2 CORINTIOS 3

1¿Nacu mɨɨhai jillɨ munuusumi fɨne amɨɨhaidi, mɨɨhai mofiitɨroimino mihiimaamo meneehicahi? Cha, ¿collɨhi jaamo mihimeguehimɨɨhaiditɨ sita aameri: Diito aivo iimihuseme, onoonoco? Amɨɨhairyoimino mɨɨhaico magaajacuuhi. Jaabadɨro mɨɨhai magaajagotɨhi sitaaameri amɨɨhaiditɨ ɨjɨɨbogonoco. Jaamaño uujoho ¿collɨhiica aamemaicajirahi uuditɨ sita: Imiibo, noomoro acaatɨnɨhaamema? 2Mɨɨrouujoho amɨɨhaico ɨjɨɨbugusumi, amɨɨhai jeebɨɨfaño mimiyaavuguumoroimino miminifutucuumoco aatyɨmemere tadyudɨcamaaje iminoiicanotɨ gaajajirumo. 3Mɨɨro amɨɨhai toohaamebadɨ mihicahi, Cristoacaatɨnɨuhaamebadɨ mihicacuuhi Mɨɨro mɨɨhai mɨjɨɨbogomo amɨɨhaijeebɨɨfaño macaatɨnɨcuunobadɨ mificuhicacuuhi. Jaanotɨ caatɨnɨirimacaatɨnɨcɨnɨtɨhi. Jillɨ Moocaani iicaabo Gaijariro macaatɨnɨcɨnɨhi.Guiisibabujehallɨvɨ Moise tajɨɨbano acaatɨnɨcɨnobadɨ icatɨno. Jillɨmiyamɨnaa jeebɨɨfañoro acaatɨnɨcɨnɨcuuno. 4Jaano mɨɨhaidi toono miyaano iicanoco mɨɨhai magaajahiMoocaanifañodɨ, bu Cristofañodɨ icano. 5Jaamaño mɨɨhai momityarirosiinoco momoonɨno icatɨno. Paryɨɨcɨno fanoovaaco momoonɨno Moocaanitɨ saahi. 6Mɨɨro diibo mɨɨhaico mityaco aacɨneri bohono iijɨ onoobadɨdiibedi mududɨcamaaihi. Jaano toono bohono iijɨ oono eedeetajɨɨbanoacaatɨnɨcɨnɨno iicabadɨ icatɨhi. Jillɨ Moocaani Gaijatɨ magaayɨcɨnotɨonoroiicamaño. Mɨɨro oono acaatɨnɨcɨnɨno tajɨɨba Moise tajɨɨba, guijevefañosatyefihi. Jaanotɨ naha Moocaani Gaija mɨɨnoco fiivoco acɨhi. 7Jaano toono Moise tajɨɨba guiisibabujehallɨvɨ acaatɨnɨcɨnɨno arɨcunosaauhi. Jaamaño israelmɨ Moise ɨmeque meecɨhicautɨhi ihɨme sihidɨarɨcuno ɨɨfuvusuhicaumaño. Jaaruno toono iharɨcu jaabavonoro fuuhijaano totajɨɨba guijevefaño asatyefiruno sihidɨ iimima saauhi. 8Jaaneguifɨne, aivo sihimi icano oono Moocaani Gaija ijɨɨbogoco mojaago ɨsɨvano. 9Buhɨcagaha oono mɨɨnoco guijevefaño asatyefiruno tajɨɨba iimima icauhi.Jaanegui fɨne aivo sihimi icano, oono Moocaani jɨɨbogo mɨɨhaico: Amɨɨhaiimitɨma machahacuuhi, onoobogo. 10Mɨɨro totajɨɨba itɨconɨ iimimaiicaruno jisumi miyaadɨ jeevacuutɨhi, jino sihidɨ iimima iicanoguiinodɨ. 11Jaano toono gueenene iicaujitɨruno iimima icauhi. Jaano janaanɨcɨ aivoimijino ufucuro ifinɨjitɨno iimima icahi. 12Jaamaño mɨɨhai toonoco imino magaajamaño, nucufeguetɨmomɨjɨɨbeguehicahi. 13Jaamo mɨɨhai Moise omoonɨubadɨ momoonɨtɨhi diibonaha ihɨmeque gaachehubaryuri fabaacuuhi israelmɨ toono gueeneneiicajitɨno arɨcu ajaabavonoco atyɨmetɨmo iicaqui. 14Jaarunoco diitogaajatɨhi. Jaabadɨro bu jisumi toono eedeetajɨɨbaco emeecɨsumi tobaryurodiito esamaajeque afabaacucɨnɨno iicabadɨ jeevamo gaajatɨmo. Mɨɨrotobaryu diitotɨ gañɨɨcafototɨhiica ɨdɨɨboro naha Cristofañodɨ tobaryugañɨɨcafetejirahi. 15Mɨɨro jisumihachuta Moise tajɨɨba aamenequeemeecɨsumi tobaryubadɨ diitoco ihesamaajeque fabaacuhicahi gaajatɨmoiicaqui. 16Jaano naha jari gañɨɨcafetefihi Aivojɨɨbojaagovɨ iminifutusumi. 17Jaabo Moocaani Gaija iicano, bu Moocaani iicaabo. Jaaneguiiha diiboMoocaani Gaija iicahɨgo sajeebɨɨ icahicahi. 18Jaamaño paryɨ mɨɨhaitobaryuri mohɨmeque mafabaacucɨnɨcuutɨmo. Mofiivɨ Mohaivojɨɨbo imiɨfuvusuhi, oono meecɨmefaño mofi ɨɨfuvusunɨcɨbadɨ. Jaamaño mɨɨhaijanaanɨcɨvɨro diibobadɨ minifotomoro mefeehi fahiijɨvaro janaanɨcɨvɨrodiibo imibadɨ minifotomoro mofoomaño. Jaano toono Aivojɨɨbo Gaijaiicaabo eheetavono.

will be added

X\