1 TESALONICENSES 2

1Tañahabomɨ, amɨɨhairyo magaajahi, amɨɨhaico mabaajeunocosɨcamañovɨ icautɨnoco. 2Itɨconɨ Filipo cuumivɨ mɨɨhaico: Imitɨno,unuumoro ɨdaasuno moonɨurumo amɨɨhairyo magaajacuno. Jaarunofañomɨɨhaico Moocaani amusuuhi itaajasujɨɨbogoco amɨɨhaico iguitɨmoromɨjɨɨbeguequi sihidɨ jeevarunofeenedɨ. 3Tobogoco sɨcamañodɨmɨjɨɨbuguutɨhi imitɨno momoonɨqui icautɨno, bu mabañɨqui icautɨno. 4Itɨconɨ Moocaani mɨɨhaico ɨnɨsuuboro acɨubo tajɨɨbaubo fiivo jɨɨbogoco.Jaabadɨ mɨɨhai mɨjɨɨbeguehicahi. Jillɨ miyamɨnaaco imo imo mihicasuquiicatɨno Moocaanicoro imo imo mihicasuqui mojeebɨɨnoco agaajacɨɨboco. 5Amɨɨhairyo magaajacuuno mɨɨhai amɨɨhaico mabañamaaihicautɨhioovosɨɨnoono ihiimaaneri. Jillɨ nɨhɨbamɨcoro amɨɨhaitɨ mɨhɨcɨquiicahicautɨno. Jaamoco Moocaani gaajahi. 6Tollɨro bu miyamɨnaamɨɨhaico obocɨgonoco miguiinotɨhi amɨɨhaiditɨ, bu sitaaditɨ icano.Mɨɨhaico Cristo agalluumoco amɨɨhai mobocɨguejiruno icarunaaca, 7jillɨamɨɨhaico mɨɨhairyo icɨgusuno momoonɨuhi gaigo iseemegayɨɨmɨcootoomonɨcɨbadɨ. 8Sihidɨ amɨɨhaico magaijɨmaño Moocaani jɨɨbogocoromahacɨtɨhi, tollɨro bu amɨɨhaihallɨvɨ mofiico mahacɨjirahi sita iguijenɨqui,amɨɨhaico sihidɨ magaijɨcumaño. 9Tañahabomɨ, amɨɨhairyo magaajacuuhimɨɨhai dudɨcamaajeque sihidɨ jeevarunofaño; fucu, bu cuuje icanomududɨcamaaihicauhi toono sefatɨ miicaqui, amɨɨhaiñoco mudumɨtɨɨcɨquiicatɨno Moocaani iijɨco amɨɨhaico mɨjɨɨbeguehicaunohachuta. 10Jaanoco amɨɨhai magaajahi, bu tollɨro Moocaani gaajahi, amɨɨhaimimiyaavogomofeenevɨ mojeebɨɨ imino iicaunoco imino momoonɨhicauhi,mɨɨhaiñooba mɨɨhaitɨ: Imitɨno, nootɨmo iicaqui. 11Tollɨro bu magaajahiamɨɨhaico saafiisari mafajɨɨnɨhicauhi, majacusuhicauhi icano caaniiseemeque iicanɨcɨbadɨ. 12Amɨɨhaico meneehicauhi imino miicaquiMoocaanita iicamo iicanɨcɨbadɨ. Jaabo amɨɨhaico cuuhuvahi diibobocɨguiino ihaivojɨfaño miicaqui. 13Jaamaño jillɨtɨ mɨɨhai fahiijɨvaro Moocaanico graciaco mahacɨhicahiamɨɨhai Moocaani iijɨco mɨɨhaiditɨ muguubuusumi magaayɨcɨuhi miyabogoMoocaani jɨɨbogoco; miyamɨnaatɨobogobadɨro icatɨno. Jaabogo amɨɨhaimiyaavogomɨnaafeeneri sihidɨ ejeevanoco eetavehicauhi. 14Monahabomɨ,amɨɨhai yotoro amɨɨhaico ɨdaasuno moonɨhi. Moocaani iijaomoJudeari iicajahajemɨnaa Cristota iicaubadɨ mihicahi. Diitoco tollɨroiyotoro judiomɨ ɨdaasuno moonɨuhi. 15Diito judiomɨ, Mohaivojɨɨbo Jesucoguijenɨuhi. Tobadɨro bu itɨconɨ Moocaani iimaamɨnaa iicaurumocoguijenɨumo. Jaamoro mɨɨhaico buhɨgovɨ gañɨɨmo. Moocaanidi iminomoonɨtɨmo. Jaamoro paryɨɨcɨno miyamɨnaaco jɨɨheveme. 16Jaarumo bujudiomɨ iicatɨmoco itaajaqui mɨjɨɨbeguejirunaaca imeguehicatɨmo. Jillɨtɨjanaanɨcɨvɨro imitɨco guiraatusumo. Jaamaño jisumi imino Moocaaniñɨhicuno omoonɨjino gasecuhi diitohallɨvɨ. 17Tañahabomɨ, amɨɨhaitɨ sihɨgovɨ miminifutusumi, amɨɨhaicofafucuvaacɨvɨro mahatyɨmetɨrumo mojeebɨɨfañodɨ amɨɨhaicomehesɨcɨnɨhicahi. Tollɨro bu sihidɨ mihimeguehi amɨɨhaico mabaatonoco. 18Jaamoro mefeeguehicarahi, fiiva foova uujoho Pablo, fiiva foova feequi moonɨhicaurahi. Jaarunofaño ɨjɨ mɨɨhaico casivusuhicahi. 19¿Nacu conomɨɨhai esɨcɨnɨ, cono mɨɨhai imo ica? ¿Toono jinejetɨ nacu mɨɨhai imoimo mihicahi? Fɨne toono, Mohaivojɨɨbo Jesucristo asaabo ɨmefeenevɨamɨɨhai mihicajineguiiha mɨɨhai imo imo mihicahi. 20Amɨɨhaitɨ mɨɨhaimacahacɨsucafeteji, imo imo mihicaji.

will be added

X\