1 Corinthians 16

1Yụ ra' q̂uin' jéyac jun' chuc ra' dyimacdye' querec̣ha anicjetetydyety Jen' in Jerusalénĉantyidyety in. Jun' chuc yụ jéyacsi mu'in ñuru'tyity Cristoya' in pai' bä'yity in Galaciaĉantyi' in, me'dye ra' mi'in chime'. 2Räjĉan cha'shetiñe' dọmico, jemoñe' cäts yirityityij dam' yụ'tinte querec̣ha mi'in, jun' quiquij chuc jäctinte carijtac-dye'ya' mi'in, me' me' ra' jäm' yụ'tinte mi'in dyimacdyety. Jä'mij ra' jä'mii'tyi' jun' qui' chuc venchubanya' yụ, aty qui ra' jam dyim'tyetyeyac yụ querec̣ha venchubanya' yụ. 3Atsijban ra' yụ, yụ ra' jutacsi muntyi' in paj qui Jerusalénĉan jịjcaij in, jụ'ñity chuc tsim'tactyi' mi'inya', paj mu'in cạyacsi in mu' querec̣ha ñịbe'yedyety Jerusalénĉantyidyety anicjetety Jen' in, mu' ra' ñịbe'jeyacsi mi'in. Yụ ra' yụ'tye-yacsi sánacdye' mu'indyes in, mọ' ra' jị'caveyac mu'inya' Jerusalén-ĉantyi'ya' in paj qui mu'in jụjtacsi in. 4Jäm' ĉọ́tiñe' jụijya' mi'in, yụ́mundye ra' chime' jịjcacsi pen'dyetucsi mu'ĉan jịjcaij yụ. 5Chime'dye ra' yụ ra' ĉọcyac mi'in. Me' ra' mi'edye' yụ, tashche' chum ra' Macedoniaĉan jịjcaij yụ. Aty ra' cajñe'ya' yụ mọ' Macedonia, chat qui ra' q̂uin'dyem' mi'inya' jịjcaij yụ ĉọcyac Corintoĉantyi' mi'in. 6Vatyquej ra' yụ mendye jajbu'yeyac mi'in mu'ĉan, vatyquej ra' chime' mu'ĉan ji'jiye' yụ tupudye' tsịvu'vudyes. A ra' me'si' tupuj ñútyitiĉa' yụ mi'in aty ra' yacchuyacya' yụ, tupuj yocve jịjcaij yụ juna' ĉụi'. 7Jam ra' tän'jemcayac mọmo', yụ mạ'je' mendye jajbu'yemcayac mi'in, yi Ayo' jụijya' tsun. 8Uĉan ra' yụ Efesoĉan jun' qui' chuc venchui' mọ' feshta Pentecostés, 9ĉaĉaij na úĉantyi' chime' in fer mạ'jepte Jen'si' p̂eyacdye' in, tupuj carijtaqui úĉan yụ Jen'dyes. Mu'ya' pạrej fạ́quebitety Jen'si' p̂eyacdye' in, jam jayejyi muntyi' me'tyity in. 10Ventyicnac jụijya' mu' Timoteo, tiĉun'mac mu' ĉaĉaij na mu' carijtaqui chime' Ayodyes tsun, yojdyem' yụ u. 11Jam ra' fạ́queĉun'tinte mi'in, jäm'je-ĉun'-mac. An'dyem' jambi' yajqui-bunac mu', nọ́tyemac paj qui ma'jodye'tum mi'eban atsijban yụ́ya'. Yụ aty bisajte mu' mu'intumdye yoctyi'tum vojity tsun. 12Yụ nash jéyac vojity tsun Apolos, yụ tsan' fer mạ'je' paj qui mu' chime' ĉucnac mi'in, paj qui pen'dyetucsi vojity tsun, mu' qui nam' jam mạ'yi q̂uin'. A na ra' mọ'ya' jụijya' tupudye' mu', chat q̂uin'dyem' ra' mu' ĉucnac. 13Tsạ' bu'jam' mi'in, fer bu'yi ra' bä'yi Jen'dyes mi'in, sóñi'yejam' chime'. 14Räjĉan mạ'jeyacsejam' bä'jam', jun' chuc jäm'taqui jụijya' mi'in. 15Vojity, a nash chịj mi'in jun' chuc mu' Estéfanas, räjtumdye chätidye' mu' Acayaĉan bä'yity in, mu'in tashche' dạcse jiquej in mọ' jụjyedye' Jen'che' jiquej. Mọm' dyijtui' in mạ'je' nọ́tacsi in mu'in anicjetety Jen' in. 16Yụ ferche' jéyac mi'in, chicacsejam' mu'in me' bä'yitysi' in, judyeya' mu'in me' nọ́taquitysi' in judyeya' mu'in me' carijtaquitysi' Jen'dyes in, me' me' cäc̣hä'chutacsejam' räj ọij jäm'si' dyijyedye' mu'in. 17Anic där ma'jotacsebi yụ ayidye' mu'in Estéfanassi' judyeya' mu' Fortunatos judyeya' mus Acaicos. Me' tsan' itŝij úya' mi'in, me' tsan' jam pen'dye-tutiĉa' yụ mi'in, 18mu'in qui nam' ma'joij yu'bun ĉojtyi' yụ in, yojdyem' mu'in u in ma'joij yu'nac jiquej u in. Jäm'jeĉunac-sejam' mu'in me' bä'yity in. 19Mu'in ñuru'tyity Cristoya' in mu'in pai' bä'yity Asiaĉantyi' in, räj vorjinac mu'in in. Mu' Aquila judyeya' mọ' Prisca, p̂en mu', judyeya' räj mu'in anicjetety Jen' in vajmu'yaijtyi' in aca'ĉan mu'in, mu'in chime' vorjinac in Ayo'si'che' tịj mu'. 20Räj vojity úyaty in vorjinac mu'in chime' in. Mi'in chime' vaj meij ra' vorjitidyeij mi'in voryedye' pụ'sacdye' mọ' Jen'dyes. 21Ọij voryetacdye' yụ ĉụi'si'ya' un yụ sánaqui yụ: Yụ Pablo vorjeyac mi'in. 22Tyi chuc jam mạ'jetety in mu' Jesucristo Ayo' tsun, paj va'tacdyedyety mu'. Mi Ayo' tsun, atsiva mi. 23Paj mu' Jesucristo Ayo' tsun ñịbe'jitidyes mu' so'minac mi'in. 24Yụ mạ'jeyac räj mi'in Jesucristoty mi'in.

will be added

X\