2 CORINTIOS 13

1Mɨɨro amɨɨhaico mifoocɨ baajecuuhi. Jaabo siino bu jinoamɨɨhaico baateji. Jaamo saatoho imitɨco omoonɨmohallɨvɨmɨjɨɨbogodɨ miimɨsiicɨ, saafi ɨdɨɨmo diibohallɨvɨ mɨjɨɨbogohachiijɨmiyaavegueji. 2Jaamo sɨɨcɨjetɨro imitɨco omoonɨhicaumoco faguucuuhisiino eeguejeusumi. Bu paryɨ famoocoro jino siino tehesinotɨ neehi:Jino siino amɨɨhaico abaatodɨ amɨɨhaico ɨdaasugucujitɨhi. 3Jaadɨ jarimagaajaji, Cristo tafeenedɨ ihiimaanoco, magaajaguehicanoco. JaaboCristo amɨɨhaico omoonɨdɨ niinovajitɨɨbo mɨɨro amɨɨhaifeenevɨ isefacogaajasujiibo. 4Mɨɨro miyaano iniinovaaboco iicanɨcɨbadɨ tetecuumo.Jaaruubo oono icahi Moocaani mityari. Jaabadɨro bu mɨɨhai diiboniinovajaagodɨ mihicahi. Jaarumo diibofañodɨ mihicacumaño Moocaanimityari mihicaji, toonofeenedɨ amɨɨhaico mahamusuqui. 5Jaaneguiiha amɨɨhairyo amɨɨhai ifiico magaajacɨ. ¿Naa iminomiyaavogofaño mihicanoco? Amɨɨhai ifiico imino mɨnɨsu. Mɨɨroamɨɨhairyo magaajahi Jesucristo amɨɨhaifaño iicanoco, miyamiyaavogomɨnaa mihicahachiijɨ. 6Jaabadɨro bu uujoho imeguehi amɨɨhaimagaajanoco, mɨɨhai miya miyaavogomɨnaa mihicanoco. 7Jaamomɨɨhai amɨɨhaihallɨvɨ Moocaanima mihiimaahicahi, imitɨco amɨɨhaimoonɨtɨmo miicaqui. Jaaruno mɨɨhai imino mihicanoco magaajasuquiicatɨno, jillɨ amɨɨhai iminocoro momoonɨquiguiiha, jillɨ mɨɨhaiditɨ imitɨnomehesɨcɨnɨrunaaca. 8Mɨɨro mɨɨhai miyaanoditɨ imitɨno momoonɨtatɨhi,miyajɨɨbogoguiiharo momoonɨhicahi. 9Jaamaño mɨɨhai niinovanomihicarunaaca amɨɨhai sefano iicamaño mɨɨhai imo imo mihicahicahi.Jaamo mɨɨhai Moocaanima amɨɨhaihallɨvɨ iimaamoro mihicahi, aivoamɨɨhai imitɨbama ufucu chahamo miicaqui. 10Jaaneguiiha jihaamequeamɨɨhaidi caatɨnɨhi amɨɨhaico abaatejino ɨmegavɨro. Jaabo amɨɨhaijaagoufuusumi sefano amɨɨhaico moonɨtɨɨbo icaqui, jino tamitya Aivojɨɨbo ucoaacɨhinɨno mityari. Tooneri amɨɨhaico jusisuqui aacɨhinɨno, jillɨ amɨɨhaicofinɨsuqui icatɨno. 11Jaaneguiiha tañahabomɨ, tahɨgo imino mihica, bu amɨɨhai jeebɨɨfañoiimitɨnobama chahamo mihicajinocoro miguiino, bu amɨɨhaicoafajɨɨnɨnoco magaayɨcɨ, bu sabadɨro imo imo mihicamoro sajeebɨɨ mihicaicano. Jaafa Moocaani gaijɨco, sajeebɨɨ icaco icano aacɨɨbo amɨɨhaimaicahi. 12Fahɨgovavɨ midilluucasi ihiibɨcɨcasimoro. 13Jimañeri iicamomiyaavogofañodɨ monahabomɨ paryɨ iijɨco amɨɨhaijaago galluuhi. 14Mohaivojɨɨbo Jesucristo imino omoonɨnoco magaayɨcɨ, bu Moocaanigaijɨco, bu Igaija amɨɨhaima iicajinoco icano.

will be added

X\