsun, Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' so'min tsun p̂eyacdye', mọ'si' dyijyedye' mọ' tupuj jị'chiqueyacsi tsun mu'in me'chuptety in Jen'si' Ạ'edye' mu'. 14Tyi chuc jam me'chuptety in Jen'si' Ạ'edye' mu', mu'in äcäijjebi' in dyijyedye' mọ', fibis ĉọ́bi' in, ĉaĉaij na jam jun' chique' in jätäjyi' chuc mọ', mọ' mọmo' yiris jị'chiqueyacsis. 15Tyi chuc me'chuptety in Jen'si' Ạ'edye' mu', mu'in räj chị́yacsebi muntyis dyijyedye' mu'in, are' jäm'si' mu'in are' jam. Mu'in na jam me'chuptety in Jen'si' Ạ'edye' mu' jam tupuj chị́yacsebi dyijyedye' mu'in, mu'in me'chuptetysi' Jen'si' Ạ'edye' in. 16Rụijdye yi' sánacdye': “¿Tyi ĉaĉaij chị́yepte Ayos dyijyedye' u mu'? ¿Tyi ĉaĉaij tupuj jị'chiyete u? Mijam yirity”, yi' sánacdye'. Tsun na me'chupja dyijyedye' mu' Cristos, jun' chuc mu' dyijyi, me'dye tsun chime'.

will be added

X\