1 CORINTIOS 9

1Mɨɨro uujoho sifi jɨjovono icatɨhi, uujoho minɨsumɨnaafi. UujohoAivojɨɨbo Jesuco atyɨmehinɨcuuhi. Jaamo amɨɨhai Aivojɨɨbediududɨcamaaiñofañotɨ mihicamo. 2Saatehedi uujoho minɨsumɨnaafi icatɨhi.Jaanotɨ naha amɨɨhaidi uujoho minɨsumɨnaafi. Amɨɨhai Aivojɨɨbocomagaayɨcɨmaño uujoho miyaano minɨsumɨnaafi iicanoco magaajasuhi. 3Jillɨ uujoho neehi imitɨno uuditɨ eneehicamoco: 4Mɨɨro famoovadiroimino. Jaanoco mɨsi paryɨ magaayɨcɨhi machuqui aacɨnoco, aduquiaacɨnoco icano. 5Tollɨro bu imuguruva imijiruno miyaavogomɨnaagocoataabavano uuma ihɨguequi. Tollɨro bu Bernabe ihɨcɨruva diibomaihɨguequi, oono saatoho minɨsumɨnaa iicabadɨ, oono bu Aivojɨɨbo Jesunahabomɨ iicabadɨ, bu oono Pedro iicabadɨ icano. 6Jaanegui fɨne amɨɨhaimehesɨcɨnɨhi ɨdɨɨmɨsiro mɨsi Bernabe, uujoho icano dudɨcamaajequejeevesutɨmɨsiro, bu jɨɨbegueriro mihicanoco. 7¿Nacu cajaanɨamocasimɨnaafitɨ iicaabo iinoro inehejeque naajenɨcɨhi? Jaabadɨro bu,¿cajaanɨ nacu baacuco abasuubo inoovatɨ gueenetɨɨbo icanɨcɨhi? Jaabadɨrobu, ¿cajaanɨ nacu ihovejamɨco imɨfañoco amaamɨɨbo toonotɨ adutɨɨboicanɨcɨhi? 8Jillɨ onoonoco miyamɨnaaro onoono noomoro mehesɨcɨnɨdino.Mɨɨro bu tajɨɨbafaño tollɨro noono. 9Moise tajɨɨbahaame jillɨ neehi: Bueyitrigohallɨdɨ ɨɨgoneri jehetɨɨbo. Jaabo iijɨco siyaacudino. Jaafa machuuboududɨcamaaimaño, noonoro. Jaaruno jillɨ bueymɨcoro agaijɨumañonuutɨɨbo. 10Mɨɨhaiditɨ unuunoco jillɨ nuubo. Mɨɨhai imiguiiha totajɨɨbacoeetavuubo. Mɨɨro jiinɨjeque acaajaabo, bu itoogaiñoco ejehetɨɨbo icanoufucu inoovataco ɨɨcɨjinoco esɨcɨnɨɨboro moonɨfihi. 11Jaaneguiihaamɨɨhaifeenevɨ Moocaani dudɨcamaajeque meheetavomo. ¿Mɨllɨ bu jaamobusumijeque gaayɨcɨtɨmo mihicajirahi? 12Buhɨcaga sita icarumo amɨɨhaitɨijaadaco gaayɨcɨhicahi. Jaanegui imi mɨɨhai. Jaarumo mɨɨhai toonoco midillutɨhi. Jillɨro paryɨ jaabɨcɨmoromihicahicahi Cristo iijɨ jɨɨbogoco jeevesutɨmo miicaqui. 13Mɨɨroamɨɨhairyo magaajahi temploja jeecɨvomɨnaa tooja jeecɨvo sefari iicafinoco.Jillɨ eneejirunoco jillɨ neehi: Tooja jeecɨvo asimɨco agaicaaumoroejeecɨvefimo toonotɨ duufihi. 14Jaabadɨro bu Aivojɨɨbo nuuhi: Cristojɨɨbogoco ɨjɨɨbogomo Moocaanico ajaaduno sefari iicaqui. 15Jaarunocouujoho safooba dillutɨhi, bu jillɨ nooboro caatɨnɨtɨhi uco siinotɨ mahacɨqui.Imeguehi aivo mɨɨhaiñooba uutɨ: Mɨɨhaico dilluhicaabo, nootɨmaacaroiguijeveneque. 16Uujoho Cristo jɨɨbogoco ɨjɨɨbogonotɨ tafiico sihidɨ mityano esɨcɨnɨtɨhi.Mɨɨro toono dudɨcamaajeque Moocaani uco tajɨɨbauhi. Jaamañoɨdaasucanijiru uudi toonoco jɨɨbogotɨɨbo icaruva. 17Jaamaño jillɨ uuroiimogooboro toonoco moonɨruva ijaadaco gaayɨcɨjirahi. Jaanotɨ tajɨɨbariomoonɨmaño jino toono tadyudɨcamaaje Moocaani uco atajɨɨbauno. 18¿Cono nacu ijaadaco uujoho agaayɨcɨno? Ijaada uudi Cristo jɨɨbogocoɨjɨɨbogono sitaaco toono jaada busumijeque dillutɨɨbo iicano. 19Mɨɨro uujoho sifi jɨjovono icatɨruubo famoojɨjovonotɨ minifetehiCristodi sihidɨ miyamɨnaaco ɨcɨqui. 20Judiomɨfaño iicasumi judiomɨbadɨ minifetefihi diitoco Cristodi ɨcɨqui. Oono judiomɨ Moise tajɨɨba onoobadɨiicamo iicabadɨ icafihi, diitoco ɨcɨqui; miyaano totajɨɨbaguiino icatɨruubo. 21Jaabadɨro bu Moise tajɨɨbaguiino iicatɨmofaño iicasumi diitobadɨrominifetefihi miyaano Moocaani tajɨɨbaguiino icaruubo, Cristotajɨɨbaguiinodɨ iicamaño. 22Jaanotɨ bu iimiyaavogo iniinovamofañoiicasumi diitobadɨ minifetefihi diitoco Cristodi ɨcɨqui. Jillɨ oono famoovaiicabadɨro minifetehicahi tollɨtɨ diitotɨ saatohobaco taajasuqui. 23Paryɨjillɨ moonɨhicahi taajasujɨɨbogoguiiha, tobogo iminoco ɨsɨvanofañodɨicaqui. 24Amɨɨhairyo magaajacuuhi jinafatyofaño iicamo paryɨ famoorojineefihi. Jaarumotɨ saafiiro ijaadaco gaayɨcɨfihi. Jaaneguiiha tollɨroamɨɨhai Cristo iimogobadɨ imino momoonɨ. Jaamo ijaadaco magaayɨcɨhi. 25Mɨɨro paryɨ bañamaajefaño iicamo diitoco iniinovatusujirunocomoonɨtatɨhi. Jaamo tollɨ moonɨfihi ijaada minɨhaico igaayɨcɨqui, jillɨgueenene iicajitɨrunoco. Jaanotɨ naha mɨɨhai momoonɨhi ufucuroifinɨjitɨno jaadaco magaayɨcɨqui. 26Jaanotɨ naha uujoho mihicɨcɨnɨɨboroijiinoobobadɨ icatɨhi. Jaabadɨro bu sɨcamañehejeque aganɨhɨcɨɨbobadɨamocasitɨhi. 27Jillɨro ɨvɨ tafiico uuro tajɨɨbafihi uujoho imogobadɨ iicaqui,uujoho saatohoco ɨjɨɨbogonobuunatɨ uujoho imitɨno ihiinejiruneguiiha.

will be added

X\