2 TESALONICENSES 2

1Tañahabomɨ, jaanotɨ amɨɨhaico meneehi, Aivojɨɨbo Jesucristomɨɨhaico iigaiyɨɨcɨqui asaajifucutɨ amɨɨhaico meneehi: 2Bañɨgayɨromejeevesudino mihicahicabadɨ mihicanoco. Jihovoto igaijafeenedɨ ɨjɨɨbogono jɨɨbogoco muguubumoro mihiguetedino. Miyamɨnaa onoonocomuguubumoro mɨɨhai aamenebadɨ iicanoco jillɨ noonoco: Aivojɨɨboasaajifucuri mihicacuuhi, noomoro ɨjɨɨbogonoguiinodɨ mejeevesudino. 3Mɨɨhaiñooba amɨɨhaico abañɨnoco mimiyaaveguedino; itɨconɨ diiboasaajino ɨmegavɨ icajino Moocaanico ɨmɨnaanɨvamo asaajino. Jaasumigasevajiibo imitɨ miyamɨnaafi cɨɨjɨgaifaño igañɨɨqui iicacuubo. 4Jaabodiibo paryɨ Moocaanitaco, bu fanooco ejeecɨvefimoco ɨmɨnaanɨfiibo. Jaabodiibo Moocaani iicanɨcɨbadɨ Moocaani templojafaño acasɨɨvooboro: UujohoMoocaani, nooboro. 5¿Nacu mehesɨcɨnɨtɨhi amɨɨhaico amɨɨhaima iicausumi toonotɨeneehicaunoco? 6Jaarunoco amɨɨhai jisumi magaajacuuhi saafi toonocougucɨcarunoco ɨmegavɨro ihoovovɨ ɨɨfototɨnaacaro asaajiruneguiiha. 7Agaajaratɨno imitɨ mitya asaano icacuuhi ɨdɨɨboro icaabehiica toonocoifiitɨcɨsuhicaaboco jiinɨjetɨ buhɨgovɨ ɨɨcɨdɨ. 8Jaadɨ jari tohimitɨɨbogaseji. Jaabo iimitɨɨboco Mohaivojɨɨbo Jesu finɨsuji ijagabari diibocoufuunaruneri, bu imino agasevaneri icano. 9Diibo tohimitɨɨboba asaajiiboɨjɨjaagodɨ iicaabo. Jaabo saaji sihidɨ mityama sihidɨ ejeevanoono mityacoɨɨfusunofañodɨ bañɨɨboro. 10Fanoova imitɨco moonɨjiibo miyamɨnaacoibañɨsuqui jaahaivofaño efeejimoco, miyaanoco ataajasujirunocogaayɨcɨtɨmo iicaumaño. 11Jillɨtɨ Moocaani diitojaago bañɨfiira mityacogalluuhi diibo abañɨnoco imiyaaveguequi. 12Jaamo cɨɨjɨgaifañoigañɨɨcafetequi miyaano icarunoco imiyaavogotɨnoma iicaabo jillɨiimitɨnocoro iimegueneguiiha. 13Jaanotɨ mɨɨhai fahiijɨvaro amɨɨhaihallɨvɨ Moocaanico graciacomahacɨhicahi Mohaivojɨɨbofañodɨ amɨɨhai magaijɨno nahabomɨmihicaneguiiha Moocaani amɨɨhaico sahiijɨtɨro mataajaqui ɨɨcɨcuumoGaijafeenedɨ amɨɨhaico ijeevadɨ ificuucumaño, bu miyaanocomimiyaavogomaño icano. 14Tooneguiiha amɨɨhaico Moocaani coovauhitaajasujɨɨbogoco mɨɨhai mɨjɨɨbogonofeenedɨ. Jaamo tollɨro MohaivojɨɨboJesucristo bocɨfaño mɨhɨfetejinoma mihicahi. 15Monahabomɨ, jaanegui mejeevesumoro majabajeevedino amɨɨhaicomoojɨri, bu aamefeenedɨ icano mɨjɨɨbeguehicanoco. 16Diiboro MohaivojɨɨboJesucristo, bu Dios Moocaani iimihuseri mɨɨhaico agaijɨɨbo ifinɨjitɨnojacusuco aacɨɨbo, imino miyaavogo esɨcɨnɨco iimihuseri aacɨɨbo. 17Jaaboamɨɨhai jeebɨɨnoco sefatusuji, jaamo iiminocoro monoomoro meheetavehiicano.

will be added

X\