1 TIMOTEO 2

1Tɨconɨhi jinohallɨvɨ ɨco atajɨɨbaabo dilluunoco iheetavequi,Moocaanima ihiimaaqui, dillumoro miyamɨnaahallɨvɨ Moocaanicoimomoro iicaqui icano. 2Moocaanico midillu miyamɨnaaco atajɨɨbamoaivojɨtohallɨvɨ imimo miicaqui sajeebɨɨ Moocaanijaagodɨ mihicamoro,paryɨ fanoovaaco bocɨgomoro. 3Jino aivo iimino MoocaaniMotaajasumɨnaafi iimogono. 4Jaabo imeguehi famooro ataajanoco, bufamooro miyaanoco agaajanoco icano. 5Saafiiro Moocaani icahi. JaaboAchifeenedɨ mɨhɨfetejirahi, bu jaabofeenedɨ mɨɨhaico amusuubo. JaaboJesucristo miyamɨnaafi. 6Jaabo Jesucristo guijevefaño ifiico acɨuhifamooro mataajaqui, mohallɨvɨ jaaduubo. Jaano ɨfusucafutuuhi ihoovovɨɨɨfutuusumi. 7Tooneguiiha uujoho ficucafutuuhi jɨɨbogo satyomɨnaafitɨ,minɨsumɨnaafitɨ icano, judiomɨ iicatɨmoco miyaavogotɨ, miyaanotɨ icanojɨɨbeguequi. Jaabo uujoho miyaanoco neehi bañɨtɨɨbo. 8Tooneguiiha imeguehi fahɨgovatɨ gaifiimɨ Moocaanima ihiimaanocoihuseneque caamovɨ agañiiyɨcɨmobadɨro imino jeebɨɨri, sɨfiirama,ɨɨbacasima icano achahano jeebɨɨri. 9Jaabadɨro bu gaigoomɨunucufesutɨno gaachehunofaño. Tɨcovono, sɨɨcuno icano ijeebɨɨcoomoonɨmoro ijɨcamaaiqui, bu iimibaiquimaaiqui. Jaaruno siibadɨiicaneheje feedamaajeeneri icatɨno, bu oroneri, perlaneri icanoaarɨcunehejeri icatɨno, bu sihidɨ ijaadama iicano gaachehuneri icatɨnoicano. 10Jillɨro iiminoonocoro meheetavo oono Moocaanidi amɨɨhaijeebɨɨco mihimibachucuumobadɨro mihica. 11Jaamo amɨɨhai gaigoomɨamɨɨhaico ɨjɨɨbogonoco llɨɨvɨ muguubunɨcɨ. Jaamoro onoonoco: Jii,monoo. 12Uujoho imogotɨhi gaigo miyamɨnaafeenevɨ ijɨɨbogonoco, butollɨro imogotɨhi gaifiico gaigo iguiinonɨnoco. Jillɨ llɨɨvɨro iicaqui. 13Mɨɨro Moocaani tɨconɨuhi Adanco itɨconɨ eheetavuubo. Jaanohallɨvɨ Evaco eetavuubo. 14Jaabo Adan bañɨcafutuutɨhi, igaigo bañɨcafutuuhi.Jaago abañɨcafutuumaño imitɨfaño jɨcafutuugo. 15Jaaneguiiha gaigoɨdaasuno icafigo eseemevasumi toono jaadabadɨ iicano. Jaarugo ufucuniinofucusumi taajaji miyaavogoco ejeevesutɨhachiijɨ, gaijɨfañoroiicahachiijɨ, bu mɨhɨnivatɨno iicahachiijɨ, sɨɨcuno ijeebɨɨco omoonɨhachiijɨicano.

will be added

X\