SAN MATEO 7

1Sitaaco iimitɨ meneedino, jaachiijɨ amɨɨhaico bu Moocaani amɨɨhaiimitɨ needino. 2Toono amɨɨhai sitaaco meneehicabadɨro bu amɨɨhaicomoonɨjiibo, bu oono amɨɨhai sitaaco mohoovɨcɨhicaneriro amɨɨhaico oovɨcɨjiibo. 3¿Jaabo mɨllɨ bu dinahabo aallɨɨfaño iicano beevagayɨcodaatyɨmejirahi, dihaallɨɨfaño bu iicatuucɨ cutuucɨco atyɨmetɨɨboro? 4Jaaboɨɨjoho dihaallɨɨfaño cutuucɨma idiicaabo, ¿mɨllɨ bu dinahaboco neejirahi:Juugavɨ disaa oono dihaallɨɨfaño iicano beevagayɨco ɨco ɨcɨqui, nooboro? 5¡Bañɨsumɨnaafi idiicaabo! Itɨconɨ toono dihaallɨɨfaño iicatuucɨco dɨɨcɨ.Jaadɨ jari imino adaatyɨmeebere dinahabo aallɨɨfaño iicano beevagayɨcodɨɨcɨji. 6Iiminoco imiyaavogotɨmo jɨcubadɨ iicamoco mahacɨdino, amɨɨhaijaagovɨemecafotomoro amɨɨhaico dedaahenɨdimo. Bu amɨɨhai iimogonoco diitoiimitɨmo faafaimɨbadɨ iicamoco mahacɨdino, toono iiminoco quicudimo. 7Midillu amɨɨhaico Moocaani ihacɨqui. Miguiino, jaamo mahatyɨmehi.Tollɨro bu guhugatɨ mocoova amɨɨhaidi ifaayɨcɨqui. 8Mɨɨro idilluubogaayɨcɨfihi, bu iguiinoobo atyɨmefihi; bu guhugatɨ ocoovaaboco faayɨcɨfimo. 9¿Nacu icamo saatohoba amɨɨhaitɨ amɨɨhai seemeneque maahucoidillusumi guiisibaco mahacɨjirumo? 10¿Nacu bu taavaaboco idillusumijiinimocoro mahacɨjirumo? 11Mɨɨro amɨɨhai mihimifitɨrumo iiminocoroamɨɨhai seemeque mahacɨnoco magaajahi. ¡Jaanegui imi amɨɨhai Caaniniquejefaño iicaabo iiminoco acɨji midillumoco! 12Jaaneguiiha amɨɨhai sitaama imino mihica oono amɨɨhaima diitoimino iicanoco mihimogobadɨ; Mɨɨro tollɨ Moise tajɨɨba neehi, bu Moocaaniiimaamɨnaa aamene neehi icano. 13Ijene jɨɨhai aamɨjɨriro mɨjɨcamaaje. Jaanotɨ oono guijevefaño asatyonojɨɨhai aamɨjɨ guiraahi, jɨɨhai guiraahi icano. Jaano carecunoono jahɨgovɨrosihidɨ miyamɨnaa feehicahi. 14Jaanotɨ naha fiivojaa asatyono jɨɨhai aamɨjɨ,bu fiivojaa asatyono jɨɨhai icano ijene, ajashuno icano. Jaamaño mɨɨdɨmoroatyɨmehicahi. 15Amɨɨhai ifiico magaihuɨnɨ oono abañɨfifimo uujoho Moocaanijaagodɨiimaahi eneehicamotɨ. Diito amɨɨhaijaago saaji ovejamɨbadɨ iminifotomoro.Jaarumo fañooto jɨcumɨ sɨfiirafiimo. 16Jaamoco magaajacɨ omoonɨnehejetɨ;mɨɨro mɨɨjoho baacuco jaanotɨ ɨcɨtatɨhi, bu añaajeque jarɨɨmohotɨ ɨcɨtatɨhiicano. 17Mɨɨro paryɨ iimino ɨmohono iiminocoro noovafihi. Jaabadɨrobu iimitɨno ɨmohono iimitɨnocoro noovafihi. 18Iimiho ɨmoho iimitɨnoconoovajitɨrahi, bu iimitɨho iiminoco noovajitɨrahi icano. 19Jaano paryɨɨcɨnoiiminoco onoovatɨno ɨmohonoco mihillumoro cɨɨjɨgaifaño mɨjɨgasutahi. 20Jaaneguiiha diitoco magaajacɨ omoonɨnotɨro. 21Famooro oono uco: Aivojɨɨbo, Aivojɨɨbo, eneehicamo niquejefañofeejitɨhi. Idɨɨmoro Taacaani niquejefaño iicaabo iimogonoco omoonɨhicamofeeji. 22Tufucu agasedɨ ajashutɨmo uco neeji: Aivojɨɨbo, Aivojɨɨbo, mɨɨhai dimemeri mihiimaahicahi, dimomofañodɨ mɨɨhai iimitɨno ɨjɨmɨco buhɨmagañɨɨhicahi, bu dimomofañodɨ mɨɨhai guiraano sihidɨ ejeevanehejequemeheetavehicahi icano, noomoro. 23Jaarumoco uujoho neeji: Amɨɨhaicouujoho gaajatɨhi. Uutɨ buhɨgovɨ miminifoto amɨɨhai iimitɨnocomomoonɨhicamo, nooboro. 24Jaamaño uujoho onoonoco uguubuuboro uujoho onoobadɨ omoonɨɨbo,oono saafi agaajaabo guiisibanohallɨvɨ iijaco eheetavuubobadɨ jeevahi. 25Jaajahallɨvɨ aiguuruno, sihidɨ teehino machituurahi, bu sefanoguibuhuba toojahallɨvɨ saaurahi icano. Jaarunofaño tooja acutuutɨhi,tano cuhufono guiisibanohallɨvɨ cuhufono tano inicucɨnɨumaño. 26Jaanotɨuco guubucuuruubo uujoho onoonoco omoonɨtɨɨbo agaajatɨɨbobadɨjiinɨgaibaahohallɨvɨ iijaco eheetavuubobadɨ jeevahi. 27Toojahallɨvɨ aiguuno,teehino machituuhi, sefano quijeba saauhi icano. Jaaneri tooja sanoacutuuhi. ¡Jaano sihɨdaasu! nooboro. 28Jesu ɨjɨɨbuguunoco iimivuudɨ sihidɨ miyamɨnaa jabafiitehicauhi, 29fariseomɨbadɨ icatɨɨbo, aivojɨɨbo mityama iicaabo iicanɨcɨbadɨɨjɨɨbeguehicauneri.

will be added

X\