SANTIAGO 3

1Tañahabomɨ, amɨɨhaifaño sihidɨ jɨɨbogomɨnaatɨ mihicadino.Mɨɨro amɨɨhairyo magaajacuuhi jɨɨbogomɨnaatɨ mihicamocojanaanɨcɨ idillujinoco. 2Mɨɨro famooro imitɨno momoonɨfihi. Jaanotɨsaafi imitɨno iimaatatɨɨbo aivo ijeebɨɨ imino iicaabo. Jaabo tollɨrobu paryɨ ifiico imino ɨtɨcuvusunoco gaajahi. 3Jaabadɨro bu mɨɨhaicaballomɨ iijɨfaño jɨgaiñehico mɨjɨɨhacumoro muduujenɨtahi tohirimihimogohɨgovɨ diiboco mɨtɨcuvusuqui. 4Jaabadɨro bu mahatyɨme,tollɨro bu meenegaco guiraarugaco guibuhuba sefano sihɨgovɨ satyefihi.Jaarugaco itɨcuvusumɨnaafi tɨcuvusufihi ajashuruga itɨcuvusutagariimogohɨgodɨ. 5Jaabadɨro bu tollɨro monejeba jeevahi ajashuruno mofiitɨiicano iimaajirahi sihidɨ jeevanoco. Jaabadɨ guiraarubajɨco ajashurunocɨɨjɨgai jɨgasujirahi. 6Jaano monejeba cɨɨjɨgaibadɨ jeevahi, mɨɨno ifiivɨajashutɨno jiinɨjedɨɨno imitɨ ficuucɨnɨhi monejebavɨ. Jaano paryɨ mofiicofaabohocoro mɨhɨninɨhi. Jaano ɨjɨmɨ cɨɨjɨgairi nɨfotocɨnɨno. Jaamañoparyɨ diifi jɨɨhaico jɨgasujirahi. 7Mɨɨro miyamɨnaa paryɨ faaboho asicojeevamaaisujirahi joomɨco, jiinimomɨco, bu paryɨ teehifañoo asimɨcoicano. Jaamoco jeevamaaisunɨcɨcuumo. 8Jaanotɨ mɨɨhaiñooba aivomonejebaco jeevamaaisujitɨrahi. Toono imitɨ iicano aivo guiinonɨratɨhi,namita agaicaaufineri mataanɨcɨnɨbadɨ jeevano. 9Tobariro MohaivojɨɨboMoocaanico mihimehicahi. Jaabariro bu miyamɨnaaco: Ɨdicuno,meneehicahi Moocaani ifibadɨro eheetavumoco. 10Mɨɨro sahɨgotɨromoojɨtɨ saano: Imino, monoono, bu: Imitɨno, monoono icano. Jaanotañahabomɨ tollɨ icatɨno. 11Jaabadɨ ¿nacu bu sahojɨtɨro nɨfaihunocuujirahi anaamofaihu, bu afaafafaihu icano? 12Jaabadɨ ¿nacu bu baacuhoañaajebaco noovajirahi? ¿Nacu bu gachicohai moomohico noovajirahi?Chaa. Jaabadɨ sahojɨtɨro nɨfaihu saajitɨrahi anaamofaihu, iquigaifaihuicano. 13Jaanotɨ amɨɨhaifeenevɨ saafi fanoovaaco agaajaabo iicahachiijɨtoonoco ihɨfusuqui imino iicanofeenedɨ, bu toono igaaja diiboco ijeebɨɨcosɨɨcutiyɨba omoonɨnofeenedɨ icano. 14Jaanotɨ amɨɨhai jeebɨɨfaño sitaacoiinohallɨtɨro mɨjɨɨheveneheje iicahachiijɨ, bu jillɨ amɨɨhaiguiiharosinehejeque momoonɨfihachiijɨ icano toono amɨɨhai gaajari mitya mityamihicadino: Aivo sihidɨ gaajahi, noomoro. Jaamo tollɨ omoonɨmo miyaanoiicanoco bañɨhi. 15Jaamaño toono Moocaanijaagotɨ asaano gaaja icatɨno.Jillɨ jiinɨjeo gaajaro, mɨɨno esamaajetɨro asaano gaajaro, bu ɨjɨtɨro asaanogaajaro. 16Mɨɨro iinohallɨtɨro sitaaco ɨjɨɨhevene iicahɨgo, bu ifiguiiharoomoonɨfino iicahɨgo icano sajeebɨɨ chahahi. Jillɨ fanoova imitɨro icahi. 17Jaanotɨ Moocaanijaagotɨ asaano gaajama iicamo jeebɨɨ mɨhɨnivatɨhi.Jaamo sajeebɨɨ icahi, bu sɨɨcujeebɨɨma icamo, imihuseme eesɨcɨnɨmo, buɨɨdaasugomo, imino moonɨmo, onoonoco jeenesutɨmo, jillɨ miyaanocoroneefimo icano. 18Jaanotɨ bu sajeebɨɨ iicanoco imogomo, sajeebɨɨ icacomoonɨfihi ifi itɨquevequi.

will be added

X\