2 CORINTIOS 10

1Uujoho Pablo amɨɨhaico dilluhi Cristo sɨɨcujeebɨɨri, imihuseriicano. Mɨɨro uco neehicamo, amɨɨhaima iicasumivaha, uujohosɨɨcuno iimaahicahi. Jaanotɨvaha sihɨgo iicasumi mityaabobadɨamɨɨhaima iimaahicahi icano. 2Jɨɨ, jaaneguiiha amɨɨhaico neehi: Uujohoamɨɨhaico emeecɨtodɨ, uco mɨsɨfiiratusudino, oono amɨɨhaitɨ saatohomɨɨhaico: Jillɨ tɨcovo jiinɨje miyamɨnaa iicahicabadɨro moonɨhicamo,eneehicamohallɨvɨ. Mɨɨro diitoma ɨɨbacasijinoco imibaicɨnɨcuuhi. 3Jɨɨ, miyaanoco, noomo mɨɨhai miyamɨnaa mihicanoco. Jaarumomɨɨhai jillɨ tɨcovo jiinɨjemɨnaa aamocasinɨcɨbadɨ mahamocasitɨhi. 4Mɨɨro mɨɨhai jiinɨjemɨnaa ɨɨbacasinɨneri, abañɨneri, bu fanoovariomoonɨcasinɨcɨbadɨ momoonɨcasitɨhi. Jillɨ Moocaani mityariro miyamɨnaasefa eesamaaiñehejeque mifinɨsuhi. 5Jaabadɨ mifinɨsuhi mɨɨhaiditɨiminootɨno eneehicanehejeque, bu comityanehejehacho icano Moocaanicoagaajasujitɨrunehejeque icano. Jaamoro paryɨ miyamɨnaa esamaajequeCristoguiinovɨ mificuuhi, diiboco imityaguequi. 6Jaamo amɨɨhai iminomuguubucuudɨ, saatoho uguubutɨnehejeque mɨɨhai mahaamɨji. 7Mɨɨro amɨɨhai allɨonocoro magaajahi. Jaanotɨ saatoho Cristotaheicanoco imino agaajamo, bu igaajaqui tobadɨro mɨɨhai Cristotamihicanoco. 8Jaabo uujoho Cristo mɨɨhaico aacɨno mityama mihicanotɨsihidɨ ihiimaaruubo, uujoho toonotɨ nucufevetɨhi. Mɨɨro Mohaivojɨɨbomɨɨhaico jino mityaco acɨuhi amɨɨhai miyaavogoco mujusisuqui, jillɨmifinɨsuqui icatɨno. 9Jaanegui uujoho amɨɨhaico aamenefañodɨ jillɨiigutusuuno, noomoro saatoho eesamaaiñoco imogotɨhi. 10Mɨɨroneehicamo: Tahaamenefañodɨvaha sefano, mityano iimaahicahi. Jaanotɨamɨɨhaimavaha iicasumi niinovano icahicahi, sɨɨcuno iimaahicahi icano,noomoro. 11Jaamo tollɨ meneehicamo magaaja, mɨɨhai sihɨgotɨ aamenequemagalluhaamejefaño mihiimaahicabadɨro, bu amɨɨhaifeenevɨ mihicadɨmomoonɨjinoco. 12Mɨɨro mɨɨhai mofiico momoonɨtɨhi, oono saatoho ifiiditɨro iminoihiimaahicamo tɨcovovɨ mɨhɨfetequi icatɨno, bu diitobadɨ mejeevaquiicatɨno icano. Diito jillɨ mɨhɨɨfomo icamo, ifiivɨro ifiico ohoovɨcɨmaño,bu samɨnaaro fahɨgova ohoovɨcɨcasimaño icano. 13Jaanotɨ naha mɨɨhaimofiico mitya mitya momoonɨtɨhi mɨɨhaiño iicatɨneri. Jaanotɨ nahaɨdɨɨboro Moocaani mɨɨhaico onoodɨnoro meheetavehi. Jaabo bu onoobadɨamɨɨhaijaago mɨhɨfetehi Corintovɨ. 14Jaamaño mɨɨhaico Moocaaniatajɨɨbano janaanɨcɨvɨ mafatyotɨhi. Jaanotɨ naha amɨɨhaivɨ mɨhɨfututɨruvanaha, Moocaani unuuno janaanɨcɨvɨ mafatyejirahi mɨɨro mɨɨhai itɨconɨamɨɨhaijaago Cristo jɨɨbogoco masatyuuhi. 15Jaamaño mɨɨhai sitadudɨcamaajeriro quehe quehe mihicatɨhi. Ɨvɨ jillɨro mihimeguehi amɨɨhaimiyaavogo iguiraatonoco. Bu tollɨro mihimeguehi amɨɨhaifeenevɨjanaanɨcɨ mududɨcamaaiñoco. Jaarumo Moocaani mɨɨhaico uhuuvuunocomafatyejitɨhi. 16Jaadɨ bu janaanɨcɨvɨ mafatyeji amɨɨhai janaanɨcɨiicamojaago, diitoco taajasujɨɨbogoco mɨjɨɨbeguequi icano. Jaamaño uujohosita dudɨcamaajeriro quehe quehe icatɨhi. 17Jaanotɨ cajaatyohacho ifiico quehe quehe omoonɨhachiijɨ,Aivojɨɨboditɨro quehe quehe iicaqui. 18Mɨɨro ifiicoro: Uujoho aivo imino icahi, onoobo diibo iimiibo icatɨno. Jaanotɨ naha ɨdɨɨboro Aivojɨɨbodiiboco: Imino icaabo, onoobo naha iimiibo.

will be added

X\