1 SAN JUAN AAME 3

1Jaaneguiiha magaaja mɨɨro sihidɨ Moocaani mɨɨhaico agaijɨɨboro,iseemetɨ mɨɨhaico oovɨcɨhi. Jaano miyaano diibo seeme mɨɨhai.Jaamaño jiinɨjemɨnaa mɨɨhaico gaajatɨhi, Moocaanico agaajatɨmaño. 2Agaijɨmo tañahabomɨ, Moocaani seeme mihicacuuhi. Jaarunaacamɨɨhaico gaajasutɨɨbehiica ufucu mihicajinoco. Jaarumo magaajahiJesucristo asaadɨ diibobadɨ mihicajinoco, mɨɨro iicabadɨro iicaabocomahatyɨmejimaño. 3Jaanoco paryɨ eesɨcɨnɨmo, jeebɨɨ imibachucafetehidiibo Jesu imiibo iicabadɨ. 4Jaanotɨ paryɨ famooro iimitɨnoco omoonɨmo Moocaani tajɨɨbacoimitɨno moonɨhi. Mɨɨro imitɨnoco momoonɨno Moocaani tajɨɨbaco:Jii, monootɨhi. 5Mɨɨro amɨɨhairyo magaajacuhi Jesucristo mohimitɨcoibuusuqui asaaunoco. Jaabofaño imitɨ chahahi. 6Jaaboma paryɨ iicamoimitɨco moonɨtɨhi. Jaanotɨ imitɨco moonɨmoro iicamo diiboco atyɨmetɨmo,gaajatɨmo icano. 7Taseeme, mɨɨhaiñooba amɨɨhaico bañɨdino. Jaanotɨimino iicaabo Cristo imihuseebebadɨ jeevahi. 8Jaanotɨ imitɨno iicaaboɨjɨtahe. Mɨɨro ɨjɨ sahiijɨtɨro iimitɨnoco omoonɨfiibo. Jaanegui MoocaaniAchi saauhi ɨjɨ omoonɨsunoco ifinɨsuqui. 9Jaanotɨ paryɨ Moocaanitɨ ifiivomo iimitɨnoco moonɨtɨhi, Moocaaniifiico mojeebɨɨfaño ificucumaño. Jaamaño iimitɨnoco momoonɨcutɨhi,Moocaani seeme mihicamaño. 10Mɨɨro gaajaveechuno Moocaani seemeiicamo, bu ɨjɨ seeme iicamo icano. Jaanotɨ paryɨ iimitɨnoco omoonɨmo,inahaboco agaijɨtɨmo Moocaani seeme icatɨhi. 11Mɨɨro mimiyaavuguunotɨro muguubuno jɨɨbogo jino: Sabadɨrofahɨgovavɨ magaijɨcasi, onoono. 12Cainbadɨ mihicadino. Mɨɨro ɨjɨtaheiicaumaño inahaboco gaicaaubo. ¿Nacu mɨllɨtɨ jaaboco gaicaaubo? Etɨ buCain iimihicautɨmaño, jaanotɨ inahabo iimihicaumaño. 13Tañahabomɨ, majabafiitedino jiinɨjemɨnaa amɨɨhaico ɨjɨɨhevehachiijɨ. 14Mɨɨhai naha guijevetɨ buheefaño mafatyucuhi. Jaanoco magaajahimonahabomɨco magaijɨmaño. Jaanotɨ inahaboco agaijɨtɨɨbo guijevetɨtaajatɨhiica. 15Mɨɨro paryɨ inahabomɨco ɨjɨɨhegueme gaicaaumɨnaa.Amɨɨhairyo magaajahi gaicaaumɨnaa ifinɨjitɨno fiivoma ijeebɨɨfañoachahanoco. 16Mɨɨro jillɨtɨ magaajahi magaijɨcasinoco Jesucristo mohallɨvɨifiico aacɨunotɨ. Jaabadɨro bu mɨɨhai mofiico mahacɨjirahi monahabomɨhallɨvɨ. 17Jaanotɨ sihidɨ inehejema iicamo inahabo ɨdaasuno iicanoco atyɨmecuurumodiiboco ɨɨdaasugotɨmo. ¿Mɨllɨ bu: Moocaanico gaijɨhi, neejirahi? 18Taseeme,tɨcovo iijɨriro magaijɨdino, miyanotɨro magaijɨ imino momoonɨnofañodɨ. 19Jaamaño jillɨtɨ magaajahi miyaamo mihicamoro, Moocaaniɨmefeenevɨ quehecuno mihicanoco. 20Jaanotɨ mojeebɨɨ mofi iimitɨnocogaajacufihi. Jaarunofaño Moocaani ajashutɨɨbo mojeebɨɨfaño iicanocogaajaabo. Jaabo paryɨ fanoovaaco gaajahi. 21Jaanotɨ agaijɨno nahabomɨ,mojeebɨɨ Moocaani ɨmefeenevɨ mɨɨhaico mɨllɨ onootɨhachiijɨ Moocaaniɨmefeenevɨ quehecuno mihicahi. 22Jaabo mɨɨhaico siinoco midillunocoacɨji diibo tajɨɨbaco: Jii, noomoro momoonɨmaño diibo iimogobadɨ. 23Jaano jino itajɨɨba: Illi Jesucristoco mimiyaavogono, bu jaamorositama sabadɨro magaijɨcasino icano, diibo atajɨɨbaubadɨ. 24Jaamoitajɨɨbaco imiyaavogomo diiboma icahi, bu diitoma diibo icahiicano. Jaanoco magaajahi diibo mɨɨhaima iicanoco Igaijaco mɨɨhaicoaacɨnofeenedɨ.

will be added

X\