1 Corinthians 13

1Me' ra' tsan' so'mac jụijya' yụ paj qui yocsi'ĉan p̂eyacdye' p̂eyaqui yụ, me' ra' tsan' anjersi'ĉan p̂eyacdye' p̂eyaqui yụ, jam qui nam' mạ'jeyacsi bä'yi jụijya' yụ, fibis ra' shupqui' mọ' p̂eyacdye' yụ, jeñej yiris dẹvyi'si' shọijyis, me' bu'yi' ra' shupqui' mọ' p̂eyacdye' yụ. 2Me' ra' tsan' so'mactyi' yụ Jen'si' p̂eyacdye' mu', judyeya' räj so'mac yụ caminves chị́dye' Jen'si' mu', me' ra' tsan' yụ fer anicjete Jen' paj qui tupuj meijjete yocya'jete yirity mụcu' yụ, me' tsan' me' jụijya' yụ, jam qui nam' mạ'jeyacsi bä'yi jụijya' yụ, fibity ra' shupqui yụ, jam jedyedyety yụ. 3Me' ra' tsan' yụ ñịbe'jeyacsi räj jedye' yụ mu'in ñịbety in, judyeya' a' yụ yụ'taqui yụ paj qui ji'co'shayac, jam qui nam' mạ'jeyacsi bä'yi jụijya' yụ, mọ' ra' jam jun' ñútyin yụ. 4Mạ'jeyacseja' bä'ja' jụijya' tsun, me' ra' chat jäm'jeyacseja' muntyi' in, judyeya' chime' dyich bu'ja' mu'inche' in, mijam ra' jị'fajqueyacseja' jedye' in. Mạ'jeyacseja' jụijya' jam ra' fibi'naĉa' tsun mijam ra' va'bunyeja', 5mijam ra' ĉụi' dyijtutiĉa' tsun mijam ra' doroi'yeja' mu'inche' in, mijam ra' dyijtucsebija' juchaj mu'insi' in juchatusin'tyi' jụijya' in, jäm'jeyacseja' ra' mọmo'. 6Mạ'jeyacseja' jụijya' tsun jam ra' ma'jotacsebija' a'c̣his dyijyedye' mu'in, mọ' ra' mọmo' ma'jotacsebija' mọ' rụijsis dyijyedye' mu'in. 7Mạ'jeyacseja' jụijya' tsun, dyich bu'ja' ra' bä'ja', yejĉoja' ra' anicyeja', mijam ra' farajjeja' bisacdye' tsun, judyeya' yejĉoja' ra' dyichchutiĉa' räjdyes tsun. 8Ayij ra' tupudye' jadyic ra' so'mac tsun p̂eyacdye' Jen'si' mu' paj qui voro'tacseja', jadyic ra' so'mac tsun paj qui yocsi'ĉan p̂eyacdye' p̂eyaĉa' tsun. Aty jam ra' jemonac mọ' chị́dye' Jen'si' mu', me' me' ra' jadyic carijtacdyedyes, mọ' na mạ'jitidyes, mọ' ra' jam jun' mọtsi'. 9̣Q̂uin' me' tsan' so'mac chị́dye' tsun Jen'si' mu', jam qui nam' c̣hẹi'ya' jayej tsun, anic moch tsun, me' tsan' so'mac Jen'si' p̂eyacdye' tsun, mọ' q̂uin' p̂eijbijas tsun, jam qui nam' c̣hẹi'ya' jayej tsun. 10A qui na ram' ayijya' tupudye', räj ra' cạ̈tsi' Jen'si' p̂eyacdye' mu', aty jam ra' jemonjajsha' ọij jedye' in, mijam ra' me' so'mac Jen'ya' tsun. 11Jesha', miqui'dyem' jiquej yụ itŝi'dyem' dyijyedye' yụ, mijam dyijyedye'tum p̂eyaqui yụ, yojdyem' miquity u, me' bu'yi' dyijyedye' yụ. ̣Q̂uin' chat aty isho' yụ aty jam me' yụ, aty räj farajje' yụ jun' chuc miquitysi' dyijyedye' mu'. 12̣Q̂uin' jambi' räj chị́yeja' tsun, jeñej yirity muntyi' ĉụi' caviti vejya' ushnusĉan espejo, me'dye q̂uin' chime' tsun jambi' räj chị́yepja Jen'si' dyijyedye' mu'. Ayij ra' tupudye' chuñem nạijtyeja' mọ'. ̣Q̂uin' taca' jayej chị́yeja' tsun, a qui na ram' ayijya' tupudye', räj ra' chị́yeja' tsun, yojdyem' mu' Jen' chäyisin' u, me'dye ra' tsun chị́yeja' chime' mọ'. 13Mọ'ya' chibin jedye' in jam mọtsis ra' in: Anicyedye', bisacdye' Jen'che' tsun, judyeya' mạ'jitidyes. Mọ' na mạ'jitidyes, mọjo'cha' bu'yi'.

will be added

X\