Zĩnaↄ yãkɛaↄ 4:25

25Ń dà ń zĩkɛna wá dezi Davidiɛ ń n Nisĩna gbãao, ↄ̃ à mɛ̀: Bↄ́yãi bui ń buio lɛ́ zↄakai? Bↄ́yãi wàlɛ lɛ́ pã kpaaĩi?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More